Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård och omsorgscollege Södra Norrland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård och omsorgscollege Södra Norrland"— Presentationens avskrift:

1 Vård och omsorgscollege Södra Norrland
Vi är vård och omsorgscollege sedan 3 år tillbaka och nu återcertifierar vi Södra Norrland

2 Medborgaren får en god vård och omsorg i Västernorrland, genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom vård och omsorgsbranschen Konkurrenslyftet Vård och omsorgscollege Södra Norrland. Kompetensplattform? Kompetenslyftet

3 Vår vision En primär uppgift för samhället är att ge den vård och omsorg som medborgarna behöver och kräver. För det krävs professionell kompetens i mötet med den enskilde medborgaren. Vård– och omsorgscollege handlar ytterst om, att ur ett samhällsperspektiv, trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

4 Vilka finns med i Vård och omsorgs college Södra Norrland?
Sundsvalls kommun Socialtjänsten Barn och utbildning Vuxenutbildningen Härnösands kommun Socialtjänsten,Carema, Timrå kommun Ånge kommun Landstinget Västernorrland Arbetsförmedlingen Mittuniversitet Kommunal Vårförbundet

5 Vilka utbildningar ingår idag?
. Vård och omsorgsprogrammet Härnösand Vård och omsorgsprogrammet Ånge Vård och omsorgsprogrammet Sundsvall/Timrå Vuxenutbildningen Vård och omsorgsprogrammet Sundsvall/Timrå

6 Utbildningar som ansöker om certifiering ?
. Vuxenutbildningen i Härnösand Lernia utbildning i Sundsvall

7 Varför är Vård och omsorgs- college viktigt i Södra norrland?
Ca 30% går inom 10år i pension i samtliga kommuner Omvårdnadsbehovet beräknas öka pga äldre befolkning Enligt beräkningar från SCB (2010:6 )kommer personer lämna arbetsmarknaden och ungdomar kommer att tillträda arbetsmarknaden innan 2025 i Jämtland och Väster norrland tillsammans. Sverige kommer inom en 10års period att behöva rekrytera undersköterskor

8 Intresset för vård och omsorgsutbildningar
Stort intresse för vårdutbildning för vuxna. Kommunala vuxenutbildningarna har ej kunnat anta alla sökande, gäller certifierade och i viss mån inte certifierade utbildningar. Omvårdnadslyftet, kompetensutveckling redan anställd personal Svagt intresse för ungdomsutbildningar, inställt hösten i Härnösand och Ånge. Sundsvall/Timrå liknande ansökningssiffror som föregående år.

9 Vad händer? hemsidan www.omsorgscollege.se Film! Annonsering
Utvärderingar för handledare och elever via webb Säkra rekryteringar Löfte sommar vikariat Trainee program. Motion Sundsvall .start 2015 Återcertifieringsbesök skedde den 21/5- 22/5 Kompletteringar utifrån åtecertifieringsbesöket. Nu inskickade - inväntar ja Vård och omsorgscollege .Ny projektansökan är gjord till länsstyrelsen – attraktion till branschen Muntligt ja ifrån Länsstyrelsen - Projektplan ska skrivas. Lärande på arbetsplats utvecklas genom handledarskap och validering Påbörjat arbete med kompetensförsörjningsplan regionalt –bli vägledande för vilka YH- utbildningar som behövs i branschen Tydliggöra målbilden Vilka effekter ska uppnås, mäta effekterna. Regionala styrgruppen Initierat kontakt Mittuniversitet Nätverksforskning Tommy Roxenhall

10 Vård- och omsorgscollege
15 Certifierade regionala college 55 Certifierade lokala college 8 Inkomna lokala ansökningar Varför Voc? Partsammansatt tiidgare Nationellt rådet. Nu föreningen vård och omsorgscollege. SKLs cchef för arbetsmarknadspolitiska delar är orförande, Almega, Kommunal finns med. Ansvar certifiering och kvalitkriterrier Kompetensförsörjningen ca 20% till 2020 i landet Skola skolverket förordningar Arbetslivet riktlinjer Utbildningarna behov arbetsförlagd utbildning Kvalitesäkrad utbildning för arbetet Nationella Rådet (bildades 1 juni 2006) Sveriges Kommuner och Landsting Vårdföretagarna KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) Kommunal Nationell nivå – Nationella Rådet Regional nivå – minst 3 kommuner Lokal nivå


Ladda ner ppt "Vård och omsorgscollege Södra Norrland"

Liknande presentationer


Google-annonser