Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Engelska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Engelska."— Presentationens avskrift:

1 engelska

2 läsning 2 3 Härmar pedagogen i t ex läsning Känner igen ordbilder för vanliga konkreta ord Ur mycket enkla böcker t ex. olika sorters mat, djur, möbler etc. Läser dialoger om vardagliga saker t ex. sånger, ramsor och lekar. Läser och förstår korta texter läser och förstår det viktigaste Läser och förstår texter, t ex. sagor innehållet i enkla instruktioner och berättelser samt faktatext och beskrivningar Läser och förstår korta Förstår skriftliga instruktioner Utför en arbetsuppgift efter en Instruktioner i arbetsmaterial inom för eleven välbekanta områden beskrivning Läser texter, löser uppgifter ur Övningsmaterial, gör egna dialoger, löser Korsord, glosträning samt grammatisk träning

3 Skrivning Skriver av ord Skriver enkla fraser, meningar så att Sätter ihop ord och fraser till eleven gör sig förstådd utan krav på meningar stavning Skriver av ord/meningar 5 6 Skriver texter om sig själv, Skriver texter om sig själv som är mer sina intressenoch vardagliga språkriktiga och tydligare följer kända saker stavningsmönster än tidigare Tillämpar grundläggande Skriver fakta, dialoger och berättelser grammatik, t ex. I am, You are på egen hand och tillsammans med andra och have/has genomför skriftliga uppgifter i samarbete med andra eller på egen hand

4 Tala/lyssna Säger ord och begrepp inom olika Gör små enkla rollspel, frågor Spelar rollspel Teman, t ex. färger, siffror, mat och svar Och djur Presenterar sig, My name is… Känner till något om högtider Känner till något om högtider i i engelskspråkiga länder engelskspråkiga länder Säger/räknar upp ord och begrepp Förstår uppmaningen (verbet) inom olika teman, t ex. färger, i enkla muntliga uppmaningar, t ex. siffror, mat och djur read, write, draw Använder fraserna I lika och I live Förstår enkla muntliga begrepp, t ex. come in, sit down Presenterar sig själv Berättar om sin familj med hjälp av orden ålder, intresse, familjeord, favoritsaker Deltar i samtal om olika sätt att lära sig ord och fraser

5 Tala/lyssna 4 5 Känner till något om högtider i kan realia om något engelsk - I engelskspråkiga länder språkigt land Berättar om sig själv och sin familj Genomför korta, enkla muntligauppgifter i samarbete med andra eller på egen hand Förstår korta instruktioner Förstår korta, muntliga instruktioner t ex. pick up your Muntligt textbooks, chapter seven, page 32 som ges i tydligt tal och lugnt tempo inom välbekanta områden Berättar (efter förberedelse) Pratar och samtalar om kända saker, t ex. familj, intressen Om en annan person t ex. namn Ställer även följdfrågor för att leda samtalet vidare. Gillar, bor och familj Deltar i korta rollspel med Återberättar det man hört, läset och sett Kända begrepp från t ex läromedel Vara medveten om att det finns olika Berättar och samtalar spontant med någon annan person Sätt att lära sig ord och fraser på om vad man gillar, var och hur man bor, familj, husdjur, resor, etc. (Välbekanta samtalsämnen för eleven)

6 Tala/lyssna 6 Lyssnar, läser och förstår olika typer av
texter, t ex. skönlitteratur, radio, tidningar, TV Kan realia om fler engelskspråkiga länder i andra världsdelar Förstår sammanhanget fast man inte förstår alla ord Ställer frågor/följdfrågor Uttrycker sin åsikt berättar om något speciellt ämne, t ex en mindre redovisning berättar mer ingående utifrån eget intresse om ett område som förberetts


Ladda ner ppt "Engelska."

Liknande presentationer


Google-annonser