Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TVÅNGSÄKTENSKAP Erfarenheter från Terrafem. SEVGI ”Ska du komma hem, ska du göra det i en kista”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TVÅNGSÄKTENSKAP Erfarenheter från Terrafem. SEVGI ”Ska du komma hem, ska du göra det i en kista”"— Presentationens avskrift:

1 TVÅNGSÄKTENSKAP Erfarenheter från Terrafem

2 SEVGI ”Ska du komma hem, ska du göra det i en kista”

3 Tvångsäktenskap-erfarenheter 1.Kvinnor som tvingas till giftermål och därefter kommer på anknytning till man boende i Sverige 2. Kvinnor som är uppväxta i Sverige och tvingas till giftermål och att ta hit man på anknytning.

4 NADJA ” Det är bättre att vara död än förskjuten…”

5 Juridiska aspekter i Sverige på tvångsäktenskap och arrangerade äktenskap

6 Tvångäktenskap-Civilrätt  Åldersgränser  Kontroll av vigselförrättare  Erkännande av äktenskap ingångna utomlands - Utländska medborgare - Svenska medborgare eller personer boende i Sverige

7 Tvångsäktenskap-Straffrätt  Olaga hot och misshandel  Frihetsberövande  Trafficking  Mord eller dråp  Förberedelse till brott

8 Fallbeskrivning NJA 2004 s.437

9 Utredning 2008 SOU 2008:41

10 Arrangerade äktenskap Regeringens bedömning: När det är fråga om förhållanden som kan konstateras ha sin bakgrund i ett traditionell kulturmönster bör uppehållstillstånd kunna beviljas, trots att parterna träffas i begränsad omfattning och kanske saknar närmare kunskap om varandra. Det är i sådana fall av vikt att särskilt grundliga muntliga utredningar görs. Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s39

11 Seriositetsprövningen Regeringens bedömning: Utgångspunkten bör vara att med en bra utredningen som grund bedöma, om det är fråga om ett seriöst förhållande eller inte. I normalfallet kräver det att såväl sökande som referenspersonen måste höras muntligt. Krav som ställs  Att förhållandet har varat en tid  Att parterna har träffats i viss utsträckning  Att de har god kännedom om varandra  Hänsyn tas också till om parterna har eller väntar barn Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s38

12 Politisk diskurs ur kurs  Politisk diskurs krockar med praxis  Kvinnans rätt eller invandringsstopp?  Lagändringar, av vilket skäl?  Vem betalar priset för bristande information och opinion?

13 Vägledande i bedömningen ”….. Hänsyn ska tas till samtliga omständigheter”  Om utlänningen har misshandlat eller annars blivit illa behandlad  Om det finns barn i förhållandet  Om sökande riskera att bli social utstött vid återkomsten till hemlandet  Om han eller hon har hunnit bli väl etablerad i arbetslivet. Källa: Regeringens proposition 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning. s53

14 Utlänningslag 5kap, 16§p2 och p3 (Införd g Lag 2000) Källa: SFS 2005:17  Har ett förhållande upphört, får uppehållstillstånd ändå ges, om förhållandet har upphört främst på grund av att i förhållandet utlänningen, eller utlänningens barn, utsatts för våld eller annan allvarlig kränkning av sin frihet eller frid eller  andra starka skäl talar för att utlänningen skall ges fortsatt uppehållstillstånd.


Ladda ner ppt "TVÅNGSÄKTENSKAP Erfarenheter från Terrafem. SEVGI ”Ska du komma hem, ska du göra det i en kista”"

Liknande presentationer


Google-annonser