Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE"— Presentationens avskrift:

1 FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE
Svante Boström

2 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Startade 1996 som försöksverksamhet Utgår ifrån näringslivets behov av kompetent arbetskraft. Bärande idé: Genom samverkan mellan skola och näringsliv skapa utbildningar med rätt innehåll för att tillgodose näringslivet med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

3 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Ca 800 utbildningar 2009 Mätning genomförd i början av 2008 ”9 av 10 får jobb” Varje utbildning unik och starkt förankrad i det lokala/regionala eller nationella näringslivet

4 Kvalificerad yrkesutbildning (KY)
Framgångsfaktorer: Engagerat arbetsliv Lärande i arbete Delegerat ansvar från myndigheten

5 Yrkeshögskolan (Yh) Start 1 juli 2009 Myndigheten för yrkeshögskolan
Västerås Hässleholm Samla all eftergymnasial yrkesutbildning som inte är högskoleutbildning Yrkeshögskolan Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Yrkeshögskoleutbildning (Yh) Kompletterande utbildningar Lärlingsutbildning för vuxna Myndigheten ansvarar också för validering och EQF

6 Yrkeshögskolan Lag och förordning om Yh trädde i kraft 15/ Lag och förordning om KY upphör, gäller dock för utbildningar som beviljats statligt stöd före 15/4. KY-utbildningar kan finnas kvar t.o.m Ändringar i skollagen 1/9 2009, PU upphört. Elev som påbörjat PU före 1/9 följer de äldre bestämmelserna. Myndigheten beslutar efter ansökan om en utbildning ska ingå i yrkeshögskolan och om statsbidrag

7 Yrkeshögskolan Utbildningen kännetecknas av
Efterfrågad på arbetsmarknaden Leder till spetskompetens, nytt yrke eller ny yrkesroll Stark arbetslivsanknytning – planeras och genomförs i nära samverkan med arbetslivet Stort inslag av LIA Anpassningsbar till arbetslivets förändrade kompetensbehov Bygger på gymnasieskolan men har tydlig eftergymnasial karaktär Ligger på en nivå som motsvarar högskolans grundläggande utbildning

8 Yrkeshögskolan Examen och poängsystem
Min 100 poäng motsvarar heltidsstudier under 20 veckor Yrkeshögskoleexamen – minst 200 poäng Kvalificerad yrkeshögskoleexamen – minst 400 poäng, självständigt arbete, min 25% LIA, ledningsgrupp med särskild sammansättning

9 Yrkeshögskolan Avgiftsfri utbildning Berättigar till studiestöd
Betyg IG, G, VG

10 Yrkeshögskolan Ledningsgrupp för utbildningen
Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan, kap 4, utbildningens ledning Se till att utbildningen genomförs enligt lag och förordning och i enlighet med beslut av myndigheten Anta sökande Pröva frågor om tillgodoräknande Utfärda examens- och utbildningsbevis Svara för att systematiskt kvalitetsarbete bedrivs Arbetslivsföreträdare ska vara i majoritet Företrädare ska finnas för studerande och utbildningsanordnaren Om utbildning om minst 400 Yhp också företrädare för högskola/universitet och offentliga skolväsendet Kommun eller landsting: Nämnden ska ge ledningsgruppen uppdraget. Kan helt eller delvis återkallas.

11 Yrkeshögskolan Lag (2009:128) om yrkeshögskolan, §§ 12 och 13: De personer som anlitas av utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning som de ska bedriva. Kompetensutveckling ska anordnas.

12 Skillnader KY - Yh 200 Yh-poäng/år 40 KY-poäng/år
Omfattning minst 40 KY-p Alltid LIA (1/3 del av utbildningen) En examensnivå Grundläggande behörighet Vid urval, möjlighet till intervju som särskilt prov Alltid ledningsgrupp med särskild sammansättning 200 Yh-poäng/år Omfattning minst 100 Yh-p Krav på LIA endast för 2-åriga utbildningar (min 1/4 del av utbildningen) Två examensnivåer Högre krav slutbetyg komvux, 25:4 borta, begränsad ”fri kvot” Vid urval möjlighet till särskilt prov Alltid ledningsgrupp, men särskild sammansättning endast för 2-åriga utbildningar

13 Yh-myndighetens övriga uppdrag
Tillsammans med andra myndigheter stödja och styra kopplingen mellan vårt nationella utbildningssystem och EQF - underlätta mobiliteten i Europa Validering – samordna och stödja nationell struktur för validering samt främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när strategier, metoder och information utvecklas.

14 KY-Akademien vid Studium
Göteborgs Stads anordnare av kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning

15 KY-Akademien vid Studium
Ca studenter Ca 80 anställda Många gästföreläsare Omsättning ca 75 Mkr Lokaler på 4 platser i Göteborg

16 Göteborgs Stad Utbildning KY-Akademien och Burgården
Sveriges enskilt största anordnare med drygt 35 olika KY- och Yh-utbildningar inom områdena Ekonomi, handel, administration Hotell, turism, event Media, reklam Restaurang Teknik, IT Transport Vård och omsorg

17 KY- och Yh-utbildningar 2010 vid KY-Akademien och Burgården
Anläggningsdykare Arbetsledare - anläggning Yh Automationsingenjör Avancerad CAD och konstruktionsprocesser Yh Bageri och konditori Yh Bank- och försäkringstjänsteman Yh Byggingenjör CAD-konstruktion Computer Graphics Design Yh Designteknik Ekonomi- och redovisningskonsult Elektronikingenjör Event Marketing och evenemangsledning Framtidens fordonssäljare – fasas ut Handelsekonom – fasas ut Hospitality Management Hälso- och sjukvårdsdokumentation Yh Informationsproduktion – Prepress Installationsingenjör Yh – samverkan IUC Internationell inköpsekonom Internationell speditör Yh Juristassistent – Paralegal Yh Kommersiell bild – yrkesfotograf Yh Kvalificerad kock Yh Köksmästare – operativ ledare Yh Logistik och transportledning Medicinsk fotterapeut Pedagogisk vägledare vid funktionshinder Yh Receptions-, konferens- & Housekeepingansvarig Yh Reklam och marknadsföring Yh Specialistutbildad undersköterska inom demensvård och äldrepsykiatri Yh Specialistutbildad undersköterska inom vård och omsorg av äldre Yh System- och nätverkstekniker Yh Teknisk försäljning och marknadsföring – samverkan Härryda kommun – fasas ut Teknisk ljuddesign Teknisk projektledning Yh TRAC – Diplomerad resekonsult Tågförare – samverkan Utbildningscentret för kollektivtrafik – fasas ut Webbutvecklare

18 Göteborgs Stad Utbildning KY-Akademien och Burgården
Söktryck hösten ,4 sökande/plats Högsta söktryck Event 17,1 sökande/plats Andel i arbete året efter avslutad utbildning 9 av 10 % (95% yrkesrelevans) % (92% yrkesrelevans) Examinerade 83% Nöjdstuderandeindex 74, bemötande 83, inflytande 71


Ladda ner ppt "FRA KY-UTDANNINGER TIL YRKEHØGSKOLAN I SVERIGE"

Liknande presentationer


Google-annonser