Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till ITP-forum

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till ITP-forum"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till ITP-forum
Collectum Ca 3 1/2 h kommer vi att hålla på Vi kommer prata om den förmån som tjänstemän i ITP-kollektivet uppskattar mest Fika i pausen, ca min

2 Vad är målet med dagen? Vi ska öka era kunskaper inom ITP
Ni ska få tips om hur man enklare sköter administrationen Ni ska veta vart ni ska vända er för att få hjälp med era frågeställningar Collectum Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB kommer att gå igenom vad det innebär att ha ett kollektivavtal Vi kommer att gå igenom regelverket inom ITP & vad man bör tänka på Ärenden som skapas och hur de åtgärdas Bilder på vårt Internetkontor med tips & tricks för att förenkla administrationen Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB: Collectum kundservice företag: Collectum kundservice försäkrade: Alecta kundservice företag: Alecta kundservice försäkrade: Fora: Folksam för KTP2:

3 Vad gör Collectum? Collectum – knutpunkt för ITP Valcentral
Administratör Vi förenklar hanteringen av ITP för våra kundföretag. Valcentral Hos oss gör tjänstemännen sina ITP 1- eller ITPK-val. Collectum – knutpunkt för ITP Upphandlingar Vi pressar avgifterna. Informatör Vi är opartiska och har inget vinstintresse. Collectum (Hyperlänk till hemsida på Finfa logga) Tjänstepensionsföretaget Collectum – knutpunkt för ITP´s alla avtal Ägs till hälften av Svenskt Näringsliv och PTK (Privattjänstemannakartellen) som är tjänstemannafackförbundens förhandlingsorgan Kollektivavtal är en förutsättning för att ha ITP genom Collectum Ca 1,9 miljoner människor omfattas av ITP st aktiva Upphandlare – Ny upphandling gäller från 1 juli 2013 till 30 september Sänkta avgifter med 29% och bättre Morningstar rating än tidigare. Vår uppgift är att se till att tjänstemännen får så hög tjänstepension som möjligt. Därför väljer vi (på uppdrag av våra ägare) ut de försäkringsbolag som får förvalta tjänstpensionen och ställer krav på både låg avgift och hög historisk avkastning. På så sätt ser vi till att mer går till pensionsspararnas plånböcker istället för till förvaltarnas avgifter Administratör – Vår uppgift är också att förenkla och effektivisera administrationen av ITP för er och våra andra ca kundföretag Informatör – Vi har inget vinstintresse och är opartiska Alecta/Collectum – vem gör vad och varför uppdelningen?

4 Vad gör svenskt näringsliv försäkringsinformation ab?

5 Hur blir ett företag bundet av kollektivavtal?
Medlemskap i arbetsgivarförbund ”Hängavtal” – överenskommelse med enskilt fackförbund Övergång av verksamhet (MBL 28) Finfa (Hyperlänk till Finfa hemsida på logga)

6 Kollektivavtalade försäkringar
Fora TFA Omställningsavtal trygghetsrådet Collectum ITP 1 & 2 ITP 1 PRIVAT Valt bolag TGL AVTAL Finfa (Hyperlänk till Finfa hemsida på logga) Basbelopp 2014 Inkomsbasbelopp 7,5ibb: kr/år, kr/mån 10ibb: kr/år, kr/mån 30ibb: kr/år, kr/mån Prisbasbeloppp 1pbb: kr 7,5pbb: kr/år, kr/mån LAG

7 ITP är ett helt försäkringspaket
Ålderspension Pension till efterlevande Sjukpension Premiebefrielse-försäkring Tjänstegruppliv-försäkring TGL Collectum Ålderspension Efterlevandeskydd: återbetalningsskydd om man har valt det, familjeskydd är en försäkring knuten till anställningen samt livslång familjepension över en viss inkomst i ITP 2 Sjukpension kompenserar individen för inkomstbortfall vid sjukdom Premiebefrielseförsäkring gör att ålderspensionspremier även vid sjukdom (och vid föräldraledighet i ITP 1) betalas in till den anställde Tjänstegrupplivförsäkringen, (TGL) är ett eget avtal. Ett skattefritt engångsbelopp betalas till anhöriga vid dödsfall

