Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett transnationellt perspektiv på global migration Charlotta Hedberg, Kulturgeografiska institutionen/SULCIS, Stockholms universitet Migrationsveriet/IMER/European.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett transnationellt perspektiv på global migration Charlotta Hedberg, Kulturgeografiska institutionen/SULCIS, Stockholms universitet Migrationsveriet/IMER/European."— Presentationens avskrift:

1 Ett transnationellt perspektiv på global migration Charlotta Hedberg, Kulturgeografiska institutionen/SULCIS, Stockholms universitet Migrationsveriet/IMER/European Migration Network, Helsingborg, 27-28 november 2008

2 •Den internationella migrationen –Har blivit alltmer omfattande –Är dubbelriktad –Kommer att öka •Viktigt att hitta konstruktiva strategier –Migration skapar kontaktytor mellan länder –Migranter är centrala aktörer •Det transnationella perspektivet

3 Transnationell migration •”Det transnationella rummet” –En väv av relationer mellan länder •Betonar in- och utreseperspektivet •Tidsdimension •Både processen och individen •Möjliga konsekvenser –Återflyttning/brain circulation –Remitteringar –Etablering av handelsförbindelser

4 Trender i internationell migration •Ökad komplexitet –Ökat antal länder •Geografiskt skift •Vilka länder deltar inte i den internationella migrationen? –Diversifierade motiv •Anhörigmigration, arbetskraftsmigration, student- migration, giftermålsmigration, återflyttning, irreguljär migration, flyktingar, ”pröva på”- migration…

5 Källa: International Migration Outlook (2008). OECD

6 Svensk migration

7 Framtidsperspektiv •Ökad potential för bruttoflöden •Färre länder med stora nettoutflöden •Afrika söder om Sahara viktigaste utflyttningsregion

8 Det transnationella perspektivet •Interaktion migration – övriga globala flöden –Ömsesidig påverkan •Varaktiga flöden –Arbetskraftsmigration, post-kolonial migration –Anhörigmigration, återflyttning •Internationell migrationspolitik –Migration ska bidra till utveckling

9 Transnationella effekter av migration på utflyttningsländer •Migration av högutbildade –Brain drain eller brain gain/brain circulation? •Remitteringar –Dubbelt så omfattande som biståndet –Fördelar och nackdelar •Ökat handelsutbyte

10 Effekter av transnationalism på mottagarländer •Migranter som ’transnationella agenter’ –Brain gain –Handelsutbyte och internationalisering –Ökad integration?

11 Migranter som ”transnationella agenter” Intervju med företagare i Sverige, från Tanzania Remitteringar •”Pengarna [från svenskt bistånd] kommer inte fram riktigt på rätt sätt. Och det gjorde att jag ville starta projekt där - det var ett barnhem och ett sjuksköterskeinstitut. […] Om vi ska få hjälp måste vi kunna hjälpa själva.” •”Jag har samlat pengar själv.” [Både egna sparade pengar och pengar insamlade från Tanzania] •”Jag måste satsa både och – satsa på [mitt företag i Sverige] och satsa också där nere i mitt land. […] Tjänar jag bra pengar [här] då kan jag också få lite pengar att föra över på projektet innan jag börjar få bistånd eller låna pengar från banken.”

12 •Transnationell idéöverföring –Barnhemmet: [SIDA och tanzanska staten] bygger barnhem till aids-sjuka barn. Dom har glömt fattiga barn som är friska, […] som kan vara framtiden, nästa generation.” –Vårdutbildningen: ”[Den ska ha] en annan kvalitet, ett annat mål. Det som jag har lärt mig här det ska överföras där nere. […] Det är [hur] man jobbar med människor, bemötande.” •Transnationell identitet –”Jag känner mig hemma i Sverige […] och känner mig hemma fortfarande i Tanzania. […] Om du ser mig där nere - jag jobbar som jag gör här. […] Inte att jag åker på semester och sånt där. En känsla av att jag måste göra någonting i mitt land. Men om man ställde frågan om ’Var skulle du begravas när du dör?’, då kan jag svara med detsamma; i Sverige.

13 Slutsatser •Ökad vikt åt internationell migration •Det transnationella perspektivet: en ram för att förstå och kategorisera –Processer –Individer •”Tänka annorlunda kring migration…”

14 Forskningsfrågor •Migration och politik –Sambandet mellan politikområden (ex. utveckling, integration, näringsliv) •Migration och den globala ekonomin •Transnationalism och integration •Konsekvenser av ändrade migrationsflöden –Återflyttning –Ökade flöden från ”nord” till ”syd”

15

16


Ladda ner ppt "Ett transnationellt perspektiv på global migration Charlotta Hedberg, Kulturgeografiska institutionen/SULCIS, Stockholms universitet Migrationsveriet/IMER/European."

Liknande presentationer


Google-annonser