Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND. Det här är S-kvinnor • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND. Det här är S-kvinnor • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida."— Presentationens avskrift:

1 SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND

2 Det här är S-kvinnor • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida vid sida. • S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. • S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet och driver internationella projekt. • S-kvinnor utbildar medlemmar för politiskt arbete.

3 Vår organisation • S-kvinnor organiserar kvinnor i hela Sverige. • S-kvinnor har ca 7000 medlemmar. • S-kvinnors verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, statsbidrag och anslag från det Socialdemokratiska partiet.

4 Vår organisation Medlemmar S-kvinnor har ca 7000 medlemmar. Klubbar S-kvinnors grundorganisationer, ca 250 klubbar i hela landet. Distrikt Klubbarna organiseras lokalt i 26 distrikt. Förbund Förbundsmöte, förbundsstyrelse, förbundsordförande, förbundssekreterare, kansli.

5 Vår historia • 1892 bildas den första kvinnoklubben i Stockholm. • 1920 går 120 kvinnoklubbar samman till S-kvinnors förbund. • Under 1900-talets första decennier arbetar S-kvinnor för rätt till barnomsorg, kvinnors rätt till utbildning, rättvisa löner och arbetsförhållanden, kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och fri abort. • Under 1950-talet tar S-kvinnor starkt avstånd från ett svenskt atomvapen, vilket leder till att den dåvarande regeringen säger nej till atomvapen. • Under 1950-talet inleder S-kvinnor ett engagemang för inter- nationella kvinnofrågor, bl.a. genom projektverksamhet.

6 Vår historia • S-kvinnor har under åren drivit frågor om bland annat avgiftsfri barnomsorg, föräldraförsäkring, kortare arbetstid och rättvisa pensioner. • 1994 driver S-kvinnor igenom reformen ”Varannan damernas”, dvs. varannan kvinna och man på Socialdemokraternas valsedlar, till både kommun-, landstings- och riksdagsval. • 1997 driver S-kvinnor igenom beslut om att kriminalisera sexköpare på Socialdemokraternas kongress. Sexköpslagen införs 1999. • 2001 deklarerar Socialdemokraterna att de är ett feministiskt parti. • 2003 införs maxtaxa i barnomsorgen, en fråga som S-kvinnor drivit starkt.

7 Viktiga årtal för kvinnors frigörelse • 1921: Kvinnlig rösträtt. 5 kvinnor kommer in i parlamentet. • 1939: Förbud att säga upp kvinnor p g a giftermål/graviditet. • 1960: Lika lön för lika arbete för män och kvinnor. • 1970: Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras. • 1971: Särbeskattning. • 1974: Föräldraförsäkringen införs (ersätter moderskapshjälp). • 1975: Fri abort införs. • 1980: Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet. • 1995: Första pappamånaden i föräldraförsäkringen. • 1999: Sexköpslagen. • 2002: Andra pappamånaden i föräldraförsäkringen.

8 Varför behövs S-kvinnor idag? • Arbetsmarkaden är starkt könsuppdelad. • Kvinnors arbete är nedvärderat med lägre lön, otryggare anställning och mer deltidsarbete. • Kvinnor utför fortfarande två arbeten – ett på arbetsmarknaden och ett i hemmet. Barn och hem är fortfarande främst kvinnans ansvar. • Kvinnor är underrepresenterade på alla beslutsfattande nivåer i samhället. • Våld mot kvinnor och sexuellt våld är fortfarande ett stort problem.

9

10 Ekonomin växer när människor växer • Full sysselsättning ger kvinnor ekonomisk självständighet. • Stärk välfärdspolitiken. • Goda arbetsvillkor i offentlig sektor. • Rättvis fördelning av obetalt arbete.

11 Arbetsliv och familj • En jämställd föräldraförsäkring. • Rätt till egen inkomst oavsett bakgrund. • Jämställda löner. • Rätt till heltid. • Förbättrade arbetsvillkor och arbetsmiljö. • Bättre trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. • Fler kvinnor på ledande poster.

12 Våra barn – trygghet och utveckling • Väl fungerande socialförsäkringar och indexreglerat familjestöd. • Ge alla barn rätt till förskola. • Avskaffa vårdnadsbidrag och barnomsorgs- peng. • Barnomsorg på kvällar, nätter och helger. • Utveckla kvaliteten i förskola och fritids. • Gör barnkonventionen till lag.

13 Välfärd och kunskap • Satsa på skola och högskola. • Fler bostäder till rimliga priser. • Möjligheter till utbildning mitt i livet. • Mer resurser till sjukvård och folkhälsa på jämlika och jämställda villkor. • Ekonomisk trygghet för äldre kvinnor. • Utveckla kvaliteten i äldreomsorgen. • Välfärdens pengar ska gå till verksamheten.

14 Kvinnofrid och barnfrid • Stärk stödet för våldsutsatta kvinnor i alla kommuner. • Bekämpa prostitution och människohandel var det än sker. • Rätt till abort i EU.

15 Kvinnor och migration • Kvinnors rätt till egna asylskäl. • Se över 2-årsregeln. • Insatser för nyanlända kvinnor.

16 Fred och solidaritet • Internationell solidaritet för jämställdhet och kvinnors rätt. • Aktiv politik för fred och nedrustning. • Prioritera FN-insatser för fred och säkerhet. • Makt åt kvinnor i fredsprocesser.

17 Feministisk miljöpolitik • Investeringar i goda bostäder och kollektivtrafik. • Hållbara samhällen och en levande landsbygd • Avveckla kärnkraften och utveckla förnybar energi • Främja hållbar konsumtion och varsam livsstil

18 Så arbetar vi Internt • Medlemsmöten • Utbildningar/kurser • Ta fram material • Studiecirklar • Motioner till förbundsmöte och partikongress • Förtroendevalda S-kvinnor i kommun, landsting och riksdag Externt, opinionsbildning • Påverka parti, riksdag och regering • Debattartiklar, pressmeddelanden, uttalanden • Hemsida och sociala medier • Seminarier • Utåtriktade aktiviteter


Ladda ner ppt "SVERIGES SOCIALDEMOKRATISKA KVINNOFÖRBUND. Det här är S-kvinnor • S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och kvinnokamp sida."

Liknande presentationer


Google-annonser