8 Vad skiljer itp 1 och ITP 2? Födda 1979 och senare
Premiebestämd ITP 1-val – välja förvaltning för hela tjänstepensionen Födda 1978 och tidigare Förmånsbestämd ITPK-val – välja förvaltning för del av tjänstepensionen Collectum ITP 1 Vid premiebestämd ålderspension vet arbetsgivaren hur mycket de ska betala i ålderspension för den anställde, eftersom detta är en fast premie/avgift av lönen Den anställde vet inte hur mycket han eller hon kommer att få i pension, det beror bl.a. på hur pengarna förvaltas och hur stor avkastningen blir. Den anställde tar här en högre risk Den anställde placerar hälften av premien i en traditionell försäkring, den övriga delen kan placeras i traditionell försäkring och/eller fondförsäkring ITP 2 Förmånsbestämd ålderspension vet den anställde hur mycket han eller hon kommer att få vid pensioneringen Arbetsgivaren vet inte hur stor premien kommer bli, det beror på hur långt kvar den anställde har till pensionering, hur mycket ITP den anställde har tjänat in tidigare samt hur stor lönen är Det är försäkringsbolaget Alecta som förvaltar ITP 2 och garanterar värdet för den anställde ITPK är en kompletterande ålderspension som alla anställda med ITP 2 har Ålderspensionen i ITPK är premiebestämd och motsvarar 2 % av årslönen

9 Ålderspension - premiebestämd
Vad kostar den? Pensionens storlek beror på Inbetalda premier Placeringens värdeförändring 50 % traditionell försäkring 50 % fond- och traditionell försäkring Vad betalas ut? 7,5 inkomst basbelopp 30 % 4,5 % Collectum ITP 1 Har funnits sedan 2007 och är premiebestämd Den försäkrade har sjukpension och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) från 18 år Den försäkrade börjar tjäna in ITP1 ålderspension från 25 år Det finns inget tak i försäkringen - den försäkrade kan tjäna in pension på hela lönen 7,5 ibb/mån=35 563kr/mån Anledningen till att det är så stor skillnad över/under 7,5 ibb är att allmän försäkring täcker upp en del för lön upp till 7,5 ibb men inte över den nivån Totalkostnad 2014: 4,64% på lönedelar upp till 7,5 ibb och 30,80% på lönedelar över 7,5 ibb, plus premie för TGL

10 Ålderspension - förmånsbestämd
Vad kostar den? Vad betalas ut? 32,5 % 65 % 10 % 20 inkomstbasbelopp 7,5 inkomstbasbelopp ITPK Lön Ålder Tjänstetid Samordning ITPK 2 % - premiebestämd 30 inkomstbasbelopp Finfa ITP 2 Lön – det finns ett tak på 30 ibb ( )– har den försäkrade högre lön tjänar de inte in någon pension på det Ålder – hur lång tid har den försäkrade kvar till pension – på hur lång tid ska premien som ska garantera en given förmån fördelas Tjänstetid – en viktig faktor för att räkna fram hur stor förmån den anställde har rätt till – och som arbetsgivaren ska betala för Samordning – från 2009 gäller nya regler, det görs ingen ny samordning med pensionsrätt/tid som tjänats in utanför ITP för de som är födda 1952 eller senare ITPK är en komplement till ITP – premiebestämd 2% Premiemaximering – en enskild anställds ITP-kostnad får inte bli hur dyr som helst %-satserna visar hur stor del av sin slutlön som den anställde kommer att få i slutlön Procentsatserna förutsätter att den försäkrade har tjänat in full tjänstetid = 360 månader

11 efterlevandeskydd Återbetalningsskydd ITP 1 och ITPK
Familjeskydd ITP 1 och ITPK Familjepension enbart inom ITP 2 Tjänstegrupplivförsäkring - TGL Finfa (Hyperlänk till föräkrad ITP 2 info finns på Finfa logga) Återbetalningsskydd: Innebär att anhöriga får den anställdes intjänade ITP om han eller hon avlider Återbetalningsskydd kostar inte, men om man inte väljer det får man ta del av s.k. arvsvinster Familjeskydd kostar däremot, premien dras från den anställdes egen ITP 1 eller ITPK. Det finns en snurra på hemsida. Aktiv anställning krävs Ickeval i Alecta utan efterlevandeskydd Familjepension intjänas på lönedelar över 7,5 ibb, kr (2014) möjlighet finns att avstå familjepension för att istället förstärka sin ITPK Familjepension belopp 32,5 procent, över 7,5ibb kr 16,25 procent, över 20ibb kr Betalas ut till efterlevande make/maka, registrerad partner och barn upp till 20 år, ej sambo

