Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vård och omsorgscollege Södra Norrland. Medborgaren får en god vård och omsorg i Västernorrland, genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vård och omsorgscollege Södra Norrland. Medborgaren får en god vård och omsorg i Västernorrland, genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom vård."— Presentationens avskrift:

1 Vård och omsorgscollege Södra Norrland

2 Medborgaren får en god vård och omsorg i Västernorrland, genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom vård och omsorgsbranschen KonkurrenslyftetVård och omsorgscollege Södra Norrland. Kompetensplattform? Kompetenslyftet

3 Vår vision •En primär uppgift för samhället är att ge den vård och omsorg som medborgarna behöver och kräver. För det krävs professionell kompetens i mötet med den enskilde medborgaren. Vård– och omsorgscollege handlar ytterst om, att ur ett samhällsperspektiv, trygga kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

4 Vilka finns med i Vård och omsorgs college Södra Norrland ? •Sundsvalls kommun •Socialtjänsten •Barn och utbildning •Vuxenutbildningen •Härnösands kommun •Barn och utbildning •Socialtjänsten,Carema, •Timrå kommun •Socialtjänsten •Barn och utbildning •Ånge kommun •Socialtjänsten •Barn och utbildning •Landstinget Västernorrland •Arbetsförmedlingen •Mittuniversitet •Kommunal •Vårförbundet

5 Vilka utbildningar ingår idag? •Vård och omsorgsprogrammet Härnösand •Vård och omsorgsprogrammet Ånge •Vård och omsorgsprogrammet Sundsvall/Timrå •Vuxenutbildningen Vård och omsorgsprogrammet Sundsvall/Timrå.

6 Utbildningar som ansöker om certifiering ? •Vuxenutbildningen i Härnösand •Lernia utbildning i Sundsvall.

7 Varför är Vård och omsorgs- college viktigt i Södra norrland? •Ca 30% går inom 10år i pension i samtliga kommuner •Omvårdnadsbehovet beräknas öka pga äldre befolkning •Enligt beräkningar från SCB (2010:6 )kommer 65 000 personer lämna arbetsmarknaden och 45 000 ungdomar kommer att tillträda arbetsmarknaden innan 2025 i Jämtland och Väster norrland tillsammans. •Sverige kommer inom en 10års period att behöva rekrytera 64 000 undersköterskor

8 Intresset för vård och omsorgsutbildningar •Stort intresse för vårdutbildning för vuxna. Kommunala vuxenutbildningarna har ej kunnat anta alla sökande, gäller certifierade och i viss mån inte certifierade utbildningar. •Omvårdnadslyftet, kompetensutveckling redan anställd personal •Svagt intresse för ungdomsutbildningar, inställt hösten i Härnösand och Ånge. Sundsvall/Timrå liknande ansökningssiffror som föregående år.

9 Vad händer? •hemsidan www.omsorgscollege.sewww.omsorgscollege.se •Film! •Annonsering •Utvärderingar för handledare och elever via webb •Säkra rekryteringar •Löfte sommar vikariat •Trainee program. Motion Sundsvall.start 2015 •Återcertifieringsbesök skedde den 21/5- 22/5 •Kompletteringar utifrån åtecertifieringsbesöket. Nu inskickade - inväntar ja •Vård och omsorgscollege.Ny projektansökan är gjord till länsstyrelsen – attraktion till branschen •Muntligt ja ifrån Länsstyrelsen - Projektplan ska skrivas. •Lärande på arbetsplats utvecklas genom handledarskap och validering •Påbörjat arbete med kompetensförsörjningsplan regionalt –bli vägledande för vilka YH- utbildningar som behövs i branschen •Tydliggöra målbilden Vilka effekter ska uppnås, mäta effekterna. Regionala styrgruppen •Initierat kontakt Mittuniversitet Nätverksforskning Tommy Roxenhall

10 Vård- och omsorgscollege 15 Certifierade regionala college 55 Certifierade lokala college 8 Inkomna lokala ansökningar


Ladda ner ppt "Vård och omsorgscollege Södra Norrland. Medborgaren får en god vård och omsorg i Västernorrland, genom strategiskt kompetensförsörjningsarbete inom vård."

Liknande presentationer


Google-annonser