Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pensionshistorik 1913-framtid Medellivslängd män Medellivslängd kvinnor PensionsålderRätt att kvarstå till 67 år Lägstaålder uttag ? Ålder 19601976199820022010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pensionshistorik 1913-framtid Medellivslängd män Medellivslängd kvinnor PensionsålderRätt att kvarstå till 67 år Lägstaålder uttag ? Ålder 19601976199820022010."— Presentationens avskrift:

1 Pensionshistorik 1913-framtid Medellivslängd män Medellivslängd kvinnor PensionsålderRätt att kvarstå till 67 år Lägstaålder uttag ? Ålder 19601976199820022010

2 Fler pensionsår att betala ÅrPensions- ålder Medel- livslängd 19136758 19606773 2006”65”80

3 Tiden i arbete måste matcha livslängden 256590 25 40 år 50 år Förvärvsarbete vad vi borde vad många vill vad vi tror om framtiden

4 De flesta pensionssystem har, precis som ATP hade, problem med •ingen koppling till tillväxten •ingen koppling till livslängden •ingen koppling till arbete Problem med ATP

5 Olika slag av pensionssystem - Sverige bytte system (NDC) ATP Fördelnings- system Fonderat system Avgifts- bestämt Förmåns - bestämt

6 Garantipension Pensionens beståndsdelar

7 Garantipension Utbetalningar 2011 Inkomstpension 222 mdr Premiepension 2 mdr Garantipension 18 mdr Allmän pension

8 1.Avgiftsbestämt - man får vad man betalar för 2.Avgiften är fast - alla generationer betalar lika mycket 3.Livsinkomsten är ledstjärnan 4.Fördelningsinslag: Små barn ger pensionsrätt 5.Rörlig pensionsålder 6.Finansiellt stabilt 7.Politiskt stabilt Huvudprinciper

9  Alla inbetalningar till systemet ger pensionsrätt  Avgifterna räknas upp med ”ränta” eller de genomsnittliga löneökningarna i samhället  Summan ger en andel i framtida generationers inbetalade pensionsavgifter  Hur mycket pension den andelen ger beror på den beräknade återstående medellivslängden Inkomstpensionen

10 Världens enklaste pensionssystem?

11 Livsinkomsten = pensionsbehållningen Intjänade pensionsrätter Omräknas årligen med: +/- inkomstindex / balansindex + arvsvinster - förvaltningskostnader

12 Antal år som pensionär = delningstal • Återstående medellivslängd vid pensioneringstillfället • Normen på 1,6%

13 Följsamhetsindexering Årlig omräkning av inkomst- och tilläggspension sker med hjälp av följsamhetsindexering. Innebär att pensionerna, bortsett från tillväxtnormen på 1,6%, förändras i samma takt som genomsnittslönerna för de som förvärvsarbetar.

14 förskott 1,6 tillväxt 2,0 förskott 1,6 tillväxt 1,0 förskott 1,6 tillväxt 1,6 utan förskott tillväxt 1,6 PENSION Ålder Följsamhetsindexeringens mysterier

15 Följsamhetsindexeringen fram till 2013 kr/månad — Följsamhetsindexering — Prisbasbeloppsförändring Vinst Förlust

16  Faktiskt avsatta pengar – fungerar som ett privat sparande  Placeras i högst fem valfria aktie- eller räntefonder, av totalt nära 800 fonder.  Den som inte väljer placeras i en statlig generationsfond  Värdeförändringen följer marknadsvärdet och försäkringsmässiga principer tillämpas  Pensionsavgiften för premiepensionen motsvarar 13,5 % av den totala avgiften. Värdet vid pensionsuttaget förväntas normalt bli mer men inga garantier finns  När pensionen tas ut kan en livförsäkring väljas med ett fast månatligt belopp Premiepension

17 Intjänade pensionsrätter Fondkontot påverkas av: +/- värdeutvecklingen + arvsvinster - förvaltningskostnader

18 Premiepensionssystemet

19 Drygt 1 139 000 pers. 100 % följsamhetsindexering 9 8154 5474 114 Inkomstgrundad pension kr/månad ca 682 000 pers. 48 % pris 52 % av följsamhetsindex Inkomstgrundad pension + garantipension, kr/månad ca 137 000 pers = ren pris- indexering Garantipension

20 1 Vad påverkar pensionsnivån?  Antal år i yrkeslivet - pensionsåldern  Inkomster i yrkeslivet - livsinkomsten  Tillväxten i ekonomin – löneutvecklingen  Medellivslängdens utveckling  Antal personer i arbete  Avkastningen i premiepensionssystemet

21 1 Ett finansiellt stabilt system Livslängd Årlig pension Livslängd Årlig pension Livslängd Årlig pension  Intjänad rätt och utgående pension följer löneutvecklingen  Följsamt mot medellivslängden  Automatisk balansering vid påfrestningar

22 1 Påfrestningar kan uppstå om…  antalet förvärvsaktiva minskar  tiden vi arbetar och tjänar in pensionsrätt minskar  buffertfondens avkastning blir låg  medellivslängden ökar

23 Balanstalet visar balansen mellan tillgångar och skulder Balanstalet för 2013: 31 dec. 2011 = 1,0198 Avgiftstillgån g 6 828 mdr Pensionsskuld 7 543 mdr fond 865* * 865 är buffertfondens treåriga medelvärde

24 Annan ränta än inkomstindex - balansering

25 Balanstalsutvecklin g?

26 1 Hur hög blir pensionen?  Det vet vi inte, på samma sätt som vi inte vet vad lönen är om 20 år.  Men vi vet vad som påverkar pensionen och hur det påverkar. Och vi får årlig kontroll i de orange kuverten och minpension.se  Och vi har ett system som håller. Långsiktigt betalas det ut vad som betalas in – varken mer eller mindre

27 1 Vad betyder pensionsåldern för pensionen? Ungefärlig kompensation om pension tas ut vid annan tidpunkt än 65 år 61 år 71% 65 år100% 67 år119% 70 år158 %

28 Utträdesåldern stiger

29 Hur länge måste vi jobba? Årskull Återstående livslängd vid 65 ” Beh ö vlig ” pensionsålder Tid som pensionär 193082 år 5 mån65 år17 år, 5 mån 194584 år 3 mån65 år 9 mån18 år 8 mån 196085 år 7 mån67 år 6 mån18 år 7 mån 197586 år 7 mån68 år 3 mån18 år 10 mån 199087 år 3 mån68 år 8 mån19 år, 1 mån

30 Pensionsutbetalning 220 mdr Pensionsavgifter 215 mdr 5 Betalningsflödet i inkomstpensionssystemet 2011 från AP-fonderna

31 Prognos inkomstpension kvinnor - män

32 Aktuella frågor i Pensionsgruppen  Utredningen av pensionsrelaterade åldrar  Räcker pensionssystemets finansiella styrka?  Placeringsregler och organisation för AP-fonden  Teknisk översyn av balanstal och inkomstindex  Översyn av premiepensionen


Ladda ner ppt "Pensionshistorik 1913-framtid Medellivslängd män Medellivslängd kvinnor PensionsålderRätt att kvarstå till 67 år Lägstaålder uttag ? Ålder 19601976199820022010."

Liknande presentationer


Google-annonser