12 Collectum (Hyperlänk till skaffa fil finns på bilden) IK är ett rapporteringsvertyg, regelverk finns på Collectums hemsida Dölj meny för större yta Glöm inte att uppdatera kontaktinformation & ta bort/lägga till nya administratörer & behörigheter Så skaffar ni filöverföring

13 nyanmälan Anmäl från första anställningsdagen Minst 8 timmar per vecka
18 år – sjukpension och TGL 25 år – samtliga förmåner Minst 8 timmar per vecka Tillsvidareanställning anmäls från första dagen Vikarier/visstid/projekt anmäls efter tre hela kalendermånader, retroaktivt från första anställningsdagen Collectum Man kan ha intjänad ITP 1 & 2 under olika anställningar Man kan inte välja att fortsätta med tex ITP 2 om företaget har ITP 1 för samtliga tjänstemän ITP 1/ITP 2 Ärenden/Felpost: Om personen ligger premiebefriad/sjuk på tidigare arbetsgivare. Tidigare undantagen. Mindre än 36 mån kvar till pension (endast ITP 2) ITP avser alltid hela kalendermånader Vem kan avstå från ITP? Frikrets ingår ej i skyldigheten: vd, delägare, egna företagare Man kan ansöka om undantag för personer som inte är vd men med företagsledande ställning, aktieägare med mindre än en tredjedel av aktierna och för personer som redan har tjänstepension ordnad. Undantaget börjar gälla först efter godkännande Om man har tjänstepension ordnad vid tidpunkten för kollektivavtals tecknande kan man avstå från ITP inom 6 månader

14 ITP 2 Länk till blankett och information för de som ska ha Alt ITP Fullt arbetsför ITP 1/ITP 2 Om sjuk vid inträde skickad via fil skapas ärende hos Collectum gäller även för tidigare undantagen person, skicka ej om nyanmälan utan ring Collectum Full retroaktivitet inom ITP från kollektivavtals tidpunkten Premietillägg, valpaket & brev som skickas ut till de anställda och återtag som görs om man gör fel i IK och nyanmäler/avanmäler ITP 1 Alltid anmäla korrekt inträdesdatum även om 0 kr i lön Sjuk/premiebefrielse & TGL ska gälla från 18 år, ålderspension från 25 år Vid retroaktiv anmälan kommer rutor upp för att fylla i bruttolöner varje månad

15 Collectum ITP 1 och ITP 2 Kant i kant. För att tidigarelägga inträdes datum fram till den nyanmälan som redan finns Blir två försäkringar som syns i historik på samma företag

16 Anmäla lön Utbetalad bruttolön Årslön = avtalad månadslön x 12,2
Anmäl varje månad Bonus Årslön = avtalad månadslön x 12,2 Anmäl vid förändring Bonus, 3-årsgenomsnitt Lönekapning om mindre än 5 år kvar till pension Collectum(hyperlänk till lön på Finfa logga) Hänvisa till handbok och hemsidan ITP 1 Kontant utbetalad bruttolön, inklusive övertidsersättning, bonus, provision, gratifikation, lagstadgade sjuklönen dag 2-14 Det kan vara 0 kr i lön inträdesmånaden Slutlön ska anmälas in. Man kan anmäla 3 st månadslöner efter avslutad anställning. Blir sedan ärende eftersom ny anställning ska gälla Brev skickas ut för ITP 1 där vi frågar om avtalad månadslön när Collectum inte har tillräcklig information för att beräkna premiebefrielse 0 kr i lön vid föräldraledighet, ej avanmäla ITP 2 Timanställdas lön ITP 2. Man tar den utbetalda lönen för tre månader, dela med tre och x 12 = årslön/snittlön, justera kontinuerligt eller vid årets slut Bonus/provision snitt 3 år. En förutsättning är att bonusen, provisionen, är given på förhand och prestations beroende Semestertillägget för de rörliga lönedelarna ska alltid ingå i den anmälda årslönen. Ej övertidsersättning, gratifikation eller traktamenten Lönekapning: Om mindre än 5 år/59 månader kvar till pension får man eventuellt inte tillgodoräkna sig hela lönehöjningen, gränsen sätts av Alecta

17 Löneavstående/löneväxling
Lön efter avstående Sjukpension beräknas på lön efter avstående Kompletterande premier Två lönebegrepp Sjukpension beräknas på lön efter avstående Finfa (Hyperlänk på Finfa logga till löneavstående) Innebär att lön byts mot annan förmån tex pension, städning, sjukvårdsförsäkring Lägre kostnad för arbetsgivaren att betala högre pensionspremie än höja lönen, arbetsgivaravgift 31,42%, löneskatt på pensionskostnader 24,26% Konsekvenser för den anställde: bör ha lön över minst 8,07 inkomstbasbelopp – man förlorar annars intjänande till allmän pension, a-kassan, sjukpenning, föräldrapenning, sjukpension ITP ITP 1 – Möjlighet om arbetsgivare vill upprätthålla ålderspensionen Anmäl kontant utbetald lön samt lön den anställde avstått som kompletterande premier antingen som engångspremier eller löpande premier, fast eller % av lönen ITP 2 – Möjlighet om arbetsgivare vill upprätthålla ålderspensionen Rapportera två löner, före och efter avstående Dubbla lönebegrepp vid delpensionslösning. T ex om en anställd går ner i arbetstid när pensionen närmar sig, kan en överenskommelse träffas om att arbetsgivaren också fortsättningsvis rapporterar en heltidslön till Collectum

18 Kompletterande premier – ITP 1 och ITPK
Extra pensionsavsättning Aktiv ITP 1 eller ITPK Löpande eller engångspremie Fast summa eller % av lön Obligatorisk premiebefrielseförsäkring på löpande premier Collectum (Hyperlänk på Finfa logga till komp premie) Anmäls på mall som finns på Collectums hemsida, skickas via internetkontoret eller som post Hälsoprövning krävs vid löpande premie Gäller efter att man har fyllt 25 år Vid engångspremie krävs inte en aktiv anställning. Endast vid löpande kompletterande premie Collectum tar ut en avgift av den anställde som är 1 procent av den förmedlade kompletterande och ordinarie ITP 1-premien, totalt upp till maximalt 450 kronor per år. Avgiften på 1 procent har inte någon max summa för ITPK

19 Alternativregeln inom ITP
Tjänsteman med lön över 10 inkomstbasbelopp ( kr år 2014) kan efter överenskommelse med arbetsgivaren välja förmånsbestämd ITP 2 annan pensionslösning (frilagd premie, premietrappa,alternativ ITP via ITPK) att gå över till ITP 1 Finfa (Hyperlänk på Finfa logga till tiotagg info) Lön över 10 ibb. (Månadslön kr, 2014) Kan inte gå tillbaka till ITP 2 i samma anställning Möjlighet till alternativ ITP via ITPK. Man kan lägga tillbaka ITPK när som helst

20 Rapportering alternativ itp
Nyanmälan till ITP 2 via fil/IK och komplettera via blankett Nyanmälan direkt till ITP 1 på blankett Övergång till ITP 1 i pågående anställning Lägga till eller ta bort ITPK i pågående anställning Ej gå tillbaka till ITP 2 i samma anställning Collectum (Hyperlänk på Finfa logga till tiotagg info) Anmäl till ITP 2 samt komplettera med blankett Anmälan om alternativ ITP(0100), underskriven blankett ska vara Collectum tillhanda inom 6 månaderför att alternativ ITP ska gälla from anställningsdatum annars gäller anmälan från den tidpunkt Collectum erhåller blanketten. Övergång till ITP 1 på blankett Anmälan om övergång till ITP 1 (0101) Underskriven blankett ska vara Collectum tillhanda inom 6 månader. ITPK vid val av Alternativ ITP anmäls på blankett (0102). Man kan välja att lägga till eller ta bort ITPK i pågående anställning Löner rapporteras till Collectum som tidigare ITP1/ITP 2

21 Collectum Dra muspekaren över rutan ny lön och se vad som ligger registrerat Ny rad om man vill registrera flera månader, klicka på arket Om man sätter muspekaren över info ser man om personen är premiebefriad Möjlighet att registrera dubbla löner vid delpension eller löneväxling Ny lön efter avstående, endast ITP 2 men syns även för ITP 1 Man ska lägga in slutlön för ITP Ändra Arbetsoförmåga om någon har varit sjuk vid inträde (minst 25%) och nu är tillbaka och arbetar till större del tex. 50%, 100%

22 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom
Sjukdom - lön < 7,5 pbb lön 10 % kollektiv- avtalad sjuklön 10 % ITP dag 15 % ITP 80 % sjuklön 80 % sjukpenning 75 % sjukpenning 64 % sjuk- ersättning Finfa (Länk till Finfa sjukförmåner tjänstemän på Finfa logga) 1 14 90 365 Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom

