Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstepension

2 TJÄNSTEPENSION Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2

3 TJÄNSTEPENSION Premiebestämd ITP 1Förmånsbestämd ITP 2 Tjänstemän födda 1979 och senareTjänstemän födda 1978 och tidigare Två pensionsplaner

4 TJÄNSTEPENSION ITP 1 ITP 2 Premien  Arbetsgivaren vet sin pensionskostnad  Den anställde vet inte vad pensionen kommer att bli Förmånen Arbetsgivaren vet inte kostnaden Den anställde vet sin kommande pension Vad är det som är bestämt på förhand?

5 TJÄNSTEPENSION  Förmånsbestämd Ålderspension Ålderspensionen = % x lönen x tjänstetid  Premiebestämd ITP 2% av pensionsmedförande lön ITP2 – Två ålderspensioner!

6 TJÄNSTEPENSION Vilka inkomster ger kollektivavtalad förmånsbestämd ITP 2/ITPK-pension?  Fast lön + semestertillägg  Provision, tantiem och liknande rörliga lönedelar inklusive semestertillägg  Ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst inklusive semestertillägg  Naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad  Restidsersättning Max 30 inkomstbasbelopp. Max 30 inkomstbasbelopp

7 TJÄNSTEPENSION Så räknas ITP-pensionen ut 30 ibb 20 ibb 7,5 ibb Procent av slutlönen 32,5 % 65 % 10 %

8 TJÄNSTEPENSION För full ITP 2 krävs 360 månader  när man arbetar  när man är sjuk  tid med föräldrapenning Godkänd tid

9 TJÄNSTEPENSION Förmånstagare - make/a, barn 20 år Livsvarig pension 16,25 % 30 ibb 32,5% 20 ibb - 7,5 ibb Möjlighet att avstå framtida premier Förstärka ITPK Familjepension

10 TJÄNSTEPENSION ITPK Ålderspension  Premiebestämd – 2% av pensionsmedförande lön 100 % Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

11 TJÄNSTEPENSION Hur ska du placera pengarna?  Garanti  Avgift Traditionell försäkringFondförsäkring  Inga garantier  Hög risk  Låg risk  Avgift

12 TJÄNSTEPENSION Valbara försäkringsbolag  Alecta  AMF  Folksam  Skandia Traditionell försäkringFondförsäkring  AMF  Danica Pension  SEB Trygg Liv  SPP  Swedbank

13 TJÄNSTEPENSION Vad händer om jag dör?  återbetalningsskydd  familjeskydd Du kan välja

14 TJÄNSTEPENSION Använda en del av premien till ett familjeskydd?  Välj 1, 2, 3 eller 4 prisbasbelopp  Välj utbetalningstid på 5, 10, 15 eller 20 år. Beloppet betalas ut till  make/maka eller sambo eller  barn

15 TJÄNSTEPENSION ITPK:s historia syns i ditt årsbesked 1977 Ingen uppräkning 5 årig utbetalning 1990 Egenpension 5 årig utbetalning 2007-07 Livslång utbetalning 2008 Flytträtt till upphandlande bolag UITPK ITPK val ITPK upphandling

16 TJÄNSTEPENSION ITP 1 -Premie varje månad till pension  från 25 år  4,5 % på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp  30 % på lönedelar däröver. 30 % 4,5 % 7,5 inkomstbasbelopp

17 TJÄNSTEPENSION Premie varje månad till pension  Pensionspremien beräknas på ”kontant bruttolön”.  Premien betalas månadsvis. 7,5 inkomstbasbelopp 30 % i premie 4,5 % i premie JAN FEB MARS APR MAJ JUNI JULI AUG SEP OKT NOV DEC

18 TJÄNSTEPENSION Ingår i lönen Utbetald bruttolön/månad Övertidsersättning Semesterersättning Semesterlön Bonus Provision Gratifikation Inget lönetak Ingår ej i lönen Traktamente Reseersättning, bilersättning, trängselskatt Sjuklön (kollektivavtalad) Skattepliktiga förmåner Föräldralön Kostnader för användande av egen bil Vilka inkomster ger kollektivavtalad premiebestämd ITP 1 ?

19 TJÄNSTEPENSION Hälften i en trygg sparform  Traditionell pensionsförsäkring Trygg sparform 50% Du väljer fritt mellan Traditionell eller Fond

20 TJÄNSTEPENSION Om du inte gör något val  Traditionell pensionsförsäkring i Alecta  Garanti och avkastning  Inget återbetalningsskydd/familjeskydd för din familj

21 TJÄNSTEPENSION Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK Extra pensionsavsättningar Kan vara engångspremier eller löpande / månad Fast summa eller % av lönen Premietrappa

22 TJÄNSTEPENSION Vad gäller om arbetsgivaren inte har kollektivavtal?  Tjänstepension överhuvudtaget?  Ingen ram att hålla sig till?  Vilka upplägg är vanliga i icke- kollektivavtalade tjänstepensioner  Kan det bli mer för pengarna i kollektivavtalade tjänstepenisoner?

23 TJÄNSTEPENSION Vid 2% avgift ryker en tredjedel, vid 3,5% hälften

24 TJÄNSTEPENSION Vad bestämmer hur stor ålderspensionen blir?  Hur mycket premier har betalats in?  Har efterlevandeskydd valts?  Hur hög har avkastningen varit?  Vilka avgifter tas ut?  Hur lång tid ska ålderspensionen betalas ut? Storlek på premien tid familjeskydd återbetalningsskydd

25 TJÄNSTEPENSION Lön KARENSDAGKARENSDAG Dag 2 _ 14 Sjuklön 10 % Sjuklön 80 % ITPs sjukpension 10 % Ersättningar vid sjukdom Sjukpenning 77,6 % 72,75 % 15 _ 90 366 91 _ 360 361 _ 365 Sjuklön 80 % Sjuklön 90 % ITPs sjukpension 10% ITPs sjukpension 65 % Från arbetsgivaren Från arbetsgivaren Från Alecta Från Försäkringskassan 7,5 PBB 20 IBB 30 IBB Sjuk- eller aktivitets- ersättning 64 % ITPs sjuk- pension 15 % ITPs sjukpension 32,5 % 80 % 90 % 80 % 90 %

26 TJÄNSTEPENSION Tjänstegrupplivförsäkring TGL - ett skattefritt engångsbelopp vid dödsfall 6 pbb 3 pbb 55 år 64 år

27 TJÄNSTEPENSION Information från Collectum Information om ITP  Ny anställning  Vid 25 år  Vid avslutad anställning Årsbesked varje år  Skickas ut till 1,4 miljoner privatanställda tjänstemän


Ladda ner ppt "Tjänstepension. TJÄNSTEPENSION Tjänstemännens tjänstepension ITP 1 ITP 2."

Liknande presentationer


Google-annonser