Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engelska. läsning 23 Härmar pedagogen i t ex läsningKänner igen ordbilder för vanliga konkreta ord Ur mycket enkla böckert ex. olika sorters mat, djur,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engelska. läsning 23 Härmar pedagogen i t ex läsningKänner igen ordbilder för vanliga konkreta ord Ur mycket enkla böckert ex. olika sorters mat, djur,"— Presentationens avskrift:

1 engelska

2 läsning 23 Härmar pedagogen i t ex läsningKänner igen ordbilder för vanliga konkreta ord Ur mycket enkla böckert ex. olika sorters mat, djur, möbler etc. Läser dialoger om vardagliga saker t ex. sånger, ramsor och lekar. 456 Läser och förstår korta texterläser och förstår det viktigasteLäser och förstår texter, t ex. sagor innehållet i enkla instruktioneroch berättelser samt faktatext och beskrivningar Läser och förstår kortaFörstår skriftliga instruktionerUtför en arbetsuppgift efter en Instruktioner i arbetsmaterialinom för eleven välbekanta områdenbeskrivning Läser texter, löser uppgifter ur Övningsmaterial, gör egna dialoger, löser Korsord, glosträning samt grammatisk träning

3 Skrivning 23 4 Skriver av ordSkriver enkla fraser, meningar så att Sätter ihop ord och fraser till eleven gör sig förstådd utan krav på meningar stavning Skriver av ord/meningar 56 Skriver texter om sig själv, Skriver texter om sig själv som är mer sina intressenoch vardagligaspråkriktiga och tydligare följer kända sakerstavningsmönster än tidigare Tillämpar grundläggandeSkriver fakta, dialoger och berättelser grammatik, t ex. I am, You are på egen hand och tillsammans med andra och have/has genomför skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand

4 Tala/lyssna 123 Säger ord och begrepp inom olikaGör små enkla rollspel, frågorSpelar rollspel Teman, t ex. färger, siffror, mat och svar Och djur Presenterar sig, My name is…Känner till något om högtiderKänner till något om högtider i i engelskspråkiga länderengelskspråkiga länder Säger/räknar upp ord och begreppFörstår uppmaningen (verbet) inom olika teman, t ex. färger, i enkla muntliga uppmaningar, t ex. siffror, mat och djurread, write, draw Använder fraserna I lika och I liveFörstår enkla muntliga begrepp, t ex. come in, sit down Presenterar sig själv Berättar om sin familj med hjälp av orden ålder, intresse, familjeord, favoritsaker Deltar i samtal om olika sätt att lära sig ord och fraser

5 Tala/lyssna 45 Känner till något om högtider ikan realia om något engelsk - I engelskspråkiga länderspråkigt land Berättar om sig själv och sin familjGenomför korta, enkla muntligauppgifter i samarbete med andra eller på egen hand Förstår korta instruktioner Förstår korta, muntliga instruktioner t ex. pick up your Muntligttextbooks, chapter seven, page 32 som ges i tydligt tal och lugnt tempo inom välbekanta områden Berättar (efter förberedelse)Pratar och samtalar om kända saker, t ex. familj, intressen Om en annan person t ex. namnStäller även följdfrågor för att leda samtalet vidare. Gillar, bor och familj Deltar i korta rollspel med Återberättar det man hört, läset och sett Kända begrepp från t ex läromedel Vara medveten om att det finns olika Berättar och samtalar spontant med någon annan person Sätt att lära sig ord och fraser påom vad man gillar, var och hur man bor, familj, husdjur, resor, etc. (Välbekanta samtalsämnen för eleven)

6 Tala/lyssna 6 Lyssnar, läser och förstår olika typer av texter, t ex. skönlitteratur, radio, tidningar, TV Kan realia om fler engelskspråkiga länder i andra världsdelar Förstår sammanhanget fast man inte förstår alla ord Ställer frågor/följdfrågor Uttrycker sin åsikt berättar om något speciellt ämne, t ex en mindre redovisning berättar mer ingående utifrån eget intresse om ett område som förberetts


Ladda ner ppt "Engelska. läsning 23 Härmar pedagogen i t ex läsningKänner igen ordbilder för vanliga konkreta ord Ur mycket enkla böckert ex. olika sorters mat, djur,"

Liknande presentationer


Google-annonser