Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP

2 Konjunkturläget Juni 2007 Transfereringar för arbetsmarknad respektive ohälsa Procent av BNP

3 Konjunkturläget Juni 2007 Inkomster och utgifter i offentlig sektor Procent av BNP

4 Konjunkturläget Juni 2007 Faktiskt och konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

5 Konjunkturläget Juni 2007 Hushållens konsumtionsutgifter Procent av BNP

6 Konjunkturläget Juni 2007 Förändring i konjunkturjusterat finansiellt sparande Procent av potentiell BNP

7 Konjunkturläget Juni 2007 Marginal till utgiftstaket Miljarder kronor

8 Konjunkturläget Juni 2007 Resultat i kommunsektorn exkl. extraordinära poster Miljarder kronor

9 Konjunkturläget Juni 2007 Skatter och avgifter Procent av BNP

10 Konjunkturläget Juni 2007 Viktiga skattebaser Procent av BNP

11 Konjunkturläget Juni 2007 Företagsskatter Procent av BNP

12 Konjunkturläget Juni 2007 Skatt på hushållens kapitalinkomster Procent av BNP

13 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns inkomster Procent av BNP

14 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns inkomster från aktieutdelningar Procent av BNP

15 Konjunkturläget Juni 2007 Den offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

16 Konjunkturläget Juni 2007 Transfereringar till hushållen Procent av BNP

17 Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns utgifter Procent av BNP

18 Konjunkturläget Juni 2007 Ålderdomsrelaterade transfereringar Procent av BNP

19 Konjunkturläget Juni 2007 Utgifter för arbetsmarknad respektive ohälsa Procent av BNP

20 Konjunkturläget Juni 2007 Personer försörjda med sociala ersättningar, 20-64 år. Helårsekvivalenter Tusental

21 Konjunkturläget Juni 2007 Sociala ersättningar, 20-64 år Helårsekvivalenter Procent av befolkningen 20-64 år

22 Konjunkturläget Juni 2007 Statens budgetsaldo och finansiella sparande Miljarder kronor

23 Konjunkturläget Juni 2007 Statsskuld Procent av BNP respektive miljarder kronor

24 Konjunkturläget Juni 2007 Finansiellt sparande i ålderspensionssystemet Procent av BNP

25 Konjunkturläget Juni 2007 Kommunal konsumtion och kommunernas finansiella sparande Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av BNP


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Juni 2007 Offentliga sektorns finansiella sparande Procent av BNP."

Liknande presentationer


Google-annonser