Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeshögskolan •Information om utbildningsformen •Utbildningar inom IT i Kalmar län •Utbildningar inom IT Kronobergs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeshögskolan •Information om utbildningsformen •Utbildningar inom IT i Kalmar län •Utbildningar inom IT Kronobergs län."— Presentationens avskrift:

1 Yrkeshögskolan •Information om utbildningsformen •Utbildningar inom IT i Kalmar län •Utbildningar inom IT Kronobergs län

2 Nätverk

3 Yrkeshögskolan - ett alternativ till högskola och universitet •En utbildningsform på eftergymnasial nivå •Utbildningen är kostnadsfri •Berättigar till studiemedel •YH-poäng

4 Vad utmärker yrkeshögskolan? •Skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet •Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov •Teori varvas med praktik •Omkring 86% blir anställda eller startar eget efter avslutade studier.

5 Vem passar yrkeshögskolan för? Antagna studerande 2011 •49 procent män, 51 procent kvinnor •Medelålder 30 år (kvinnor), 27 år (män) •59 procent 25 år eller äldre •Karriärskifte/höjd nivå •Majoriteten hade arbete redan före Yh-studier •25 procent har en eftergymnasial utbildning på minst ett halvår sedan tidigare •Gymnasiebakgrund varierar •22 % utländsk bakgrund källa: YH myndigheten

6 Yh Myndigheten •Är en tillsynsmyndighet och de kontrollerar så att allt går rätt till. •Avgör vilka utbildningar som får starta •www.yhmyndigheten.sewww.yhmyndigheten.se •www.yrkeshogskolan.sewww.yrkeshogskolan.se

7 Yrkeshögskoleutbildningar inom IT i Kalmar län •XXXX •Pågående utbildningar i länet •Utbildningar som startar 2013 •Samverkan med näringslivet

8 Webbutvecklare inriktning musik, film och spel Campus Hultsfred •2-årig utbildning, 400 Yh-poäng •Utbildningen ger •kompetens som webbutvecklare •inblick i kreativa näringarna •kurser i juridik, marknadsföring, affärsutveckling •fokus på utveckling inom PHP

9 Systemutvecklare.NET Teknikhögskolan i Kalmar •2-årig utbildning, 400 Yh-poäng •Utbildningen ger •kompetens i systemutveckling, programmering, databasdesign •fokus på.NET utveckling med C# och ASP.NET •webbutveckling, databasdesign, e-handel •utbildning i projektledning, SCRUM och agiler metoder •andra dataspråk som PHP, Java, m.m.

10 Utbildningar med start 2013 Campus Hultsfred Ingen nystart av webbutvecklarutbildning Ansökt om CMS-utveckling med fokus på Drupal Beslut om start ges av myndigheten januari 2013 Teknikhögskolan i Kalmar Systemutvecklare.NET intag 2, start augusti 2013

11 Samverkan med näringslivet •Yrkeshögskoleutbildningar handlar om samarbete mellan utbildningsanordnare och näringslivet •Tillsammans skapar vi en utbildningsplan •Anordnaren skriver ansökan och myndigheten bedömer ansökan •Viktigaste kriteriet är arbetslivets behov

12 •Ta emot en LIA studerande •Medverka som gästföreläsare eller handledare •Delta i ledningsgruppen och påverka utbildningen Er roll under utbildningen

13 Samverkan •Kontakta andra IT företag •Kontakta Regionförbundet •Kontakta Yh-anordnare Tillsammans skapar vi unika och träffsäkra utbildningar

14 Yrkeshögskoleutbildningar inom IT i Kronobergs län •XXXX Växjö Yrkeshögskola •System- och nätverksadministratör •Nätapplikationsprogrammerare Ansökan med start 2013 •Testledare IT-branschen, NBI •Verksamhetsstödjande IT- infrastrukturspecialist, VYH

15 Nätapplikationsprogrammerare Utbildningen ger kompetenser i att: •att skapa nätapplikationer i olika programmeringsspråk såsom java, c#, php och ajax •att tillämpa scrum i olika utvecklingsprojekt •att säkerställa att olika verksamheters behov på bästa sätt tillgodoses med business analysis i utvecklingsprojekten •att kunna dokumentera och delta i teknisk kommunikation på engelska och svenska •att samarbeta och ta ansvar i ett projekt •att förstå delarna och helheten i utvecklingsprojekt av nätapplikationer

16 Verksamhetsstödjande IT-infrastuktursspecialist Utbildningen ger kompetenser i att: • arbeta som teknisk konsult inom IT-infrastruktur på företag i privat och offentlig sektor • förstå de faktiska behov som verksamheten kommunicerar • ta fram och föreslå lösningar som möter verksamhetens behov inom specialisttjänster inom IT-infrastruktur • anpassa sitt kommunikationssätt till verksamhetens behov och förutsättningar • bedöma lämplighet och laguppfyllelse i olika tekniska lösningar

17 Yrkeshögskolemyndighetens analys av kompetensbehov Kalmar Kronoberg Besöksnäringen; hotell, Teknik och tillverkning Restaurang och turism Samhällsbyggnad, bygg- Energi- och miljöområdet teknik Kultur, media och design Data/IT Lantbruk, trädgård, djurvård, Hälso- och sjukvård Skog och fiske Kvalificerade säljare

18 Vad är det som gör att YH-ansökningar beviljas? Steg 1: •Arbetsmarknadens efterfrågan, hur arbetslivet deltagit i framtagandet av utbildningen •Arbetslivsanknytning, hur medverkar arbetslivet i utbildningen •Organisation och ledning av utbildningen, bygga på gymnasiala kunskaper, ej akademisk, enligt lag och förordning •Ekonomi •Utbildningen, grundläggande demokratiska värderingar

19 Vad är det som gör att YH-ansökningar beviljas? Steg 2: •I vilken grad en utbildning svarar mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft i kvalitativt och kvantitativt hänseende. •I vilken grad en utbildning finansieras av arbetslivet, dvs. graden av medfinansiering. •Om utbildningen inbegriper undervisning i svenska med yrkesinriktning.

20 Kontaktuppgifter Lotta Nydahl Frånberg Projektledare Yrkeshögskola Kronoberg Regionförbundet södra Småland T: 0470-778616 E: lotta.franberg@rfss.se Jocelyn Håkansson, Platschef Kalmar, Affärshögskolan, Teknikhögskolanlotta.franberg@rfss.se T: 0480-42 68 80 E: jocelyn.hakansson@plushogskolan.sejocelyn.hakansson@plushogskolan.se Karin Wirdheim Avdelningschef VUKC, Växjö Yrkeshögskola, T: 0470 - 417 62 E: karin.wirdheim@komvux.vaxjo.sekarin.wirdheim@komvux.vaxjo.se


Ladda ner ppt "Yrkeshögskolan •Information om utbildningsformen •Utbildningar inom IT i Kalmar län •Utbildningar inom IT Kronobergs län."

Liknande presentationer


Google-annonser