Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Flyktingsfrågor. Vilka är flyktingar? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Flyktingsfrågor. Vilka är flyktingar? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund."— Presentationens avskrift:

1 Flyktingsfrågor

2 Vilka är flyktingar? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

3 Varför …, vill människor komma hit? Olika orsaken som … VARFÖR… VARFÖR… vill människor komma hit? Bo tillsammans med sin hustru Studera vid universitet Undkomma krig En bättre framtid för barnen Problem med familjen Träffa farmor Tillgång till sjukvård Praktisera sin religion En bättre framtid Leva öppet som homosexuell Arbete

4 EU’s uppdrag Uppträd av olika frågor bland annat flykting Uppfölj av medbeslutande Satsar och ger ny chans till nytt liv för flyktingar.

5 Migrationsverkets uppdrag Verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten Underlätta rörlighet över gränser inom ramen för den reglerade invandringen. Främja en behovsstyrd arbetskraftsinvandring Tillvarata och beakta migrationens utvecklingseffekter Fördjupa det europeiska och internationella samarbetet.

6 Ett asylärendes gång – grundärende

7 Hur går ett asylärende till?

8 Vilka är det som kommer i Sverige? De största grupperna asylsökande under 2012 Syrien7 814 personer Somalia5 644 personer Afghanistan 4 755 personer Serbien2 697 personer Eritrea2 356 personer Statslös2 289 personer Totalt kom 43 887 personer

9 Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet. Ansvarar för förvarsverksamheten: Bistår vid återvändande till hemlandet.

10 Behiru’s fall Sin berättelse

11 Totalt antal beviljade ansökningar 2012 – fördelade på beslutsgrund Synnerligen ömmande omständigheter 9% Konventionsflykting 30% Skyddsbehov 58% Övrigt 3%

12 Ensamkommande barn

13 Vem kan tas i förvar? Utlänningar som fyllt 18 år, kan tas i förvar när: identiteten är oklar det krävs utredning om personens rätt att stanna i Sverige det finns anledning att anta att en person som ska utvisas eller avvisas kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. barn tillsammans med föräldrar

14 Vad händer vid nej på en ansökan? Om personen accepterar beslutet och på eget initiativ väljer att återvända hjälper vi till med resan hem eller annat land. Om personen vägrar att lämna landet blir det polisens ansvar att se till att han eller hon reser hem land eller annat land.

15 Vilka rättigheter har asylsökande?

16 Uppehållstillstånd 2012

17 Vilka asylsökande får uppehållstillstånd? Flyktingar. Skyddsbehövande. De som har synnerligen ömmande omständigheter.

18 Vad är synnerligande ömmande omständigheter? Omständigheter direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan ge uppehållstillstånd.

19 Vad händer vid ja på en ansökan? Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringen i Sverige när uppehållstillstånd har beviljats. Personen har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra invånare i Sverige.

20 Bild för flyktingsgruppen i Bryssel Tack för vår uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Flyktingsfrågor. Vilka är flyktingar? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund."

Liknande presentationer


Google-annonser