Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE Svante Boström.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE Svante Boström."— Presentationens avskrift:

1 FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE Svante Boström

2 Kvalificerad yrkesutbildning (KY) •Startade 1996 som försöksverksamhet •Utgår ifrån näringslivets behov av kompetent arbetskraft. •Bärande idé: Genom samverkan mellan skola och näringsliv skapa utbildningar med rätt innehåll för att tillgodose näringslivet med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

3 •Ca 800 utbildningar 2009 •Mätning genomförd i början av 2008 ”9 av 10 får jobb” •Varje utbildning unik och starkt förankrad i det lokala/regionala eller nationella näringslivet Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

4 Framgångsfaktorer: •Engagerat arbetsliv •Lärande i arbete •Delegerat ansvar från myndigheten Kvalificerad yrkesutbildning (KY)

5 Yrkeshögskolan (Yh) •Start 1 juli 2009 •Myndigheten för yrkeshögskolan –Västerås –Hässleholm •Samla all eftergymnasial yrkesutbildning som inte är högskoleutbildning –Yrkeshögskolan •Kvalificerad yrkesutbildning (KY) •Yrkeshögskoleutbildning (Yh) –Kompletterande utbildningar –Lärlingsutbildning för vuxna •Myndigheten ansvarar också för validering och EQF

6 Yrkeshögskolan •Lag och förordning om Yh trädde i kraft 15/4 2009 www.yhmyndigheten.se www.yhmyndigheten.se •Lag och förordning om KY upphör, gäller dock för utbildningar som beviljats statligt stöd före 15/4. KY- utbildningar kan finnas kvar t.o.m. 2013. •Ändringar i skollagen 1/9 2009, PU upphört. Elev som påbörjat PU före 1/9 följer de äldre bestämmelserna. •Myndigheten beslutar efter ansökan om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och om statsbidrag

7 Yrkeshögskolan Utbildningen kännetecknas av 1.Efterfrågad på arbetsmarknaden 2.Leder till spetskompetens, nytt yrke eller ny yrkesroll 3.Stark arbetslivsanknytning – planeras och genomförs i nära samverkan med arbetslivet 4.Stort inslag av LIA 5.Anpassningsbar till arbetslivets förändrade kompetensbehov 6.Bygger på gymnasieskolan men har tydlig eftergymnasial karaktär 7.Ligger på en nivå som motsvarar högskolans grundläggande utbildning

8 Yrkeshögskolan Examen och poängsystem •Min 100 poäng motsvarar heltidsstudier under 20 veckor •Yrkeshögskoleexamen – minst 200 poäng •Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – minst 400 poäng, självständigt arbete, min 25% LIA, ledningsgrupp med särskild sammansättning

9 Yrkeshögskolan •Avgiftsfri utbildning •Berättigar till studiestöd •Betyg IG, G, VG

10 Yrkeshögskolan Ledningsgrupp för utbildningen Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, kap 4, utbildningens ledning –Se till att utbildningen genomförs enligt lag och förordning och i enlighet med beslut av myndigheten –Anta sökande –Pröva frågor om tillgodoräknande –Utfärda examens- och utbildningsbevis –Svara för att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs •Arbetslivsföreträdare ska vara i majoritet •Företrädare ska finnas för studerande och utbildningsanordnaren •Om utbildning om minst 400 Yhp också företrädare för högskola/universitet och offentliga skolväsendet •Kommun eller landsting: Nämnden ska ge ledningsgruppen uppdraget. Kan helt eller delvis återkallas.

11 Yrkeshögskolan Lag (2009:128) om yrkeshögskolan, §§ 12 och 13: De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva. Kompetensutveckling ska anordnas.

12 •200 Yh-poäng/år •Omfattning minst 100 Yh-p •Krav på LIA endast för 2-åriga utbildningar (min 1/4 del av utbildningen) •Två examensnivåer •Högre krav slutbetyg komvux, 25:4 borta, begränsad ”fri kvot” •Vid urval möjlighet till särskilt prov •Alltid ledningsgrupp, men särskild sammansättning endast för 2-åriga utbildningar Skillnader KY - Yh •40 KY-poäng/år •Omfattning minst 40 KY-p •Alltid LIA (1/3 del av utbildningen) •En examensnivå •Grundläggande behörighet •Vid urval, möjlighet till intervju som särskilt prov •Alltid ledningsgrupp med särskild sammansättning

13 Yh-myndighetens övriga uppdrag •Tillsammans med andra myndigheter stödja och styra kopplingen mellan vårt nationella utbildningssystem och EQF - underlätta mobiliteten i Europa •Validering – samordna och stödja nationell struktur för validering samt främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information utvecklas.

14 KY-Akademien vid Studium Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

15 KY-Akademien vid Studium •Ca 1 500 studenter •Ca 80 anställda •Många gästföreläsare •Omsättning ca 75 Mkr •Lokaler på 4 platser i Göteborg

16 Göteborgs Stad Utbildning KY-Akademien och Burgården Sveriges enskilt största anordnare med drygt 35 olika KY- och Yh-utbildningar inom områdena –Ekonomi, handel, administration –Hotell, turism, event –Media, reklam –Restaurang –Teknik, IT –Transport –Vård och omsorg

17 KY- och Yh-utbildningar 2010 vid KY-Akademien och Burgården •Anläggningsdykare •Arbetsledare - anläggning Yh •Automationsingenjör •Avancerad CAD och konstruktionsprocesser Yh •Bageri och konditori Yh •Bank- och försäkringstjänsteman Yh •Byggingenjör •CAD-konstruktion •Computer Graphics Design Yh •Designteknik •Ekonomi- och redovisningskonsult •Elektronikingenjör •Event Marketing och evenemangsledning •Framtidens fordonssäljare – fasas ut •Handelsekonom – fasas ut •Hospitality Management •Hälso- och sjukvårdsdokumentation Yh •Informationsproduktion – Prepress •Installationsingenjör Yh – samverkan IUC •Internationell inköpsekonom •Internationell speditör Yh •Juristassistent – Paralegal Yh •Kommersiell bild – yrkesfotograf Yh •Kvalificerad kock Yh •Köksmästare – operativ ledare Yh •Logistik och transportledning •Medicinsk fotterapeut •Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Yh •Receptions-, konferens- & Housekeepingansvarig Yh •Reklam och marknadsföring Yh •Specialistutbildad undersköterska inom demensvård och äldrepsykiatri Yh •Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre Yh •System- och nätverkstekniker Yh •Teknisk försäljning och marknadsföring – samverkan Härryda kommun – fasas ut •Teknisk ljuddesign •Teknisk projektledning Yh •TRAC – Diplomerad resekonsult •Tågförare – samverkan Utbildningscentret för kollektivtrafik – fasas ut •Webbutvecklare

18 Göteborgs Stad Utbildning KY-Akademien och Burgården •Söktryck hösten 2009 8,4 sökande/plats •Högsta söktryck Event 17,1 sökande/plats •Andel i arbete året efter avslutad utbildning 9 av 10 2008 97% (95% yrkesrelevans) 2009 87% (92% yrkesrelevans) •Examinerade 83% •Nöjdstuderandeindex 74, bemötande 83, inflytande 71 www.kyakademien.se www.goteborg.se/burgarden


Ladda ner ppt "FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE Svante Boström."

Liknande presentationer


Google-annonser