Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-07-08 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Projekt Barnfrid Stockholm SIDAN 1 Barnfrid Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-07-08 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Projekt Barnfrid Stockholm SIDAN 1 Barnfrid Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn."— Presentationens avskrift:

1 2014-07-08 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Projekt Barnfrid Stockholm SIDAN 1 Barnfrid Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn

2 Barnfrid år 2010-2012 Länsstyrelsen, kvinnofridsmedel  Lagstiftning mot aga 1979  Erfarenheter från tidigare projekt  Barn utstår våld i familjen. Förnekas eller bagatelliseras, tackar nej till hjälp.  Barnet förblir i hemmet – oro!  Det behövs riktad insats www.stockholm.se SIDAN 2 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

3 Barnfrids syfte år 1-2  Projektet syftar till att inventera, finna och utarbeta en strategi för att implementera verksamma arbetssätt och insatser för barn och deras familjer, där våld är riktad direkt mot barnen och där barnen bor kvar hemma. 2014-07-08 SIDAN 3 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

4  Samlat kunskap från praktiker och forskare  Kvinnofrid och barnmisshandel  Besökt stadens utredningsenheter – Vad behövs? www.stockholm.se SIDAN 4 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

5 www.stockholm.se SIDAN 5 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Barn är trygga under utredningen Insats S OCIALTJÄNSTEN Signs-of-Safety Insatsen anpassas utifrån barnets behov Risk- och skyddsbedömning Anmälan Motivera till insats Barnahus Polisen S AMVERKAN Fler anmäler vid misstanke Familjerätten Nätverk Utredning

6 SDF förmedlar behov av utveckling  Riskbedömning och skydda barnet, det bör finnas formaliserat.  Svårt att motivera föräldrar till att ta emot en insats, våldet bagatelliseras och förnekas.  Det behövs förstärkning under utredningen – skydd, säkra att barnet inte bli utsatt, motivera föräldrar att ta emot hjälp.  Det saknas riktad insats.  Polisens arbete ofta blir långdraget och diskussioner förs huruvida en polisanmälan är till barnets bästa. 2014-07-08 SIDAN 6 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

7 Mål: Barn är trygga under utredning  En utbildningssatsning riktad till utredande socialsekretare barn inkl mottagningsgrupp  Nytt arbetssätt ska förankras – bli skillnad  Mätbart – t.ex om samma familj återkommer 2014-07-08 SIDAN 7 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

8 www.stockholm.se SIDAN 8 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Barn är trygga under utredningen Insats S OCIALTJÄNSTEN Signs-of-Safety Insatsen anpassas utifrån barnets behov AnmälanRisk- och skyddsbedömning Anmälan Motivera till insats Barnahus Polisen S AMVERKAN Fler anmäler vid misstanke Familjerätten Nätverk Utredning

9 www.stockholm.se/h-l SIDAN 9 HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Syfte år 3  Erbjuda och genomföra utbildning med metodstöd i Signs-of-Safety till stadens utredningsenheter barn 0- 12 år samt mottagningsgrupper.

10 2014-07-08 SIDAN 10 STADSLEDNINGSKONTORET Samtliga 14 stadsdelsförvaltningar - Ja!

11 Utvärderingar visar  Färre antal placeringar – lägre kostnader  Minskat antal anmälningar som återkommer  Stärkt och utvecklat samarbete med samarbetspartners  Mer nätverksarbete  Lägre personalomsättning och ökad tillfredsställelse i arbetet 2014-07-08 SIDAN 11 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

12 Signs-of-Safety – Australien 90-talet Andrew Turnell  Resilience theory –Om att kunna hantera stress och trauma –Skyddsfaktorer  Lösningsfokuserat arbete (Shazer, Berg) –Fokusera på nuet och framtiden, göra mer av det som fungerar, ej fokus på problemet, ett konstruktivistiskt perspektiv  Systemiskt perspektiv (Bronfenbrenner) 2014-07-08 SIDAN 12 SOCIALFÖRVALTNINGEN

13 Byggstenar – Signs-of-Safety  Riskbedömning - där en skyddsfaktor måste vara kopplad till aktuell riskfaktor. Flera vuxna runt barnet är en skyddsfaktor.  Samtalsmetodik - att hitta styrkor och resurser, fokus på mål, säkerhetsfaktorer och framsteg.  Planerings- och bedömningsformulär - all information skrivs ner vilket ger en konkret bild som alla kan ha en dialog runt. Situationer värderas i en skala. 2014-07-08 SIDAN 13 STADSLEDNINGSKONTORET

14 Byggstenar  Arbeta med förnekelse - Ett arbete görs för att få tillstånd ett förändringsarbete trots förnekande.  Säkerhetsplanering – utifrån fokus på barnets säkerhet tas stöd av familjens nätverk.  De tre husen - barnet syn på sin livssituation framkommer genom ett utarbetat pedagogiskt verktyg.  Överbryggar till öppenvården - modellen ger stöd för att motivera föräldrar till att ta emot insats. 2014-07-08 SIDAN 14 SOCIALFÖRVALTNINGEN

15  Utredningen startar ett förändringsarbete  Samarbete med bibehållet fokus på det som oroar  Fastnar inte i ”vad var det som hände” www.stockholm.se SIDAN 15 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Styrkor

16  Framåtriktat – hur kan vi undvika att hamna här igen?  Starkt barnfokus  Etablerar långsiktig säkerhetsplanering med stöd av nätverket  Ökad trivsel – personal upplever arbetet som mer meningsfullt www.stockholm.se SIDAN 16 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten

17 Familjebaserade insatser – våld och barn  KIBB – kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel  Circle of Security – anknytningsstärkande intervention när det förekommit våld (ATV Norge)  Komet – lägga till modul om våld och våldets verkningar?  MST –CAN – intensiv, hemmabaserad, tvärprofessionellt www.stockholm.se/h-l SIDAN 17 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten


Ladda ner ppt "2014-07-08 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utvecklingsenheten Projekt Barnfrid Stockholm SIDAN 1 Barnfrid Arbetar med att stärka stadens arbete med våldsutsatta barn."

Liknande presentationer


Google-annonser