23 Sjukdom - lön > 7,5 pbb 32,5 % ITP 65 % ITP 80 % sjuklön 90 %
30 ibb 32,5 % ITP 20 ibb 80 % sjuklön 90 % kollektiv-avtalad sjuklön lön 65 % ITP Finfa (Länk till Finfa sjukförmåner tjänstemän på Finfa logga) 7,5 pbb 1 14 90 65 år Arbetsgivaren sjukanmäler efter 90 dagars sjukdom

24 premiebefrielse Sjukdom från dag 15
Vid föräldraledighet och VAB från dag 1 Premiebefrielse i proportion till graden av frånvaro, minst 25 % Träder i kraft efter 90 dagars sjukdom och minst 25 % sjukskrivning Hel premiebefrielse vid minst 25 % sjukskrivning Gäller inte vid föräldraledighet. Collectum Vid avanmälan, ny lön eller flytt ligger den anställde kvar med försäkringen på företaget så länge som sjukskrivningen pågår, förändringen går igenom först vid frisk tidpunkten Premiebefrielsen inom ITP 1 gäller tretton månader vid föräldraledighet Premiebefrielse efter timme två i ITP 1 vid föräldrapenning och vård av barn

25 Sjuk-/friskanmälan – fyll i sjukanmälann
Collectum Om sjukfrånvaron fortsätter dag 91, eller om antalet sjukdagar uppgår till 105 under en tolvmånadersperiod ska sjukanmälan göras till Collectum Alecta handlägger och betalar ut ersättning

26 frågor Hur hanterar ni sjukanmälan idag?
Hur fungerar 105-dagarsregeln? Påverkas framtida ålderspension? Vilken premie betalar arbetsgivaren under sjuktiden? Finfa

27 Som anställd har man tgl
Vid dödsfall från 18 till 55 år utbetalas kr (6 pbb) Därefter minskar beloppet med 0,5 pbb per år 1 pbb Finfa Skattefritt engångsbelopp till den anställdes anhöriga om den anställde avlider före pensioneringen Arbeta minst 16 timmar/vecka för rätt till full ersättning Arbeta minst 8 timmar/vecka för att ha rätt till halv ersättning Ersättningen minskar med 0,5 pbb/år efter 55 års ålder, dock lägst 1 pbb Försäkringen utbetalas alltid med 6 pbb om det finns barn under 17 år Barntillägg Generellt förmånstagarförordnande eller välj förmånstagare (fysisk person) Skattefritt engångsbelopp

28 Tgl-rapportering Alla anställda ska omfattas Individnivå Gruppanmälan
Anställda över 65 år Tjänstlediga Föräldralediga (ITP 2) Nyanställd med mindre än 3 år kvar till pension (ITP 2) Collectum (Hyperlänk på Finfa logga till formulär grupp TGL) Företaget väljer vilket bolag TGL ska ligga i, de valbara bolagen finns på hemsidan Gruppanmälan för vissa grupper Collectum administrerar Alectas TGL

29 Collectum Här ser ni hur många anmälda ni har idag Kan inte anmälas retroaktivt

30 avanmälan När någon slutar När någon slutar Tjänstledig Tjänstledig
Avanmäl inte vid föräldra- ledighet utan ange 0 kr i lön. När någon slutar Tjänstledig Föräldraledig SvN/PTK rekommenderar att försäkringen kvarstår i 11 månader. Collectum ITP1 Föräldraledighet: Den anställde får tillgodogöra sig ungefär samma premie som tidigare och betalas av premiebefrielseförsäkringen i 13 månader Om man flyttar fram eller annullerar avslutsdatum, glöm inte att lägga till mellanliggande löner ITP2 Föräldraledighet: Om man följer rekommendationen, anmäl två olika datum Om man ej följer rekommendationen, avanmäl pg a föräldraledighet (samma datum) och anmäl in gruppanmälan TGL Om avanmälan ej sker vid föräldraledighet ska samma lön föreligga som tidigare Automatisk avanmälan för ITP2 när en individ blir anmäld av ny arbetsgivare ITP1/ITP 2:Automatisk avanmälan vid 65 år Studieledig: Avanmäl den anställde, arbetsgivare behöver ej betala premier för ITP1 och TGL Tjänstledig: Så länge anställningen kvarstår, ska arbetsgivaren bara betala premier för gruppanmälan TGL Administratörer i IK kan inte annullera en hel anställning

31 Collectum ITP 2 När man anmäler två datum vid föräldraledighet får den anställde tillgodoräkna sig tjänstetid för den period upp till 11 månader som arbetsgivaren inte betalar ITP för Föräldraledighet: Om man följer rekommendationen, anmäl två olika datum Om man ej följer rekommendationen, avanmäl pg a föräldraledighet (samma datum) och anmäl in gruppanmälan TGL

