Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015."— Presentationens avskrift:

1 En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015

2 Romsk inkludering, vad är det och behövs det?

3

4 Kort bakgrund Betänkandet ”Romers rätt (SOU 2010:55)” Kritik från Europarådet och FN Brottsförebyggande rådet (Hatbrott 2010) Forum för levande historias undersökning från 2010 DO:s rapport ”Romers rättigheter”

5 Plattform Regeringens skrivelse 2011/12:56: ”En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032”

6 Huvudmål: ”… den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke- rom. De då tjugoåriga romernas rättigheter bör tas tillvara inom ordinarie strukturer och verksamhetsområden i lika hög grad som rättigheterna för tjugoåringarna i den övriga befolkningen.”

7 Fem pilotkommuner Göteborg Helsingborg Linköping Luleå Malmö

8 Värdegrund Skolverket Det allmännas ansvar enl. grundlagen Minoritetslagstiftningen Romers maktunderläge

9 Kapitel 1 §2 i regeringsformen Romer ?

10 Lokal organisation Styrgrupp med förvaltningschefer Projektgrupp Brobyggare Samarbete med Arbetsförmedlingen Samordning Länsstyrelsen i Stockholm Extern utvärdering av samtliga pilotkommuner Raoul Wallenberg Institute i samarbete med Emerga AB

11 Tillit Stärka romers tillit till offentlig sektor

12 Utbildning Förbättrade förutsättningar för barn och ungdomar upp till 30 år med romskt ursprung att fullfölja sina studier samt ökad kunskap hos utbildningsanordnare om romsk kultur och historia.

13 Arbete Förbättrade förutsättningar för romer att komma in på arbetsmarknaden.

14 Hälsa Ökade förutsättningar för romer till god hälsa genom riktade insatser.

15 www.jamlikhetromer.se www.romskinkludering.se Intranätet: Arbetsmarknadsförvaltningen/projekt/Romano Tšiviba Lulea.se: Kommun och politik/projekt och samverkan/Romano Tšiviba

16 Romsk inkludering, behövs det?

17


Ladda ner ppt "En kommunal pilotverksamhet för romsk inkludering 2012-2015."

Liknande presentationer


Google-annonser