Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

14. Avsluta projekt. ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Slutet – avsluta projekt Slutrekvisition, slutrapport & revision Avsluta utvärderingen och lär av erfarenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "14. Avsluta projekt. ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Slutet – avsluta projekt Slutrekvisition, slutrapport & revision Avsluta utvärderingen och lär av erfarenheten."— Presentationens avskrift:

1 14. Avsluta projekt

2 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Slutet – avsluta projekt Slutrekvisition, slutrapport & revision Avsluta utvärderingen och lär av erfarenheten “Exit strategies” = beslut beträffande personal, utrustning, framtida användning av projekterfarenheter, material och kontakter Sustainability = hur ska projektet kunna fortsätta utan EU pengar? Arrangera arkivet i samarbete med er arkivarie. Projektet måste diarieföras Kom ihåg tidsgränserna för arkivet och revisionen =“Future proofing”

3 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Projektets sista kvartal  Projektets ledningsgrupp och referensgrupp bör gå igenom resultaten och fatta formellt beslut om avslutning  Medarbetare och andra intressenter t.ex. deltagare också får tillfälle att fira resultatet och avsluta  Underleverantörs- och entreprenad kontrakt avslutas och slutbetalning sker.  Allas bidrag till projektets framgång uppmärksammas

4 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Projektets sista kvartal  Projekt teamet förbereder slutet och personal får nya roller i er organisation eller friställs (avgångsvederlag!)  Se till att det finns tillräckligt mycket personal kvar för att avsluta projektet och vara med om den revision ni själva måste betala för  Det är bra om någon som är kvar i organisationen får i uppdrag att besvara kontakter och frågor om projektet och ta hand om eventuella revisorer efter projketetes slut  De resurser som projektet skaffat kan behöva omdisponeras enligt fondens regler

5 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Projektets sista kvartal  Betala alla räkningar. Kom ihåg att ni inte får ersättning för utbetalningar som sker efter projektetes slutdatum  Samla helst in allt arkivmaterial från era partners  Kolla att alla outputs och resultat går att verifiera i arkivet  Kolla att allt i arkivet är OK – signaturer finns etc.

6 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Projektets sista kvartal  Avsluta räkenskaperna  Kolla att det går att följa ett revisionsspår genom arkivet. Finns lönelistor för all inblandad personal (inklusive partners personal), uppgift om antal semesterdagar etc.?  Kan deltagare verifieras?  Kan ni bevisa att statsstöd och upphandlingsregler följts?

7 ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Utvärdering och spridning  Utvärderings eller följeforsknsingsrapporten  Publicera projektets resultat  Fokus på vad man lärt sig i projektet – vad som gick bra och gick dåligt – använd dessa lärdommar i er organisation

8 Glöm inte bort att fira resultaten om projektet gått bra!


Ladda ner ppt "14. Avsluta projekt. ©Kalliopi Associates Ltd 2008 Slutet – avsluta projekt Slutrekvisition, slutrapport & revision Avsluta utvärderingen och lär av erfarenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser