Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenheter från Terrafem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenheter från Terrafem"— Presentationens avskrift:

1 Erfarenheter från Terrafem
TVÅNGSÄKTENSKAP Erfarenheter från Terrafem

2 SEVGI ”Ska du komma hem, ska du göra det i en kista” 2

3 Tvångsäktenskap-erfarenheter
Kvinnor som tvingas till giftermål och därefter kommer på anknytning till man boende i Sverige 2. Kvinnor som är uppväxta i Sverige och tvingas till giftermål och att ta hit man på anknytning. 3

4 NADJA ” Det är bättre att vara död än förskjuten…” 4

5 Juridiska aspekter i Sverige på arrangerade äktenskap
tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

6 Tvångäktenskap-Civilrätt
Åldersgränser Kontroll av vigselförrättare Erkännande av äktenskap ingångna utomlands - Utländska medborgare - Svenska medborgare eller personer boende i Sverige

7 Tvångsäktenskap-Straffrätt
Olaga hot och misshandel Frihetsberövande Trafficking Mord eller dråp Förberedelse till brott

8 Fallbeskrivning NJA 2004 s.437

9 Utredning 2008 SOU 2008:41

10 Arrangerade äktenskap
Regeringens bedömning: När det är fråga om förhållanden som kan konstateras ha sin bakgrund i ett traditionell kulturmönster bör uppehållstillstånd kunna beviljas, trots att parterna träffas i begränsad omfattning och kanske saknar närmare kunskap om varandra. Det är i sådana fall av vikt att särskilt grundliga muntliga utredningar görs. Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s39 10

11 Seriositetsprövningen
Regeringens bedömning: Utgångspunkten bör vara att med en bra utredningen som grund bedöma, om det är fråga om ett seriöst förhållande eller inte. I normalfallet kräver det att såväl sökande som referenspersonen måste höras muntligt. Krav som ställs Att förhållandet har varat en tid Att parterna har träffats i viss utsträckning Att de har god kännedom om varandra Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s38 11

12 Politisk diskurs ur kurs
Politisk diskurs krockar med praxis Kvinnans rätt eller invandringsstopp? Lagändringar, av vilket skäl? Vem betalar priset för bristande information och opinion?

13 Vägledande i bedömningen
”…..Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter” Om utlänningen har misshandlat eller annars blivit illa behandlad Om det finns barn i förhållandet Om sökande riskera att bli social utstött vid återkomsten till hemlandet Om han eller hon har hunnit bli väl etablerad i arbetslivet. Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s53 13

14 Utlänningslag 5kap, 16§p2 och p3 (Införd g Lag 2000)
Har ett förhållande upphört, får uppehållstillstånd ändå ges, om förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid eller andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd. Källa: SFS 2005:17 14


Ladda ner ppt "Erfarenheter från Terrafem"

Liknande presentationer


Google-annonser