Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen."— Presentationens avskrift:

1 KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen

2 Det kommunala perspektivet ska bli en självklar del av den nationella bosättningsprocessen. Projektidé och syfte KUB-projektet

3

4 NISKI Nätverk för interkommunal samverkan i introduktionen KUB-projektet 134 kommuner 46 % av Sveriges kommuner 68 % av Sveriges befolkning

5 Beställare och styrgrupp:Nätverket NISKI Projektägare:Norrköpings kommun Projekttid:2012-01-01 – 2013-06-30 Kostnad/budget:1 860 845 Finansiering: § 37-medel Målgrupp: Nyanlända inom etableringsreformen Projektledare:Lena Nordqvist Sjöborg Basfakta KUB-projektet KUB-projektet

6 Projektorganisation KUB-projektet Styrgrupp Projektledare Arbetsutskott Extern referensgrupp Samverkansgruppens arbetsgrupp Bosättning Utvärderare Finansiärer Länsstyrelser Projektägare Norrköpings kommun Beställare och referensgrupp NISKI Ansökande kommuner

7 Projektets mål Projektet ska KUB-projektet  Tydliggöra kommunernas olika behov, förutsättningar och ansvar för att ta emot nyanlända externt mot statliga aktörer  Tydliggöra kommunernas ansvar och påvisa möjligheter i bosättningsprocessen internt kommunerna  Underlätta för kommunerna att ta fram kommunpresentationer

8 Behovs- och idéinventering - kartläggning, enkätundersökning, intervjuer Besök i de olika regionerna Inventera pågående och tidigare bosättningsstrategier/bosättningsprojekt Samarbeta med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt och Informationsverige.se Sammanställa och kommunicera strukturella hinder Presentera goda exempel Ge förslag till lösningar Aktiviteter i projektet KUB-projektet

9

10 Nyanlända inom etableringsreformen Kommunerna Arbetsförmedlingen Migrationsverket Länsstyrelserna SKL NISKI Mottagare av resultaten KUB-projektet

11 Att bosättningsprocessen blir sammanhållen, effektiv, tydlig och transparent för såväl nyanlända som samverkande aktörer Att det finns samverkansformer, rollfördelningar och/eller verktyg som inkluderar lösningar för anvisade, personer som bosätter sig på egen hand, personer som flyttar vidare marknadsföring av inflyttningskommuner/regioner information/verktyg som ger bra förutsättningar för val av boendeort kommunikation mellan samverkande aktörer förutsättningar för planering och ett bra mottagande för kommunerna bostadsanskaffning KUB-projektet har varit med och bidragit till.. KUB-projektet

12 Delge resultat vid konferenser/nätverksträffar Kommunintervjuer Ta fram och presentera goda/lärande exempel Samarbete med Arbetsförmedlingens bosättningsprojekt – workshops mm Samarbete med informationsverige.se Just nu/på gång KUB-projektet

13 Intervjufrågor Strategisk kommunalt arbete Samarbete med bostadsföretag Överenskommelsearbetet Mottagningsarbetet Samarbete med lokala AF KUB-projektet

14 14 Svarsfrekvens 95 % Resultat från webbenkäten Västerbottens län – 87 % 13 kommuner svarade

15 Överenskommelse/samarbete Har kommunen överenskommelse/samarbete om tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar med Kommunalt bostadsbolagPrivat hyresvärd Resultat från webbenkäten

16 16 Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 1 rum och kök Resultat från webbenkäten

17 17 Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 2-3 rum och kök Resultat från webbenkäten

18 18 Tillgång till bostäder Hur svårt/lätt är det för kommunen att få tillgång till bostäder för nyanlända flyktingar? 4 eller fler rum och kök Resultat från webbenkäten

19 Hinder för att ta emot på anvisning Vi har för lite samarbete med hyresvärdar för tillgång till bostäder till nyanlända Resultat från webbenkäten

20 20 Hinder för att ta emot på anvisning - Den statliga ersättningen till kommunen är otillräcklig Resultat från webbenkäten

21 ”Prestationsbaserad grundersättning Regeringen avser att se över reglerna för grundersättningen till kommuner som sluter avtal med staten om flyktingmottagande.” Ur budgetpropositionen för 2013 KUB-projektet

22 Hinder för att ta emot på anvisning.. accepterar inte etableringsersättning som godkänd inkomst för hyreskontrakt Privata hyresvärdar Kommunala hyresvärdar Resultat från webbenkäten

23 23 Hinder för att ta emot på anvisning Det är svårt att matcha tillgängliga bostäder med flyktinghushållens storlek/behov Resultat från webbenkäten

24 Hinder för att ta emot på anvisning - Konkurrens om tillgängliga lägenheter Ensamkommande flyktingungdomar Flyktinganhöriga Resultat från webbenkäten

25 25 Hinder för att ta emot på anvisning - Arbetsförmedlingens information om nyanlända i samband med förfrågan till kommunen om anvisning är otillräcklig Resultat från webbenkäten

26 ”Har hänt att flyktingen lämnat abo för flera månader sedan och kommunen ändå får en förfrågan utifrån ett underlag gjort i samband med PUT (Af i N-köping har inte vetat att flyktingen lämnat abo). Detta innebär att kommunen låser en lght för 2-4 månader för en flykting som redan befinner sig i en annan kommun. Går dessutom en massa tid i onödan för alla inblandade.” KUB-projektet

27 27 Hinder för att ta emot på anvisning - De allmänna kommunikationerna på orten/i regionen är otillräckliga Resultat från webbenkäten

28 28 Hinder för att ta emot på anvisning Tillgängligheten till handläggare/funktioner inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag är för liten Resultat från webbenkäten

29 29 Hinder för att ta emot på anvisning Kapaciteten att ta emot nyanlända är osäker eftersom personalstyrkan som arbetar med flyktingmottagning har minskat Resultat från webbenkäten

30 30 Hinder för att ta emot på anvisning Möjlighet till arbete i kommunen/regionen är liten Resultat från webbenkäten

31 31 Hinder för att ta emot på anvisning Vi saknar en kommunövergripande strategi för planering och beredskap för mottagning av nyanlända flyktingar Resultat från webbenkäten

32 32 Underlätta att ta emot på anvisning Resultat från webbenkäten Kommunen får statlig ersättning för uppkomna tomhyror i samband med anvisningsprocessen

33 ”Ersättning för tomhyror En möjlighet införs för kommuner att få upp till 12 000 kronor per familj för hyreskostnader som uppstått i samband med en bosättningsanvisning och innan den nyanlände flyttar in” Ur budgetpropositionen för 2013 KUB-projektet

34 34 Underlätta att ta emot på anvisning Resultat från webbenkäten Nyanlända blir självförsörjande genom etableringsersättningen och har inte behov av kompletterande försörjningsstöd

35 35 Underlätta att ta emot på anvisning Resultat från webbenkäten Kortare tid mellan att kommunen har accepterat en anvisning och den nyanlända flyttar in till kommunen

36 36 Underlätta att ta emot på anvisning Resultat från webbenkäten Differentierad statlig schablonersättning till kommunen beroende på den nyanländes utbildningsbakgrund

37 37 Resultat från webbenkäten - Underlätta Resultat från webbenkät Tydligare ansvarsfördelning mellan Arbetsförmedling och kommun

38 Samarbete Hur bedömer ni samarbetet är mellan Arbetsförmedlingens centrala bosättningsfunktion och kommunen? Resultat från webbenkäten

39 ”AF:s bosättning i Västerbotten = Joakim och han är fantastisk och en utmärkt samarbetspartner; trevlig, kunnig och vill väl!” ”Har fungerat bra. Lätta att nå och bra dialog. Underlagen behöver dock förbättras. Kommunen är t.ex. angelägen om att få info om den nyanlända har genomgått hälsoundersökning.” KUB-projektet

40 Samarbete Hur bedömer ni samarbetet är mellan Migrationsverkets bosättningsfunktion och kommunen? Resultat från webbenkäten

41 ”Migrationsverkets bosättningsfunktion är ett föredöme - fungerar alldeles utmärkt” KUB-projektet

42 Dialog och samarbete Hur bedömer ni att dialogen och samarbetet är mellan Länsstyrelsen och kommunen kring frågor om bosättning av nyanlända flyktingar? Resultat från webbenkäten

43 ”De är en bra och viktig samtalspartner där man kan få hjälp med info, bolla frågor, påverka och som ensam handläggare i kranskommun få mycket stöd.” KUB-projektet

44 44 Lokal överenskommelse (LÖK) Har kommunen och Arbetsförmedlingen en lokal överenskommelse om samarbete och ansvarsfördelning kring nyanlända invandrare som omfattas av lagen om etableringsinsatser? Resultat från webbenkäten

45 45 Frågor om bosättning eller bostäder Behandlar den lokala överenskommelsen frågor om bosättning eller bostäder för nyanlända flyktingar? Resultat från webbenkät

46 ”Överlåt till Migrationsverket att erbjuda kommunplacering till flyktingen, då blir det färre inblandade aktörer och då snabbar man upp bosättningsprocessen.” ”Avgift för de som börjat få etableringsersättning och fortfarande finns i Migrationsverkets lägenheter. Påskynda flyttningen till de som ska till annan kommun.” Några effektiviseringsförslag från Västerbottenskommunerna KUB-projektet

47 ”Kommunerna kan även samverka med privata aktörer” ” Få till överenskommelser med fastighetsbolag och hyresvärdar.” KUB-projektet

48 Kontaktuppgifter Projektledare Lena Nordqvist Sjöborg Lena.nordqvistsjoborg@norrkoping.se 072-719 24 44 www.norrkoping.se KUB-projektet


Ladda ner ppt "KUB-projektet KUB-projektet Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocesen."

Liknande presentationer


Google-annonser