Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 1 Relationsdatabasdesign Database Systems, Connolly & Begg third edition: kapitel 14.1, 14.2 & 15 fourth edition: kapitel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 1 Relationsdatabasdesign Database Systems, Connolly & Begg third edition: kapitel 14.1, 14.2 & 15 fourth edition: kapitel."— Presentationens avskrift:

1 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 1 Relationsdatabasdesign Database Systems, Connolly & Begg third edition: kapitel 14.1, 14.2 & 15 fourth edition: kapitel 15.1, 15.2 & 16 nikos dimitrakas nikos@dsv.su.se 08-162099 rum 6626

2 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 2 Vad är Relationsdatabasdesign? •Logisk relationsdatabasdesign –Omvandla en konceptuell modell till en logisk relationsdatabasmodell (i 3NF) –Kallas ofta för översättning av konceptuell modell till relationsdatabasmodell eller till logisk modell •Fysisk relationsdatabasdesign –Omvandla en logisk relationsdatabasmodell till en fysisk relationsdatabasmodell

3 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 3 Metod •Utgå från den konceptuella modellen •Översätt klasser, attribut och relationer till tabeller, kolumner, och nycklar •Validera den framtagna modellen med normalisering •Validera att modellerna stämmer överens (tänk på multipliciteter och andra regler) •Modifiera vid behov (gå tillbaka till den konceptuella modellen vid behov)

4 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 4 Begrepp •Tabeller (relationer) •Kolumner, attribut •Nycklar –Primärnycklar –Främmande nycklar –Surrogatnycklar –Kandidatnycklar –Alternativa nycklar –Sammansatta nycklar •Datatyper (domäner) •Andra regler –UNIQUE, NOT NULL –Regler för främmande nycklar

5 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 5 Notation TabellnamnKolumnnamn Primärnyckel *Främmande nyckel Relationens multiplicitet: minimum maximum 1 0 många

6 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 6 Notation (mer komplett) Datatyp Andra regler för kolumner

7 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 7 Översättning •Klasser •Attribut –Envärda –Flervärda –Partiella –Sammansatta •Relationer –Ett-till-ett (1:1) –Ett-till-många (1:M) –Många-till-många (M:M) –Arv

8 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 8 Exempel

9 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 9 Klasser •Klass  Tabell –Klassens namn blir tabellens namn

10 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 10 Envärda attribut •Från klassen till motsvarande tabell –Attributets namn i tabellen kan vara samma som i klassen

11 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 11 Flervärda attribut •Egen tabell för varje flervärt attribut –Attributets namn kan bli den nya tabellens namn Men det är inte klart. Vi behöver koppla tabellerna med en främmande nyckel. Men då måste man ha en primärnyckel i tabellen Person:

12 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 12 Flervärda attribut •Man kan också omvandla den konceptuella modellen för att få bort det flervärda attributet Sedan kan man hantera denna ett-till-många relation.

13 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 13 Sammansatta attribut •En kolumn för varje del av det sammansatta attributet

14 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 14 Partiella attribut •Hantera som vanliga attribut men låt kolumnerna acceptera NULL, eller •Skapa en ny tabell (en subklass) för att lägga det partiella attributet. –Det här borde eventuellt göras redan vid den konceptuella modellen.

15 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 15 Relationer •För att översätta relationer behöver vi främmande nycklar. •För att skapa främmande nycklar måste man först ha primärnycklar. •Då vissa primärnycklar är beroende av andra främmande nycklar, gör man dessa parallellt. –Dock är det lämpligt att börja med de oberoende tabellerna/klasserna (strong entities).

16 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 16 Ett-till-ett relationer •En främmande nyckel på den ena sidan –Välj den sidan som är bäst för att undvika NULL, dvs främmande nyckeln på noll-sidan

17 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 17 Ett-till-många relationer •En främmande nyckel på många-sidan

18 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 18 Ett-till-många relationer •Även om relationen är rekursiv gäller samma regel: En främmande nyckel på många-sidan

19 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 19 Många-till-många relationer •En ny tabell med två främmande nycklar: en till varje sida •Den nya tabellens primärnyckel blir oftast en sammansatt nyckel som består av de två främmande nycklarna

20 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 20 Arv •Subklassens tabell får samma primärnyckel som superklassens tabell. •Primärnyckeln i subklassens tabell är en främmande nyckel till superklassens tabell.

21 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 21 Arv •Alla andra arvsregler (mandatory OR, optional OR, etc) blir verksamhetsregler. •Relationen mellan superklassens tabell och subklassens tabell blir en vanlig ett-till-ett relation. En relationsdatabas förstår inte att det finns arv.

22 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 22 Tips •Om en refererad primärnyckel är sammansatt, måste främmande nyckeln också vara sammansatt. •Om en relation är 0..1-till-0..1 kan man placera främmande nyckeln på vilken sida som helst, (eller kan man ändra den konceptuella modellen). •Om flera relationer går mellan samma tabeller, skall man namnge främmande nycklarna så att kunna skilja på relationerna. •Välj namn för tabeller och kolumner som visar vad ett värde i kolumnen / en rad i tabellen är. Undvik pluralform. •För tabeller som refereras av flera andra, kan det vara lämpligt att skapa surrogatnycklar om de naturliga nycklarna är för stora.

23 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 23 Resultat

24 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 24 Validera resultatet •Kontrollera att modellen stämmer överens med den konceptuella modellen. –Om något inte kunde översättas, kan det t ex bli en verksamhetsregel. •Kontrollera att modellen är i 3NF. –Ofta blir modellen direkt i 3NF om man har en bra konceptuell modell.

25 ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 25 Konceptuell modell vs. Relationsmodell •Konceptuell modell –Inga relationsdatabasspecifika grejer –Inga surrogatnycklar –Inga primärnycklar (dock OK med identifierare) –Inga främmande nycklar –Endast attribut från den modellerade verksamheten •Relationsdatabasmodell –Inga flervärda attribut –Inga många-till-många relationer –Inget arv –Nycklar (primärnycklar & främmande nycklar)


Ladda ner ppt "ITK3:DB h t2006 nikos dimitrakas 1 Relationsdatabasdesign Database Systems, Connolly & Begg third edition: kapitel 14.1, 14.2 & 15 fourth edition: kapitel."

Liknande presentationer


Google-annonser