32 Collectum Annullera eller ändra avanmälan när ni har anmält felaktigt slutdatum för försäkringen Gruppanmälan TGL vid tjänstledighet och föräldraledighet Den inramande informationen är hur tjänsten ser ut om någon är anmäld som tjänstledig

33 Collectum Olika sökmöjligheter Visar de anmälningar som administratören har gjort

34 Collectum Info om anmälan visar vem som gjort ändringen Möjlighet att skriva ut

35 fakturan Viktiga datum Autogiro Specifikationen kan avbeställas
Runt den 15:e – sista registrering inför fakturan Runt den 25:e – kommer fakturan Autogiro Specifikationen kan avbeställas E-faktura Collectum (Hyperlänk till exempelfaktura på Finfa logga) Visa faktura Registeringar oss tillhanda runt den 15 i månaden – se underlag Collectum.se företag/administrera ITP/Collectums faktura/fakturakörningar 2014 Löneskatteunderlag skickas ut i mellandagarna för ITP 1 och ITPK. Alecta tillhandahåller löneskatteunderlag för ITP 2 i sitt internetkontor Går att beställa prenumeration på årskontoutdrag från kundreskontra Collectum och Alecta har gemensam faktura, Collectum beräknar och debiterar ITP 1 och ITPK premier. Alecta beräknar och debiterar premier för ITP 2 samt TGL i Alecta E-faktura via Pagero, kontakta Collectum Vid retroaktiva ändringar kan premietillägg tillkomma Alecta, ITP 2, 6 % på årsbasis från första månaden retroaktivt. Premietillägget debiteras och krediteras Collectum, ITP 1 och ITPK premietillägget 9 procent på årsbasis (8 procent plus Riksbankens referensränta som för närvarande är 1 procent) får ni betala premietillägg för den tid som överstiger fyra månader. Debiteras men krediteras inte tillbaka om man avanmäler eller sänker lön retroaktivt

36 Information från collectum
Information om ITP Ny anställning Vid 25 år Vid avslutad anställning Årsbesked varje år Skickas ut till ca 1,6 miljoner privatanställda tjänstemän. Finfa (Hyperlänk på Finfa logga försäkrade, gå i pension) Avslutas automatiskt vid 65 år hos Collectum, vid tidigare pensionering ska ni avanmäla Möjlighet finns att arbeta kvar och tjäna in ITP 1 efter 65 om arbetsgivare godkänner det. Den anställde anmäls då in till ITP 1 på blankett Anmälan till ITP och TGL (1700) Kan tas ut livslångt eller under begränsad tid ITP 1/ITP 2 Den försäkrade får information från sina valda försäkringsbolag när 65-årsdagen närmar sig, går man tidigare måste man själv kontakta bolagen ITP 2 Kollektiv slutbetalning – arbetsgivaren gör avgång, Alecta skickar brev till den anställde med fråga om ny arbetsgivare eller pension

37 När man som anställd går i pension
Ordinarie pensionsålder 65 år Tidigast från 55 år Valfri utbetalningsperiod Kan fortsätta tjäna in ITP 1 efter 65 år Collectum (länk till ITP information på Finfa logga) Visa Bra hemsidor: PTK´s rådgivningstjänst och Ersättningskollen.se Välkomstbrev med valpaket skickas till anställd vid nyanmälan, skickas inte till anställd som varit anställd på ITP-bolag de senaste 12 månaderna När anställd fyller 25 år tillkommer ålderspensionen och valpaket skickas ut Information skickas ut vid nyanmälan och avanmälan Exempel på årsbesked med förklaringar finns på Collectums hemsida Information till anställda på Collectums hemsida Kollektiv slutbetalning 62 år

38 Har vi nått målet med dagen?
Har vi ökat era kunskaper inom ITP? Har ni fått tips om hur man enklare sköter administrationen? Vet ni vart ni ska vända er för att få hjälp med era frågor? Collectum och Finfa Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB: Collectum kundservice företag: Collectum kundservice försäkrade: Alecta kundservice företag: Alecta kundservice försäkrade: Fora: Folksam för KTP2:

39 Hör av er med frågor Collectum
Arbetsgivare: Anställda: Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Arbetsgivarservice Collectum och Finfa Glöm inte fylla i utvärdering som vi kommer att skicka ut


Ladda ner ppt "Välkommen till ITP-forum"

Liknande presentationer


Google-annonser