Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Företagens villkor och verklighet - 2011 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Företagens villkor och verklighet - 2011 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Företagens villkor och verklighet - 2011 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora företag Jan Persson Analytiker, Tillväxtverket

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Företagens villkor & verklighet 2011 Företagens villkor och verklighet är en av Europas största och mest omfattande enkätundersökning riktad till små och medelstora företag. Enkäten skickades ut till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 19 000 har svarat. Svarsfrekvens cirka 60 procent. Genomförts av Nutek/Tillväxtverket 2002, 2005, 2008 och nu 2011. Undersökningen ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som t.ex. tillväxt, internationalisering, förenkling och hållbarhet. Stratifierat urval - vilket ger möjligheter att bryta ned resultaten på en rad faktorer som företagsledarens kön, företagets storlek, bransch och region.

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Mer om undersökningen Tre temarapporter kommer att publiceras utifrån materialet: Tillväxtmöjligheter och hinder, Internationalisering och Regional utveckling. Tidigare undersökningar har varit en viktig källa till nya regeringsuppdrag och policybeslut kring tillväxtfrågor. Läs mer om Företagens villkor och verklighet och resultaten från undersökningen och temapublikationerna på www.tillvaxtverket.se under Fakta och statistikwww.tillvaxtverket.se 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Små och medelstora företag står för cirka 60 procent av förädlingsvärdet 4

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Ju större företag desto större tillväxtvilja 5

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Störst tillväxtvilja inom Hotell & restaurang 6

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Relativt små regionala skillnader i tillväxtvilja – djupare analyser behövs 7

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företag som exporterar tror i högre utsträckning på ökad omsättning 8

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Kedjeföretag vill anställa i högre grad 9

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Småföretag som samverkar har en större tillväxtvilja 10

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Andelen småföretag som samverkar med andra företag minskar 11

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tjänsteinnovativa företag tror mer på ökat antal anställda 12

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företag som säljer miljöanpassade produkter har större tillväxtvilja 13

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Småföretag med 10-49 anställda möter störst tillväxthinder 14

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillväxthindren relativt stabila över tid 15

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stora skillnader mellan branscher när det gäller tillväxthindren 16

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Företagsledare med utländsk bakgrund upplever att tillväxthindren är större 17

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Brist på lämplig arbetskraft – Stora skillnader mellan företag med olika storlek 18

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Stora skillnader mellan olika branscher när det gäller brist på lämplig arbetskraft 19

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Tillgången på lämplig arbetskraft: - Relativt stora skillnader mellan olika län 20

21 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lagar och regler störst tillväxthinder i de lite större småföretagen 21

22 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Många företag anser att administrationen till följd av lagar och regler har ökat 22

23 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Brist på lån och krediter störst hinder för tillväxt inom Hotell & restaurang 23

24 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Få små och medelstora företag får avslag på sina låneansökningar 24 Källa: Tillväxtverket, Företagens villkor och verklighet 2011.

25 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 25 Faktorer som har ett positivt samband med tillväxtvilja Företagets storlek Om företaget tillhör tjänstesektorn eller vissa branscher Samarbete med andra företag Kedje- eller koncerntillhörighet Internationalisering Förnyelse och innovation Miljöarbete

26 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 26 Faktorer som utgör stora hinder för tillväxt Konkurrens (främst medelstora företag) Lagar och regler (främst småföretag) Kapitalförsörjning (vissa branscher, utländsk bakgrund Brist på lämplig arbetskraft Speciella behov i de lite större småföretagen med 10-49 anställda (god tillväxtvilja men stora hinder)

27 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 27 Vad kan och bör myndigheterna göra? Innovation Miljöarbete i småföretag Internationalisering Kompetensförsörjning Riktade insatser mot större småföretag med 10-49 anställda Fortsatt arbete med regelförenkling Stimulera samarbeten mellan företag Kapitalförsörjning – insatser riktade mot vissa branscher och grupper

28 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 28 För dig som vill veta mer www.tillvaxtverket.se//faktaochstatistik –Ladda ner publikationen, diagram och tabeller. –Länsvis statistik. –Uppdateras löpande med faktafoldrar och andra bearbetningar 2011/2012 Frågor om undersökningen besvaras av: –Viktor Jedeskog, viktor.jedeskog@tillvaxtverket.seviktor.jedeskog@tillvaxtverket.se –Jonnie Nordensky, jonnie.nordensky@tillvaxtverket.sejonnie.nordensky@tillvaxtverket.se –Jan Persson, jan.persson@tillvaxtverket.sejan.persson@tillvaxtverket.se

29 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 29 Genuint sårbara kommuner Företagandet, arbetsmarknaden och beroendet av enskilda större företag Rapport 0112 Sten Axelsson, Tillväxtverket Anders Bornefalk, Svenskt Näringsliv Finns att ladda ner på www.tillvaxtverket.se

30 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 30

31 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 31 Sveriges sårbara kommuner Sveriges 100 sårbara kommuner indelade i tre klasser: genuint sårbara (röd) medelhög sårbarhet (blå) måttlig sårbarhet (grön)

32 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 32 Låg sårbarhet i Entreprenörsregionen Kommun Rang genuin sårbarhet Laholm28 Värnamo43 Gnosjö44 Gislaved49 Halmstad53 Vaggeryd99 Ljungby132 Tranemo175 Markaryd183 Älmhult196 Hylte253

33 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 33 Ett mer diversifierat näringsliv med fler och växande företag arbeta med attityderna till företagande förbättra kontaktytorna skapa större utrymme för företagande förbättra servicen göra det möjligt för fler unga att pröva på företagande Vägen till minskad sårbarhet

34 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 34 Gislaved (49) – högt företagande övervinner nedläggning Gnosjö (44) - högt företagande ger styrka Två positiva exempel från Entreprenörsregionen


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Företagens villkor och verklighet - 2011 Tillväxtmöjligheter och tillväxthinder för svenska små och medelstora."

Liknande presentationer


Google-annonser