Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVENSKA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVENSKA."— Presentationens avskrift:

1 SVENSKA

2 Läsning År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 Uttala alla språkljud
Bokstävernas namn och ljud (stora och små) Ordbilder på vanligt förekommande korta ord t.ex. jag, och, kan Läsa en ljudenlig treordsmening. Läsa en kortare text och förstå innehållet Läsa skönlitteratur med ljudstridig stavning; ng-, j-, sj- och tj-ljud (utan att ljuda) i nivå med böckerna ”Frans” och ”Mini” av Nöstlinger Återberätta handlingen muntligt utifrån en egen läst text Läsa högt så andra förstår Läsa och förstå enkla faktatexter Läsa och förstå enkla instruktioner Urskilja och tillämpa skiljetecken vid läsningen Använda ordlistan Använda enkla uppslagsböcker Läsa högt för en grupp Läsa högt (så att andra förstår) och tyst och förstå innehållet i skönlitteratur för barn Läsa högt (så att andra förstår) och tyst och förstå innehållet i faktatexter för barn Läsning År 4 Läsa böcker som t.ex. ”Sune” och ”Bert”-böckerna med flyt Läsa och förstå faktatexter för barn och ungdom, t.ex. Vida Världen Läsa enklare dagstidningar, t.ex. ”8 sidor” och ”lättläst” i NA År 5 Reflektera och samtala om texter Läsa ”mellan raderna” och uppfatta det som är underförstått i texten Läsa olika slags texter med flyt Läsa en faktatext för någon så att innehållet är begripligt År 6 Kritiskt granska information Söka information på Internet

3 Skrivning År 1 År 2 År 3 År 4 År 6 År 5
Skriva bokstäverna, stora och små Skriva de högfrekventa småorden; och, en, ett Skriva treordsmeningar Skriva med mellanrum mellan orden Skriva ljudenliga ord Skriva bokstäverna, stora och små, enligt bokstavsformen, t.ex. vilka som går ”ner i källaren” och ”upp på vinden” Stava högfrekventa småord t.ex.; jag, dig, mig, att, till, var, som Använda stor bokstav och punkt Återberätta handlingen skriftligt utifrån en egen läst text Skriva enklare sagor, berättelser och dikter Använda frågetecken och utropstecken Skriva en berättelse med en början, handling och slut Ng-ljudet Skriva egna faktatexter med ett tydligt innehåll Dubbelteckning Skriva en kortare text utifrån stödord Skriva texter om egna upplevelser och tankar Skrivning År 4 Använda talstreck Använda kommatecken vid uppräkning J-ljudet, E-ä, O-å Använda ordbehandlingsprogram på datorn Substantiv, verb och adjektiv Skriva en text och hålla den röda tråden genom hela berättelsen, så att det blir ett sammanhang År 6 År 5 Skriva olika slags texter, t.ex. dikter, faktatexter och berättelser med rätt tempus för den aktuella texten Använda de vanligaste reglerna för ljudenlig stavning Sj- ljudet och tj-ljudet Sammansatta ord Satsdelarna; subjekt och predikat Ljudstridig stavning Dela in texter i stycken Sätta in kommatecken vid huvudsats och bisats

4 Tal och samtal År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6
Muntligt uttrycka idéer, tankar och vardagliga händelser Muntligt redovisa om något så att innehållet blir begripligt Muntligt berätta med hjälp av stödord eller tankekarta Samtala i mindre grupp Lyssna och bygga/spinna vidare på andras idéer och förslag Ge enkla muntliga instruktioner Delta aktivt i ett samtal Lyssna och förstå en instruktion i flera led som ges i grupp Återberätta en kort och enkel uppläst saga Återberätta en händelse Lyssna aktivt och ställa frågor på innehållet Återberätta en saga/berättelse/händelse i kronologisk ordning Tal och samtal År 4 År 5 Återberätta både innehåll och detaljer i texter Lyssna och återberätta det som någon annan har berättat Muntligt berätta och redovisa för någon så att innehållet blir begripligt och levande År 6 Aktivt delta i samtal och diskussioner Samtala om det man upplevt genom böcker, film och teater


Ladda ner ppt "SVENSKA."

Liknande presentationer


Google-annonser