Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011och 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011och 2012."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011och 2012

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Ord och media Stora neddragningar har skett – utvecklingen in i ett lugnare skede Jobben kommer att öka inom media 2011 efter två år av stora neddragningar. Fler kortare jobb/uppdrag. Strukturomvandlingen inom medievärlden fortsätter men i lugnare takt. Kostnaderna ska hållas nere inom all produktion – nya vägar till intäkter prövas. Mindre fast personalstyrka och större rörlig flexibel del gäller inom många företag. Behov av vikarier och personal till uppdrag - personal anlitas i högre utsträckning via bemanningsföretag. Uppdrag läggs också ut och egenföretagandet ökar. För många utbildas inom media och brister i utbildningsinnehåll hos många utbildningsanordnare. Tidningsbranschen kännetecknas av samordning och fortsatta effektiviseringar. TV har omorganiserat och förändringarna går in i ett lugnare skede – viss efterfrågan på videojournalister. Radion har förändrat organisationen och lågt personalbehov. Semestervikarier tillsätts ofta med tidigare anlitad arbetskraft - nyexaminerade får svårare att komma in i jobb. Jobbsökande ska helst kunna behärska alla medier och olika slag av arbetsuppgifter. Fotograferna får en fortsatt svag marknad och de breddar sin verksamhet så mycket som möjligt – försörjningsläget ansträngt. Filmbranschen visar på regionala variationer, gott läge bl a i Västsverige där det råder oro över personaltillgången.

22 Bild och form Marknaderna varierar mellan yrken inom bild och form Bildkonstnärer har en fortsatt svag marknad. Illustratörer har vissa förbättringar sker framöver genom bättre marknad inom media, reklam o annons – svårt med försörjningen. Animation och datorspel går bättre - gynnar illustratörer och animatörer. Snabb teknisk utveckling inom illustration och animation – en del arbetssökande saknar teknisk kompetens. Hård konkurrens bland designers men marknaden förbättras – stor omsättning av företag och överetablering. Förbättring för inredningsarkitekterna men regionala variationer. Kompletteringsjobben har särskilt stor betydelse inom bild och form – nu större chanser att hitta kompletteringsjobb. Fler lämnar kulturyrkena för jobb inom andra branscher

23 Scen och ton Försiktig hållning – osäkerhet kring framtida villkor samt strama budgetar inom teater och musik Fortsatt snäva budgetar och stor osäkerhet kring offentliga anslag. Uppdragen kortare och rekryteringar sker på viss tid. Ökade regionala/lokala variationer jämfört med tidigare. Dansen ställning upprätthålls – barn o ungdom. Stora institutionerna har snäva budgetar – fortsätter att dra ner på fast anställda och lägger ut uppdrag och rekryterar på viss tid. Pensionsavgångar inom teatern ersätts inte med fast anställda utan av projekt- och behovsanställningar. Fria grupper har fått en sämre situation jämfört med tidigare - arbetar med knappa förhållanden och med osäker planering. Musikområdet kännetecknas av för få uppdrag och hård konkurrens om jobben. Inom konstmusiken försöker man spara in på personal i den mån det är möjligt, färre och kortare uppdrag – svårt att hitta rätt kompetens inom landet rörande vissa instrument. Fortsatt överskott på musikal- och showartister, fler söker jobb utomlands – låg medelålder Event, ljud o ljus rapporterar en förbättring men läget ännu inte som för tre år sedan.


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011och 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser