Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bland ”mittvärdena” Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 – 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse med alla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bland ”mittvärdena” Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 – 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse med alla."— Presentationens avskrift:

1 Bland ”mittvärdena” Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 – 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse med alla landets kommuner. Bland de 25 % bästa värdena Bland de 25 % sämsta värdena

2 Andel med god sj ä lvskattad h ä lsa L ä gsta respektive h ö gsta v ä rdet i landet. Kvinnor 66,665,0 – 68,1 MänMän 71,670,0 – 73,3 K ä lla: SKL, Ö ppna j ä mf ö relser folkh ä lsa 2009 Självskattad hälsa, åren 2006-2008. Norrbotten i förhållande till övriga landsting/regioner. Avser åldrarna 18 – 80 år. Procent

3 Andel elever i Norrbotten under läsåret 2008/2009 som angett att de trivs mycket eller ganska bra i skolan. Procent. FlickorPojkar Å rskurs 4 X 9589 Å rskurs 7 X 9188 Å rskurs 9 *8177 Gymnasiet å rskurs 1 X 93 X Skolbarns h ä lsa och levnadsvanor i Norrbotten 2008/2009 * Skolelevers drogvanor å r 2009

4 Andel elever från grundskolan läsåret 2007/2008 med behörighet till gymnasium. Länets kommuner i jämförelse med andra kommuner i landet. Procent PojkarFlickor PojkarFlickor Arjeplog100,085,7Kiruna80,891,7 Arvidsjaur88,293,9Lule å 88,790,4 Boden88,987,2Pajala93,1100,0 G ä llivare87,591,5Pite å 93,095,9 Haparanda97,093,0 Ä lvsbyn83,696,6 Jokkmokk91,797,3 Ö verkalix100,096,6 Kalix81,684,8 Ö vertorne å 87,197,2 Källa: SKL, Öppna jämförelser grundskolan 2009 25 procent b ä sta kommunerna 25 procent s ä msta kommunerna mittenvärden

5 Andel barn som lever i hushåll med låg inkomst eller med socialbidrag. Norrbotten och riket, åren 2002-2007. Procent Källa: FHI, Kommunala basfakta

6 Andel skolelever i årskurs 7 och gymnasiets första år som ofta känner sig nedstämda eller ledsna under de tre senaste månaderna, Norrbotten, 2006-2009. Skala: procent upp till 20.

7 Andel elever i gymnasiet första årskurs som ofta eller alltid känner sig nedstämd eller ledsen under de tre senaste månaderna, Norrbotten och dess kommuner, läsåret 2008/2009. Skala: procent upp till 20. Boden och pojkar i Små Öst saknas. Små syd: kommunerna Arvidsjaur, Arjeplog, Älvsbyn. Små Öst: kommunerna Haparanda, Överkalix, Övertorneå.

8 Psykosomatiska besvärNedstämdhet Koncentrations- svårigheter Bristande välbefin- nande Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Pajala Piteå Älvsbyn Övertorneå Källa: FHI, Nat kartläggning av psykiska hälsa barn och ungdom, år 2009 Indikatorer på psykisk hälsa bland elever i grundskolans årskurs nio, år 2009. Norrbottens kommuner i jämförelse med alla kommuner i Sverige.

9 Andelen med nedsatt välbefinnande, stress och oro bland kvinnor och män mellan 16 och 24 år i Norrbotten, år 2006. Skala: procent upp till 30.

10 Andel med övervikt eller fetma bland 4-åringar i Norrbotten, åren 2006, 2007 och 2008. Procent. ÖverviktFetma FlickorPojkarFlickorPojkar 200615,010,64,72,7 200715,010,24,02,7 200815,210,33,51,9 Källa: NLL, barnhälsovården, Norrbotten

11 Andel med övervikt eller fetma bland 4-åringar, elever i årskurs 4 och 7 samt gymnasiet årskurs 1, år 2008. Mått: procent upp till 50.

12 Andelen med övervikt/fetma bland elever i gymnasiets första årskurs i Norrbotten, läsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09. Procent, skala till 50 procent.

13 Andelen med övervikt/fetma bland elever i gymnasiets första årskurs, Norrbottens kommuner, läsåret 2008/2009. Procent

14 Andel rökare i tidig graviditet, kommunerna i Norrbotten, År 2008

15 Andel rökare bland gravida i veckorna 8-12 respektive vecka 32, Norrbotten, åren 2000-2008. Procent.

16 Andel barn födda år 2007 som vid 8 månaders ålder har någon rökare i familjen. Procent

17 Andel rökare bland flickor i gymnasiets första årskurs, Norrbotten, 2006-2010. Skala: procent upp till 20

18 Andel rökare och snusar bland 19-åringar i Norrbotten, 1994 – 2009. Skala procent upp till 20.

19 PojkarFlickor 199720002009199720002009 Norrbotten353931393832 Riket343828353731 Källa: Sandberg K, 2009, Segerstedt H 1997 och 2000 Skolelevers drogvanor Andel som röker och/eller snusar (tobaksanvändare) i Norrbotten och riket, årskurs nio i grundskolan åren 1997, 2000 och 2009. Procent.

20 Andel som bland elever i årskurs 9 som inte dricker alkohol, Norrbotten och riket. Åren 1997, 2000 och 2009. Skala: procent upp till 100.

21 Andel som dricker mycket vid ett och samma tillfälle minst en gång i månaden, Norrbotten och riket, åren 1997, 2000 och 2009. Skala: procent upp till 40.

22 Andel elever som druckit hembränd sprit eller smuggelsprit under de senaste året bland elever i årskurs 9, åren 1997, 2000 och 2009, Norrbotten. Skala: upp till 50 procent

23 Utvecklingen av konstaterade fall av klamydia per åldersgrupp i Norrbotten,1998 - 2009. Antal fall per 1000 invånare.

24 Klamydiafall per 1000 invånare åldersgrupp 15-29 år, år 2009, kommunerna i Norrbotten.

25 Utvecklingen av tonårsaborter, åren 1995 -2008. Norrbotten och riket. Antal per 1000 kvinnor.

26 Utvecklingen av aborter i Norrbotten, per åldersgrupper. Antal per 1000 kvinnor.

27 Andel kariesfria 19-åringar, 1982 -2009, Norrbotten.

28 Andel som röstat till kommunvalet 2006 av samtliga röstberättigade och av förstagångsväljarna. Procent

29 Kvinnor Män Ohälsotalet, jan 2010 bland män och kvinnor, 18- 64 år, i Norrbottens kommuner.

30 Andel kvinnor av samtliga i Norrbotten som har sjuk- och aktivitetsersättning febr 2010. Procent

31 Vanligaste diagnoserna vid sjukskrivning, Norrbotten och riket. Källa: Försäkringskassan

32 De fem vanligaste dödorsakerna bland män och kvinnor i Norrbotten, år 2007. Skala: antal per 100 000 inv Källa: Socialstyrelsen, dödsorsaksregistret

33 Medellivslängden vid födelsen, Män i Norrbotten. Antal år, åren 2004-2008. Källa: Statistiska centralbyrån Riket 78,7 år Norrbotten 77,6 år

34 Incidens i akut hjärtinfarkt (sjukhusvårdade eller som bidragande dödsorsak), 20 år eller äldre, åren 1998- 2008, Norrbotten och Väster- botten. Källa: Socialstyrelsens hjärtinfarktregister.

35 Ålder bland dem som vårdats vid sjukhus för akut hjärtinfarkt, Norrbotten, åren 2006 – 2008. Grupperat före och efter ålderspension. Procent

36 Cancerincidens per 100 000 invånare, alla åldrar, 1999- 2008, samtliga tumörtyper, Norrbotten och riket. Källa: Socialstyrelsen, cancerregistret

37 KvinnorMänMän Andel med nedsatt psykiskt välbefinnande, procent 20,312,3 Akut hjärtinfarkt, attacker per 100 000 inv. 459,5859,1 Antal insjuknande i lungcancer per 10 000 2,51,8 Källa: SKL, Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Hälsoeffekter i befolkningen, Norrbotten i förhållande till övriga landsting/regioner. Avser åldrarna 18 – 80 år.

