Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Halvtidsrapport: Tid Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Halvtidsrapport: Tid Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012."— Presentationens avskrift:

1 Halvtidsrapport: Tid Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012

2 Vilka är vi som gör jobbet? Thord Swedenhammar Håkan Franzén Johanna Sjö Christina Elffors-Sjödin Maria Abrahamsson Cornilla von Plomgren Christopher Hamrén Henrik Nerlund Niclas Bengtsson Annika Jonsell Regina Kevius, vice ordförande Kristoffer Tamsons, ordförande

3 Några saker vi gjort Möten och samtal Fördjupnings- presentationer Workshop Eget skrivarbete Föreningsmöten Vårkonferensen Samtal med verkligheten

4 Vad är det som gör tid så speciellt?

5 Tiden är fullt jämlikt fördelad mellan människor Tiden upplevs däremot olika från människa till människa Tiden är samtidigt det kanske mest personliga vi har Tiden är i en storstad en ständig bristvara

6 Vad vet vi om tiden i vår tid? Vi har aldrig haft så mycket fritid som vi har nu Det har att göra med att teknisk utveckling och vårt sätt att leva radikalt förändrats under bara några generationer

7

8 …samtidigt Många människor upplever i dag att de har för lite tid för att kunna leva det liv de vill Denna upplevelse springer ur det positiva att vi har nått så långt i utvecklingen att vi: 1) överhuvudtaget har tid att valfritt spendera samt 2) ett oändligt utbud av olika aktiviteter att lägga tiden på

9

10 Är bristen på tid bara ett personligt problem? Tidsbrist kostar för människor och för samhället Tidsbrist föder frustration och otillräcklighet Tidsbrist leder till stress och ohälsa Tidsbrist skapar ofrihet i vardagen

11 Staden är en tidstjuv Många människor skapar trängsel som skapar störningar i tiden och därmed förspills människors liv Vi påverkas psykologiskt av allt högre tempo och förväntningar på oss själva samt våra medmänniskor I en storstad har vi fler att jämföra oss med, mer som måste hinnas med och mer att uppleva Vi tycker oss också ha rätt att ställa högre krav på tillgänglighet, tid och rum

12 Hur kan vi se det här i Stockholm? Stockholmare har i snitt 77 minuters restid varje vardag eller 6,4 veckor per år Det tar i snitt 1,5 ggr längre att pendla med kollektivtrafik än med bil Det finns en utbredd känsla av stress och otillräcklighet Stockholmsregionen växer med 40 000 människor varje år

13 Det handlar också om hur vi byggt staden Satelitstäder istället för sammanhållen stad Brist på mix av bostäder, arbetsställen och service En stad som lever 24H har en politik som tänker 9-5

14

15 Har det inte alls blivit bättre? RUT, ROT och Jobbskatteavdraget skapar möjlighet till ökad ekonomisk frihet att köpa sig tid Stockholmsöverenskommelsen har inlett arbetet med att förbättra trafiken Vårdvalet och andra valfrihetsreformer har ökat möjligheten till både frihet och tid Det byggs och det byggs stad

16 Vad tycker medlemmarna? Kollektivtrafiken viktigast för att ge människor mer tid (57%). Fler, bättre och alternativa förbindelser (43%) och tätare turer och avgångar viktigast för att nå dit (20%). Bilköer (34%) samt förseningar och störningar största problemen i trafiken (31%) Telefonköer (40%), handläggningstider (18%) och dåliga öppettider (14%) största problem i offentlig service Mer service nära hemmet (30%) är tillsammans med kortare restider och närmare till jobbet (27%) viktigast för att få mer tid i vardagen

17 Vad har vi då diskuterat?

18 Tiden i trafiken Mer kollektivtrafik, fler tvärförbindelser och bättre trafikinformation En reseplanerare som möjliggör mer än planering av kollektivtrafik Nyttja vattenvägarna och möjliggör infartsparkering Det måste kosta att skapa trängsel och ta tid och rum

19 Tiden i välfärden Telefontider, tillgänglighet och öppettider måste bli bättre Vårdguiden räcker inte – dags för välfärdsguiden? Kan skolan också ta ansvar för fritidsaktiviteter och annat? Ska offentlig service fungera som i Vinslöv eller som Stockholm?

20 Tiden i staden Det måste byggas tidssmart, tätt och sammanhängande Höjd sparar tid, möjliggör mer och bättre service Kanske ska vi komplettera p-talet med ett g-tal (”gårdstal”) och ett t-tal (”tidstal”) som anger närhet till kollektivtrafik?

21 Vad ska vi göra framöver? Fortsatt diskussion och fördjupning i huvuduppdraget Fler samtal med medlemmar och föreningar Hearing och besök En bättre strategi för media

22


Ladda ner ppt "Halvtidsrapport: Tid Stockholmskommissionen, träff den 31 augusti 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser