Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Båtklubbsförsäkringen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Båtklubbsförsäkringen"— Presentationens avskrift:

1 Båtklubbsförsäkringen
Genom sitt medlemskap i SBU har alla anslutna klubbar automatsikt en båtklubbsförsäkring i Lloyd's i samarbete med Svenska Sjö Ett basbelopp är år kr

2 Båtklubbsförsäkringen omfattar
Egendomsförsäkring Hyresförlustförsäkring Extrakostnadsförsäkring Ansvarsförsäkring Förmögenhetsbrottsförsäkring Rättsskyddsförsäkring

3 Egendomsförsäkring Omfattar fast och lös egendom som tillhör klubben.
Dessutom hyrd och leasad egendom som klubben ansvarar för eller åtagit sig att försäkra (ej båtar). Försäkringen omfattar dessutom datautrustning, datamedia, medlemsregister, ritningar och arkivhandlingar.

4 Egendomsförsäkring fortsättning
Bryggor, bommar och bojekor omfattas inte av försäkringen. Försäkringen gäller vid skada i Norden genom brand, storm, åsknedslag mm, inbrott, uppsåtlig skadegörelse, vattenläckage och rån. Högsta ersättning vid varje skadetillfälle är två basbelopp. ( kr)

5 Egendomsförsäkring fortsättning
För stöldbegärlig egendom som inte förvaras i låst värdeskåp är ersättningen begränsad till 20% av basbeloppet. (8.060 kr) Självrisken är 20% av basbeloppet (8.600 kr) Möjlighet finns att utöka försäkringsbeloppen.

6 Hyresförlustförsäkring
Ersätter uteblivna hyresintäkter upp till 12 månader, dock maximalt 2 basbelopp, efter egendomsskada ( kr) Den kan gälla för uteblivna hyror för båtplats eller lokal. Försäkringen ersätter inte skador som uppkommit som en följd av tidigare skada, t ex stilleståndsersättning för båt.

7 Extrakostnadsförsäkring
Ersätter skäliga extrakostnader för att efter egendomsskada upprätthålla klubbens verksamhet i normal omfattning. Ersättningen kan betalas i upp till 12 månader, dock maximalt 2 basbelopp. ( kr)

8 Ansvarsförsäkring Försäkringen, som gäller vid skadeståndsskyldighet för båtklubben, omfattar all dess verksamhet. Skydd vid såväl person- och egendomsskada. Skyddet uppgår till 5 miljoner kr utom på skada på omhändertagen egendom, där det uppgår till 2 miljoner kr.

9 Ansvarsförsäkring fortsättning
Omfattar inte följdskada t ex stilleståndsersättning för båt. Vid lyft eller transport av båt är ersättningen begränsad till 1 miljon kr. – ägarens båtförsäkring gäller i första hand. Självrisk = 20% av basbeloppet. (8.060 kr) Vid skada till följd av lyft och/eller transport av båt med egen mobilkran 50% ( kr)

10 Förmögenhetsbrottförsäkring
Omfattar skada som klubbens medlem, styrelseledamot eller funktionär genom förmögenhetsbrott åsamkar klubben ( stöld, förskingring, bedrägeri, dvs. brott som faller inom ramen för allmänt åtal) Försäkringsbeloppet är 2 basbelopp ( kr) Självrisken 20 % av basbeloppet.(8.060 kr) Möjlighet finns att utöka försäkringen.

11 Rättsskyddsförsäkring
Omfattar nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i vissa tvistemål. Försäkringsbeloppet är 3 basbelopp.( kr) Självrisk vid varje skadetillfälle 20% av basbeloppet + 20% av överskjutande kostnad = = kr Möjlighet finns att utöka försäkringsbeloppet

12 Här följer förslag på utökad klubbförsäkring:

13 Kompletteringsförsäkringar
Utökad egendomsförsäkring Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring Utökad rättsskyddsförsäkring Styrelseansvarsförsäkring Olycksfallsförsäkring

14 Utökad egendomsförsäkring 3,75 promille av beloppet
När grundförsäkringen inte räcker till kan klubben teckna en tilläggsförsäkring för byggnader och lös egendom. För byggnader kan belopp intill kr per byggnad, dock maximalt kr/försäkringsställe försäkras. För lös egendom totalt kr/klubb

15 Utökad egendomsförsäkring fortsättning
När det gäller lokaler som är till för förvaring av båtar, måste dessa lokaler: Ägas av klubben och endast användas för båtförvaring. Vara byggda för ändamålet Brandbesiktigas varje år. Bryggor, bommar och bojekor kan ej tilläggsförsäkras.

16 Utökad förmögenhetsbrottsförsäkring 400 kr
Möjlighet finns att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp till 4 basbelopp totalt. ( kr)

17 Utökad rättsskyddsförsäkring 315 kr
Möjlighet finns att utöka grundförsäkringens försäkringsbelopp till 5 basbelopp totalt. ( kr)

18 Styrelseansvarsförsäkring 2 400 kr
Försäkringen ger ekonomiskt skydd för styrelseledamöters privata ekonomi i styrelsefrågor som rör klubben. Ordförande och styrelseledamöter har ett solidariskt ansvar och kan personligen bli ansvariga för styrelseledamots oaktsamhet.

19 Styrelseansvarsförsäkring fortsättning
Försäkringen ersätter skadeståndsanspråk, krav enligt lag om ekonomisk försening samt ombuds- och rättegångskostnader. Försäkringsbeloppet är kr. Ingen självrisk vid skada

20 Olycksfallsförsäkring 5,45 kr/medlem
Omfattar klubbens alla medlemmar vid deltagande i klubbens verksamheter t ex städdagar och sommarläger, även ordinarie sjösättning och torrsättning av båtar. OBS! försäkringen tecknas för klubbens alla medlemmar, vilka redovisas i klubbens årsberättelse.

21 Olycksfallsförsäkring fortsättning
Vid sjösättning och torrsättning omfattar försäkringen även medtagna utomstående hjälpare.

22 Slut! Tack för visat intresse!
Nu är det dags för en frågestund om klubbförsäkringen, om Ni har några sådana.


Ladda ner ppt "Båtklubbsförsäkringen"

Liknande presentationer


Google-annonser