Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIDRAG - UPPDRAG. Bidrag - Uppdrag • Bidrag – Mottagaren äger resultatet – Donationsförordningen (1998:140) – … utan krav på motprestation… – Full kostnadstäckning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIDRAG - UPPDRAG. Bidrag - Uppdrag • Bidrag – Mottagaren äger resultatet – Donationsförordningen (1998:140) – … utan krav på motprestation… – Full kostnadstäckning,"— Presentationens avskrift:

1 BIDRAG - UPPDRAG

2 Bidrag - Uppdrag • Bidrag – Mottagaren äger resultatet – Donationsförordningen (1998:140) – … utan krav på motprestation… – Full kostnadstäckning, samfinansiering tillåten • Uppdrag – Uppdragsgivaren äger resultatet – Avgiftsförordningen (1992:191) – Fullkostnadstäckning

3 BidragUppdrag FHS ägare av resultatetUppdragsgivaren ägare av resultatet Ska ha full kostnadstäckning, men samfinanisering tillåten Måste alltid ha full kostnadstäckning Utlyses och söks i konkurrens, vanligenBeställning – offert förfarande, vanligen Sökande bestämmer utformningen av projektet och vem som ska delta. Uppdragsgivaren beställer/beslutar projektets utformning, ev. i samråd eller på förslag av utföraren. Uppdragsgivaren kan bestämma vem som ska utföra uppdraget. Bidragsgivaren har rätt till återrapportering, både finansiell och verksamhetsmässig. Uppdragsgivaren har inte automatiskt rätt till en finansiell årterredovisning, men till forskningsresultatet. Mycket forskning är idag öppen och tillgänglig för alla, inklusive bidragsgivaren. Uppdragsgivaren kan tillåta forskaren att fritt använda resultaten. Bidragsgivaren kan ställa krav på t.ex. spridning av forskningsresultat, vilka kostnader som kommer att ersättas o.dyl. men inte hur projektet ska utformas och genomföras. Uppdragsgivaren är en kund och kan ställa vilka krav som helst så länge som de betalar för dem.


Ladda ner ppt "BIDRAG - UPPDRAG. Bidrag - Uppdrag • Bidrag – Mottagaren äger resultatet – Donationsförordningen (1998:140) – … utan krav på motprestation… – Full kostnadstäckning,"

Liknande presentationer


Google-annonser