Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur fungerar föräldraförsäkringen? Ann-Zofie Duvander.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur fungerar föräldraförsäkringen? Ann-Zofie Duvander."— Presentationens avskrift:

1 Hur fungerar föräldraförsäkringen? Ann-Zofie Duvander

2 Familjepolitik och arbetsmarknad •Föräldraförsäkringen –Föräldrapenning –Tillfällig föräldrapenning •Barnomsorg •Arbetslagsstiftning –Rätt till ledighet med barn –Diskriminering

3 Dagens föräldraförsäkring •480 dagar till föräldrarna -8 månader var till mamman och pappan -2 månader ej överskrivningsbara -13 månader på 80% av normala inkomsten -3 månader med 180 kr/dag •Kan användas till barnet 8 år •Stor flexibilitet! •Föräldrapenning är ej föräldraledighet

4 Fördelning av föräldrapenning

5 Andel föräldrar som delar lika på föräldrapenningen Definierat som 40-60% Källa: Försäkringskassan 2011

6 Hur påverkar föräldraförsäkringen ekonomisk jämställdhet på arbetsmarknaden? •Förvärvsarbete innan barn ökar benägenheten till förvärvsarbete efter barn •Lång ledighet förknippat med sämre utveckling i arbetslivet •Pappors ledighet förknippat med fortsatt delat ansvar för barn (och mindre anledning att se annorlunda på mammor och pappor på arbetsmarknaden)

7 Varför är det viktigt att män använder föräldraledighet? •Jämställdhet på arbetsmarknaden •Barn rätt till båda föräldrar •Jämställdhet i hushållen För mammans skull? För pappans skull? För barnets skull?

8 Reformer i föräldraförsäkringen –1995: En reserverad månad till vardera föräldern (+individualisering) –2002: Två reserverade månader (+ 1 månad extra) –2008: Jämställdhetsbonus

9 Ett jämställ uttag? Reformer inom föräldraförsäkringen Ann-Zofie Duvander och Mats Johansson ISF Rapport 2012:4

10 Metod • Naturligt experiment • Kontrollgrupp barn födda strax före reform behandlingsgrupp strax efter reform • Har även med barn födda vid samma tidpunkt året innan •Dagar på sjukpenningnivå • 24 månader efter barnets födelse

11 Föräldrapenningdagar under barnets första två år Första reserverade månaden Andra reserverade månaden Jämställdhetsbonus InnanEfterInnanEfterInnanEfter Män 25.335.040.747.152.251.5 Kvinnor 319.6293.6271.1278.0256.6256.3

12 Vem påverkades av reformerna? •Analys av undergrupper av föräldrar

13 Resultat efter inkomst Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) Under lägstanivå -5 pbb5 -7,5 pbb7,5-10 pbbÖver 10 pbb FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 6,917,420,334,632,040,034,536,0 Andra månaden Bonus

14 Resultat efter inkomst Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) Under lägstanivå -5 pbb5 -7,5 pbb7,5-10 pbbÖver 10 pbb FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 6,917,420,334,632,040,034,536,0 Andra månaden 20,018,937,741,242,149,244,556,845,745,0 Bonus

15 Resultat efter inkomst Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) Under lägstanivå -5 pbb5 -7,5 pbb7,5-10 pbbÖver 10 pbb FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 6,917,420,334,632,040,034,536,0 Andra månaden 20,018,937,741,242,149,244,556,845,745,0 Bonus39,536,448,842,560,056,861,164,361,261,0

16 Resultat efter sektor Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) StatligKommunalPrivat Ej förvärvs- arbetande FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 31,038,631,142,025,335,413,319,2 Andra månaden Bonus

17 Resultat efter sektor Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) StatligKommunalPrivat Ej förvärvs- arbetande FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 31,038,631,142,025,335,413,319,2 Andra månaden 48,159,651,058,140,246,431,514,9

18 Resultat efter sektor Pappors föräldrapenning före och efter reformer (barnets första 24 månader) StatligKommunalPrivat Ej förvärvs- arbetande FöreEfterFöreEfterFöreEfterFöreEfter Första månaden 31,038,631,142,025,335,413,319,2 Andra månaden 48,159,651,058,140,246,431,514,9 Bonus 76,077,070,272,855,554,331,324,5

19 Uttagsnivåer, sektor

20 Slutsatser •Första reserverade månaden –Stora effekter –Utjämnande effekter mellan mammor och pappor –Utjämnande effekter mellan grupper av pappor •Andra reserverade månaden –Tydliga effekter –Utjämnande effekter mellan mammor och pappor –Ej utjämnande mellan grupper av pappor •Jämställdhetsbonusen –Inga effekter

21 Slutsater •Om målsättningen är ett mer jämställt uttag är sannolikt fler reserverade dagar den reform som har störst effekt på fördelningen av föräldrapenningdagar •Föräldrar utanför arbetsmarknaden nås inte av reformer i föräldraförsäkringen

22 Vad vill vi veta mer? •Långsiktiga effekter av föräldraledighet för –Arbetsmarknadskarriärer –Barnansvar, tex VAB •Vad betyder längden av ledighet? (Är mammor verkligen hemma kortare tid nu?)


Ladda ner ppt "Hur fungerar föräldraförsäkringen? Ann-Zofie Duvander."

Liknande presentationer


Google-annonser