Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fiber för snabb landbygd - medel för att bygga nästa generations bredbandsnät på landsbygd Laser 1960 Fiber 1970 Per Torphammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fiber för snabb landbygd - medel för att bygga nästa generations bredbandsnät på landsbygd Laser 1960 Fiber 1970 Per Torphammar."— Presentationens avskrift:

1 Fiber för snabb landbygd - medel för att bygga nästa generations bredbandsnät på landsbygd Laser 1960 Fiber 1970 Per Torphammar

2 Vad är bredband – hur fort är fort ? 2 Mbit/s = 30 st samtidiga telefonsamtal, 5 Mbit/s = en Tv-kanal, 20 Mbit/s en HDTV kanal Skicka en röntgenbild till en vårdcentral eller fastlandet med 1 Mbit/s hastighet ca 9 minuter 10 Mbit/s -1Gbit/s 1-10 Mbit/s

3 Fiber till byn – fiber från byn km ? ?

4 Fibernät AP THF ÖP Byalag Stadsnät Vem Skall äga?

5 Principiell rollfördelnig Landsbygd Innehåll = nytta Infrastruktur = samhälle Transport = näringsliv Affärer Innovationer e-tjänster Vård Utbildning MILJÖ Tjänster Ljus Kabel

6 6 Affärsmodeller Vertikal struktur = monopol Infrastruktur Transmission/KO Slutkundstjänster Infrastruktur T/KO Horisontal struktur = konkurrens

7 Högt hängande frukter… I vissa områden (främst på landsbygden) finns det ingen operatör som finner det lönsamt att investera i bredbandsnät. Hur skall vi hitta metoder och affärsmodeller som gör att även dessa underpriviligerade områden kan överleva och utvecklas? Ett sätt är att människor går samman i byalag och satsar, förutom eget kapital, även eget arbete och markupplåtelse. Man sänker då tröskeln för att operatörer och tjänsteleverantörer skall etablera sig i området.

8 Principer för framtidssäkra fibernät 1.Eftersträva alltid ett öppet nät 2.Alltid öppet på kanalisations- och fibernivå 3.Eftersträva flera tjänsteleverantörer 4.Teckna tidsbegränsat avtal med KO 5.KO kan vara stadsnät eller annan regional operatör 6.Säkerställ att regler följs för bidrag (krav på öppna nät) 7.Om ej öppen leverantör finns se till att skriva tidsbegränsat avtal 8.Tillse att nätet förblir i egen och öppen ägo för all framtid Infrastruktur T/KO

9 Fibersamfällighetsförening (FSF) Stadsnät AP THF AP Accessnod Passiv anslutningspunkt FT Fiberterminering FSF 1 FT ÖP Överlämningspunkt FSF 2 ÖP

10 Beräkning av investeringskostnaden för en liten by Projektering Grävning Materiel Installation medelvärde Gård nr Nod Användare 1 2 3 4 56 7 8 9 10 Överlämningspunkt gemensam enskild ÖP Befintligt nät

11 Gemensamhetsanläggning Gemensamhetsanläggning för fiberinfrastruktur innefattar markavtal/ledningsrätt, kanalisation, kabelbrunnar, fiberkabel, blåsrör, fiber, fiberterminering och skarvdon från en överlämningspunkt till fibertermineringen hos slutanvändaren. Fastigheten, inte ägaren, är knuten till en FSF. Fibersamfällighetsförening, FSF Enhetlig lagstiftning Den 1 januari 1998 ersattes lagen om enskilda vägar - som bl.a. handlar om vägar i tätare bebyggelse - med en modernare lagstiftning. De lagar som då tog över var anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter. Viss komplettering har skett av dessa lagar. I anläggningslagen finns regler om hur man inrättar och förändrar en gemensamhetsanläggning (vägar eller andra anläggningar som behövs för att uppfylla ett gemensamt behov). I lagen om förvaltning av samfälligheter finns regler bl a om hur man ordnar förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. En fibersamfällighetsförening kan jämställas med en vägförening. Lantmäteriet är den ansvariga myndigheten. http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=8617 Förslag

12 By-nätet Stadsnät eller Annat nät Tjänster Öppenhet kan köpas! bibehålls! Det viktiga! Skriv ”bra”AVTAL! Bygg alltid Professionelt! Investering Ägande? Drift Investering Ägande, Drift,

13  Ägandet till nätet skall behållas (Samfällighet)  Fibernätet knyts till fastigheten (Lantmäteriet)  Kan driftas av sluten operatör om ingen annan finns (Tidsbegränsa)  Fler är alltid starkare (Kooperativ)  Flera kan dela på kostnaden för Lantmäteriet  Se till att teckna kreativa, innovativa och pålitliga avtal  Sök alla tillgängliga bidrag OBS dessa kräver öppenhet Viktigt angående ägande Förslag

14 Slutsatser  En FSF äger och kontrollerar det lokala fibernätet  Investeringen kopplas till fastigheterna via andelstal i FSF  Samförläggning och markupplåtelse minskar kostnaderna  Eget arbete och engagemang är en förutsättning  Lantmäteriet är en del av lösningen  Se till att söka bidrag och att alla förutsättningar är uppfyllda  Säkerställ långsiktit ägande och öppenhet Förslag

15

16

17


Ladda ner ppt "Fiber för snabb landbygd - medel för att bygga nästa generations bredbandsnät på landsbygd Laser 1960 Fiber 1970 Per Torphammar."

Liknande presentationer


Google-annonser