38 KvinnorMänMän Andel dagligr ö kare15,412,7 Andel fysiskt aktiva minst 30 minuter per dag 64,566,8 Andel med riskabla alkoholvanor 7,116,2 Andel med fetma14,713,7 Levnadsvanor. Norrbotten i förhållande till övriga landsting/regioner, åldrarna 18 – 80 år. Åren 2006-2008. Procent Källa: SKL, Öppna jämförelser folkhälsa 2009

39 Andel rökare som slutat röka vid uppföljning 6-10 veckor efter hjärtinfarkt, patienter < 75 år, år 2006-2007. Procent

40 Vårdade på grund av alkoholberoende, män och kvinnor, alla åldrar Norrbotten och riket, åren 1998-2008. Antal per 10 000 inv (åldersstand)

41 Män vårdade vid sjukhus för sjukdom/åkomma pga alkohol (alkoholindex), åren 2004-2008, kommuner i Norrbotten. Antal vårdade per 10 000 (åldersstand.)

42 Andel vårdcentraler som utbildat personalen i att hantera riskfyllda alkoholvanor. Procent.

43 Källa: SKL, Öppna jämförelser Vård och omsorg 2008 och 2009 2007200820072008 Arjeplog714687 Kiruna598613 Arvidsjaur649769 Luleå514543 Boden534591 Pajala717597 Gällivare520523 Piteå596612 Haparanda679709 Älvsbyn693734 Jokkmokk632629 Överkalix757713 Kalix659713 Övertorneå986735 Oplanerade inläggningar bland personer 80 år eller äldre. Mått: Antal per 1000 invånare.

44 Å r 2007 Å r 2008 Å r 2007 Å r 2008 Arjeplog 4,1 4,5 2,2 2,4 Arvidsjaur 4,7 3,4 Kiruna 4,2 3,0 Boden 3,4 3,0 Pajala 4,6 2,7 Gällivare 3,2 2,8 Piteå 6,0 4,1 Haparanda 2,4 1,6 Älvsbyn 5,0 3,1 Jokkmokk 2,1 1,8 Överkalix 3,5 4,4 Kalix 4,4 2,3 Övertorneå 4,3 3,8 Källa: SKL,Öppna jämförelser Vård och omsorg, 2008 och 2009 Andel av äldre 80 år eller äldre i Norrbottens kommuner som har tre eller fler psyko-farmaka i sin läkemedelsbehandling. Färg indikerar kommunens placering bland samtliga kommuner i landet. Procent.

45 Kommun 2005-20072006-2008 Arjeplog57 56 Arvidsjaur58 52 Boden56 58 Gällivare54 58 Haparanda56 60 Jokkmokk58 54 Kalix65 62 Kiruna64 Luleå58 Pajala63 65 Piteå63 66 Älvsbyn70 69 Överkalix59 66 Övertorneå85 78 Källa: SKL, Öppna jämförelser vård och omsorg 2008 respektive 2009 Antal personer med fallskador per 1000 invånare som medfört slutenvård bland 80 år eller äldre i Norrbottens kommuner i jämförelse med andra kommuner, genomsnitt 2005-2007 och 2006-2008.

46 Vårdade vid sjukhus av män och kvinnor 80 år eller äldre, på grund av fallolycka, Norrbotten och riket 1999-2008. Antal per 1000 invånare.

47 Andel med nedsatt välbefinnande och andel med riskabla alkoholvanor bland vuxna i Norrbotten efter utbildning, 2006- 20008. Skala upp till 30 procent.

48 Procentuell andel personer med två ohälsosamma levnadsvanor efter utbildning och ekonomisk situation, 16 – 84 år, Sverige, åren 2004-2009 Källa: FHI, Levnadsrapport 2009

49 Andel med låg tillit till andra och lågt socialt deltagande bland vuxna i Norrbotten, 2006-2008. Skala: procent upp till 50.

50 Andel som själva uppgett sig ha dålig hälsa och svår värk bland Sveriges minoritetsgrupper. Procent


Ladda ner ppt "Bland ”mittvärdena” Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 – 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse med alla."

Liknande presentationer


Google-annonser