Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2013 Dalarnas län December 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2013 Dalarnas län December 2012."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2013 Dalarnas län December 2012

2 Konjunkturindex, privat sektor

3 Konjunkturindex, industri

4 Konjunkturindex, bygg

5 Konjunkturindex, privat tjänstesektor

6 Efterfrågeindex, offentliga tjänster

7 Sysselsättningsprognos Svagt negativ sysselsättningsutveckling under 2012 och 2013 Privata tjänstesektorn kommer att få bättre sysselsättning än industri och bygg Handel, företagstjänster, hotell och restaurang får positiva siffror Oförändrat inom offentlig sektor

8 AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N = ≤ -0,88 % = -0,7 – -0,87 % = -0,1 – -0,6 % = ≥ 0,0 % Sysselsättningsförändring i procent 2013 (prognos)

9 Antal arbetslösa, Dalarna Utfall2010K K K K K K K K39633 Prognos2012 K K K K K410800

10 Efterfrågan på arbetskraft minskar något men kommer fortfarande att vara på en hög nivå Till Arbetsförmedlingen i Dalarna anmälda lediga platser 1996 – 2012 månadsvis

11 Dalarnas län har den femte lägsta arbetslösheten i riket i oktober 2012 Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd

12 AB BD Y AC Z X W S T U D C O E F H G I K M N 1 Genomsnitt för Riket +/- 1 procentenhet = 8,2 – 10,2 % 1 Totalt inskrivna arbetslösa i slutet av 2013 (prognos) som andel av den registerbaserade arbetskraften 16 – 64 år = ≤ 8,1 % = ≥10,3 %

13 Arbetslösa i Dalarna – utsatta och ej utsatta grupper Utsatta grupper: Funktionshindrade, nyanlända, lågutbildade och (55+)

14

15 Varslade och kapacitetsutnyttjande

16 Fortsatta rekryteringsproblem Andel arbetsplatser som angett brist på arbetskraft under det senaste halvåret

17 Effektivisera matchningen med olika medel samt att planera för en fungerande matchning även i en situation där en åldrande befolkning ställer större krav på vård och omsorg samtidigt som många arbetsplatser står tomma till följd av generationsskiftet. Dalarnas utmaning under kommande år

18 Alla åldergrupper år Befolkningsprognosen 2012, källa: SCB

19

20 Befolkningsprognos för Dalarna Källa: SCB

21

22 Långsiktiga frågor hösten 2012

23 Kompetensord och yrken


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikter till slutet av 2013 Dalarnas län December 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser