Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflektioner Idéer för dagens och morgondagens situation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflektioner Idéer för dagens och morgondagens situation."— Presentationens avskrift:

1 Reflektioner Idéer för dagens och morgondagens situation

2 Tänkbar/önskad strategi Ljusdal som kommun står inför en situation där den lokala arbetsmarknadens utveckling kommer att ha en avgörande betydelse för kommunens framtid. Hur ska vi arbeta/samarbeta för att klara: Generationsväxlingen 2010-2025? Demografiska utmaningar? Att förse Tjänsteföretagen med arbetskraft ? Skapa/stimulera arbetsmarknaden för nyanlända. Fortsatt strukturomvandling? Få fler unga ut i arbete? Stimulera arbetsmarknaden för personer med deltidsutbud? Se arbetslöshet som en resurs och kompetensfråga att lösa? Eller ser vi arbetslöshet som ett hopplöst problem och en social/ekonomisk fråga? Höja utbildningsnivå (låg utbildningsnivå är inte samma som låg kompetens) Kommuninvånare ska ges möjlighet till rätt kompetens. Bibehålla / utveckla ta tillvara: Kraften inom tjänstesektorn, Styrkorna i Småföretagartäthet, Innovativ industri Potential inom upplevelsenäringen?

3 Visionsförklaring  Arbetsförmedlingens vision Gör att vi tänker och agerar möjlighetsinriktat och tillväxtinriktat ◦ ”Förbättra arbetsmarknadens funktionssätt” ◦ ”kommunens tillväxt, vår utmaning”  Nya utmaningar  Omorganisation ger möjlighet att ”Tänka och göra nytt”  Risk ”vi tänker nytt men gör som vi alltid gjort” och bortser från utmaningarna/möjligheterna i Arbetsmarknaden, Demografi eller att vi har problem att hantera.

4 Mål och delmål  mål  Ta tillvara tillfället att skapa en kompetent enhet för näringsliv, utveckling kompetens och arbetsmarknadsfrågor, som kan vara motor för möjligheter framtidstro och tillväxt.  Delmål  Under 2010-2011 upparbeta nya strukturer och rutiner för ett framgångsrikt arbete där ”Strategiska utvecklingsfrågor inte göms i ordinarie förvaltning”

5 Dagens läge  Stora riskfaktorer och kritiska frågor inom flera områden kopplade till arbetsmarknad, arbetskrafts- försörjning, företag, näringslivsutveckling, demografi.  Arbetslösheten en resurs om: ◦ Vi fokuserar i strukturer som utvecklar kommuninvånare. ◦ Jobbar med utvecklingsfrågor mer än i retorik och bakom skrivborden. ◦ Om vi väljer att se människan som resurs  Ny organisationsdel med tydligt fokus på samarbete, utveckling och kommuninvånare som resurser

6 Hur kom vi hit?  Tjänsteföretagande i Ljusdal, modell för utvecklande samarbeten, (arbetslöshet som resurs och fokus på kompetensfrågor mer än Sociala frågor).  Samarbetade strategier, gav oss tjänsteföretagen  AF bekostade och utbildade 100 tals arbetssökande inom yrkesområdet och möjliggjorde rekryteringar  UC utbildade, utvecklade (IT- pedagogiska- mekan- vård- trädet)  Närljus tog hit företag som DHL, Datasvar.  AF stimulerade avknoppningar från Byggfakta.  UC och AF stimulerade genom utbildningar (bl.a. SWIT)  Närljus samordnade och matchade företagsstöd.

7 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  Närljus ◦ Nuvarande inriktning ◦ Högre fokus på kärnfrågor ◦ Uppgradering med etableringslotsar (Utsedda faddrar med matchad kompetens för etablerande och nystartande företag)  Fördelar: Liten effektiv enhet som har mandat och kan styra sina insatser utifrån behov och egen kunskap  Risk: ?.

8 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  Information / Turism ◦ Arbetsenhet som i huvudsak hanterar profilering och ”Bilden av Ljusdal” ◦ Information och analys på saklig och marknadsförande nivå. ◦ Marknadsföra Ljusdals styrkor, Skolor, Boenden Turism och den bild vi vill att kommunens besökare ska ta med sig och i sin tur marknadsföra ◦ Fokus på upplevelser och ”Det goda livet”, möjligheter till pendling mm. ◦ Skapa Magasin Ljusdal?  Fördelar: Liten enhet med marknadsmässigt offensiv inriktning. Ta tillvara kunskap från ortens Informationsföretag som ”kan sälja”  Nackdel: ?

