Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En föreläsning i två akter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En föreläsning i två akter"— Presentationens avskrift:

1

2 En föreläsning i två akter
Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

3 … men först en prolog!

4 Drivkrafter för företagare
Och tittar man vilka som är de vanligaste faktorerna som företagare uppger som drivkrafter så är det syssla med ngt som intresserar mig… (engagemang och vilja brukar ge bra resultat) styra över min egen arbetssituation… (viljan att göra själv) utveckla en idé tjäna pengar finns där också, men ganska få har det som överordnat motiv Om det är så drivkrafterna ser ut så vet jag att du Fredrik har koll på attityden till att bli företagare och hur många som faktiskt går från ord till handling! Källa: Öhrlings PWC

5 Tidslinje över kända entreprenörer
Axel Wenner-Gren Electrolux Född 1881 Alfred Nobel Nobelindustrierna Född 1833 Gustav Dalén AGA Född 1869 Sigfrid Edström ASEA Född 1870 Gustaf de Laval Separator/Alfa Laval Född 1845 Ruben Rausing Tetra Pak Född 1895 Lars Magnus Ericsson LM Ericsson Född 1846 Sven Wingquist SKF Född 1876 Erling Persson H&M Född 1917 Tänkt som en tidslinje som stannar upp lite vid varje födelseår och personen i fråga highlightas, men kom gärna själva med förslag hur detta kan lösas på ett trevligt sätt. Ingvar Kamprad IKEA Född 1926 1830 1950

6 Entreprenörernas betydelse för sysselsättningen
Källa: Nuteks Entreprenörskapsbarometer, 2008

7 Entreprenörernas betydelse för sysselsättningen
Källa: ITPS ( ), Tillväxtanalys (2008- )

8 Sysselsättningsutveckling sektorer
Vore bra om serien ”Privat anställda” ritas först och att ”offentligt anställda” ritas efter nästa knapptryckning. /Fredrik Källa: Johansson och Bjuggren (2010)

9 Företagsstrukturbild
Källa: Henrekson och Stenkula (2006)

10 Entreprenörernas betydelse… - sammanfattning
Många framgångsrika svenska entreprenörer har skapat stora företag Dessa företag är gamla Nu sker sysselsättningstillväxten främst i de små och medelstora företagen Vi ser fram emot en ny våg av framgångsrika entreprenörsdrivna företag

11 En föreläsning i två akter
Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

12 Största utmaningen på svensk arbetsmarknad

13 Offentlig sektor 44 % av alla anställda inom den offentliga sektorn går i pension före 2025, uppgår till personer. kommer tillträda (förutsatt att inga stora förändringar sker) Ett numerärt underskott på personer.

14 Privat sektor Transportsektorn; 39 % går i pension före 2025.
Tillverkning; 37 % Bygg; 35 % Servicesektor; 32 % Handel; 28 % Hotel/restaurang; 17 %

15 Regionala skillnader I endast tre av 21 län (Stockholm, Uppsala och Göteborg) ökar arbetskraftsdeltagandet fram till 2025. I 13 kommuner kommer antalet tillträdande vara färre än de som lämnar enbart från den offentliga sektorn.

16 En föreläsning i två akter
Största utmaningen på svensk arbetsmarknad Kompetensförsörjning ur företagens perspektiv

17 Rekryteringsförsök de senaste 6 månaderna
Har ni försökt att rekrytera medarbetare till ditt företag under de senaste 6 månaderna? % Bas; Företag med 5 eller fler anställda

18 Fortsatt svårt att hitta rätt medarbetare
42 procent av alla företag med 5 eller fler anställda och som har försökt rekrytera uppger att det har varit ganska eller mycket svårt att hitta de medarbetare man sökt De allra största företagen har lättare att hitta de medarbetare de söker

19 Fortsatt svårt att hitta rätt medarbetare
Har det varit svårt att få tag i de medarbetare ni sökt? Bas; Företag som har försökt rekrytera

20 Vart femte rekryteringsförsök misslyckas
Hur många medarbetare har ni sammanlagt FÖRSÖKT rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Hur många medarbetare har ni sammanlagt LYCKATS rekrytera till ditt företag under de senaste 6 månaderna? Bas; Företag med 5 eller fler anställda som har försökt rekrytera

21 Fler arbetslösa – ändå misslyckas rekryteringsförsök
Företag med 5 eller fler anställda har i genomsnitt försökt rekrytera 5 medarbetare men bara lyckats med att rekrytera 4 Ett av fem rekryteringsförsök misslyckas. Bristande matchning på svensk arbetsmarknad. Företag går miste om viktig kompetens. Arbetslösa går miste om sysselsättning.

22 Orsaker till rekryteringsproblem
Framförallt brist på personer med; rätt yrkeserfarenhet med rätt utbildning

23 Missade rekryteringstillfällen leder till missade affärer
Vilka konsekvenser fick rekryteringsproblemen för ditt företag? Bas; Företag som har försökt rekrytera och som har haft svårt att hitta de medarbetare de sökt

24 Sammanfattningsvis Det finns en betydande mismatch
Arbetskraftsbrist i vissa sektorer/branscher Hårdare konkurrens om arbetskraften väntar Att lyckas attrahera och behålla kompetenta medarbetare är en utmaning för företagen


Ladda ner ppt "En föreläsning i två akter"

Liknande presentationer


Google-annonser