Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april"— Presentationens avskrift:

1 Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april
Kommunförbundet 2015 Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april

2 Regionalisering/Maktförskjutning
Europa Staten Regionen Maktförskjutning: Rättigighetslagstiftning, granskning och kontroll av socialstyrelsen etc Kommunal förbund, E-nämnd , kommunal samverkan Regionalt utvecklingsansvar, kultur, infrastruktur, planering, innovationssystem etc. Regionalpolitik till regionpolitik Knappt 70 procent av kommunala beslut påverkas av EU. Parlamentet fått större makt på bekostnad av nationalstat och riksdag EU har insett att europa är för stort för en universal lösning, därför utgör regioner ett centralbegrep vilket är vanligare på kontinenten. Därför har mycket av den operativa makten fllytas till regionen. OBS – Staten använder ny processteknik med vit och grönbok som kompliment till remiss Källa: Fritt tolkat från Behövs regioner?, Rakar och Tallberg, Reglab Kommunen

3

4

5 Finansiering av välfärden
Bedömningar har visat att teknisk utveckling kommer att klara den demografiska kostnadsökningen för en genomsnittskommun i Sverige. Behov av fler val och ökad kvalitet skapar däremot förväntat underskott. Norrbotten har en annan förutsättning än medel

6

7 Kommunförbundet 2015 Målbilder:
I Norrbotten samverkar primärkommunerna för att stärka kvalitén i verksamheten, minska kostnaderna för medborgarna och för att stärka regionens attraktionskraft för företag och invånare. Kommunförbundet bidrar till en tydlig, analytisk stark och enad region genom att bidra med lokalt vunnen legitimitet till regionkommunens beslutsunderlag och genom delaktighet i regionala forum. Samverka mer!

8 Processer/aktiviteter/åtaganden
Utredningsmetodik Strukturer/resurser Processer/aktiviteter/åtaganden Resultat/effekter Medlemmar Anställda Resultat – Målbild – uppnås inte idag Beror det på strukturer eller resurser/ Processer aktiviteter? Externa samverkanspartners

9 WS i Arjeplog den 7 november
Kompetensutveckling, nätverksbyggande, gemensam påverkansarbete ska kvarstå. Processinriktat arbetssätt ska utvecklas Samnyttjande av resurser kan utvecklas Förbundet ska driva strategiska utvecklingsfrågor för att bygga legitimitet 14 kommuner, en styrka och svaghet

10 KC träff den 20 mars Samverkan kan öka Kommunförbundets roll är
Informera om samarbete Nyttja och utveckla mötesplatser Ena kommunens röster till regionala forum Väcka, driva och bevaka kommunalregionala frågor Stödja kommunalt samarbete i andra frågor Kommunernas roll är Väcka och driva samarbeten mellan varandra

11 Samverkanstrappan Källa: Kommunal samverkan – om vad och varför, med vem och hur?

12 Preliminära slutsatser
LKF, Östra Norrbotten, Fyrkanten, 8-kom? Avstånd mellan Kommunförbund och kommun Profilering Risk för splittring då påverkan och nyttjande påverkas av kommunens förutsättningar Samordnad aktion är målet, men inte primärt i Kommunförbundets regi

13 Preliminära slutsatser
I Norrbotten samverkar primärkommunerna för att stärka kvalitén i verksamheten, minska kostnaderna för medborgarna och för att stärka regionens attraktionskraft för företag och invånare Kommunförbundets roll är då: Kompetenshöjande insatser ger stärkt kvalitet Samnyttjande av kompetenser, samordning av olika yttranden, samordnad aktion kring kommunalregionala frågor ger sänkta kostnader Arenor är fortsatt ett prioriterat område då dessa skapar förutsättningar för processorienterat arbetssätt och stärker samtalet, samsynen och samförståndet mellan kommunerna.

14 Just nu Regionala aktörers syn på kommunförbundets arbete utifrån
Policybevakning Regionalt utvecklingsarbete Utveckla processorienterat arbetssätt i praktiken, alla kan inte delta på samma villkor Norrbotten får bilda region , hur gör andra regioner? Vad är en ”kommunalregional fråga”?


Ladda ner ppt "Förbundsfullmäktige Jokkmokk den 24 april"

Liknande presentationer


Google-annonser