9 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  Framtidsljus ◦ Studie och yrkesvägledning. ◦ Trögheten på arbetsmarknaden består bl.a. i starka styrande yrkesidentiteter och att kommuninvånare bibehåller sin yrkesidentitet trots att ”jobben försvinner” ◦ I samband med Generationsväxling, fortsatt strukturomvandling och hög ungdomsarbetslöshet som till stor del består i ”Reklamationer från skolan” behövs en VITAL studie och yrkesvägledning. ◦ Framtidsljus bör arbeta på uppdrag från skolan och allmänhet och i samverkan med företag, arbetsförmedling mfl ◦ Nära samarbete med UNIK / Flykting / AME och övriga delar inom enhet för arbetsmarknadsfrågor

10 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  AME ◦ Arbetsenhet som i huvudsak arbetar med en plattform för kommuninvånare med de ”största” behoven. Samverkan med Arbetsförmedling och Framtidsljus, Flyktingenhet, Unik, UC och Närljus. ◦ Nystart på arbetet med OSA ◦ Samarbeten med arbetsmarknadspolitisk inriktning ”jobblinje” egen försörjning. ◦ Samarbeten inom Enheten för arbetsmarknadsfrågor ◦ Uppdrag mot omsorgsverksamhet som många gånger står för ekonomi.  Fördelar: AME ”stämplar inte kunder som SOC kunder. Jobbar med Kompetensfrågor. Skapa en OSA verksamhet som inte är förvaltning. Nackdel: ?

11 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  UC ◦ Med fokus och mål om att höja kompetens inom olika områden från grundkompetenser till högskoleinriktningar Samverkan med AME Framtidsljus, Flyktingenhet, Unik, Arbetsförmedling och Närljus HIG, CUL och CFL, Verkställa LUP och RUP områden för Vuxenutbildning. ◦ Nystart distanslärande ◦ Samarbeten med företag, Ledarskapsfrågor och utbildning för nya entreprenörer. ◦ Plattform för utvecklingsarbete för kommuninvånare, Projekt och KY / YH- satsningar. ◦. Nackdel: ? Om enheten ligger under skola riskerar vi att fokus på uppdraget försvinner i prioriteringar i ”Förvaltningen”

12 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  Flyktingenheten ◦ Nationellt vill man flytta ”nyanlända frågan” från passiv bidragsfråga, till en Jobblinje mot egen försörjning. Arbetskraften behöver det och Ekonomin klarar inte passiva insatser eller långa processer. ◦ Stärkta insatser och nya samarbeten / processer för nyanlända. ◦ Nära samarbete med Arbetsförmedlingen ◦ Samarbeten med företag, och organisationer. ◦ Beställa SFI. ◦. ◦. Nackdel: ?????

13 En enhet med fokus på arbetsmarknadsfrågor  UNIK ◦ Ansvar för kommunala uppföljningsansvaret i samverkan med Framtidsljus UC och AME. ◦ UNIK bör ha Kompetensplattform i stället för Social. ◦ Nära samarbete med Arbetsförmedlingen. ◦ Nystart distanslärande. ◦ Samarbeten med företag ◦. Nackdel: ? Deltagare i UNIK ska känna att man får ekonomi om man deltar i kompetenshöjande insatser. Detagare tillhör inte Soc (Fel inskolning)

14 Rekommendation, Enhet för näringsliv och arbetsmarknad PR Näringsliv Arbets- marknad Närljus Tjänste Industri Turism AME UC Flykting Framtidsljus Unik KS Kommun Chef Stab Information Ljusdals skolor/Arbetsförmedlingen/kommuninvånare Arbetsförmedlingen / Omsorg och Soc Närljus / Soc /Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen / Närljus / Soc Bibehållen Org. struktur Turism I ”privat” regi Arbetsförmedlingen 26 medarbetare Matchning, Rehabilitering rekryteringstjänster


Ladda ner ppt "Reflektioner Idéer för dagens och morgondagens situation."

Liknande presentationer


Google-annonser