Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att träna Läsförståelse

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att träna Läsförståelse"— Presentationens avskrift:

1 Att träna Läsförståelse
Tillsammans har vi pratat om vad läsning är och att man måste förstå det man läser för att det skall vara meningsfullt att läsa. Vi kommer att träna oss på att förstå det vi läser en liten stund varje dag.

2 Läsfixarna hjälper oss förstå!
Forskare har sett att regelbundet arbete med läsförståelsestrategier gett fina resultat på elevers läsförståelse. Dessa fyra ”läsfixare” kommer att hjälpa oss att fixa läsningen. Forskare har sett att elever som använder dessa fyra läsförståelsestrategier har lättare att förstå det de läser.

3 En läsande klass använder ytterligare en strategi: Att se inre bilder
Vi kommer att använda ännu en läsfixare; konstnären. Med hjälp av denna lässtrategi blir vi uppmärksamma på de inre bilder som vi skapar inne i huvudet när vi läser.

4 Att läsa är att tänka! När Du läser måste du tänka på vad du läser och vara uppmärksam på när du inte förstår. Läsfixarna hjälper oss med detta.

5 Läroplanen, Lgr 11 Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Centralt innehåll i årskurs 1-3: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Det är viktigt att förstå vad man läser i alla ämnen i skolan och i vår kursplan står det att vi skall undervisa i lässtrategier för att utveckla vår förståelse och vårt språk.

6 Spågumman förutspår handlingen
Innan vi börjar läsa så hjälper spågumman till att förutspå vad boken/texten kommer att handla om. Utifrån bilder och titel får vi ledtrådar och gör förutsägelser. Även under läsningen använder vi spågumman då vi hela tiden funderar över vad som kommer att hända härnäst. På faktatexter hjälper Spågummans oss med att aktivera våra förkunskaper och med hjälp av rubriker, bilder och bildtexter funderar vi över vad texten kommer att säga. förutspår handlingen

7 Detektiven reder ut oklarheter
Att stanna upp när man inte förstår och använda sig av olika strategier för att förstå. Läsa om ordet, meningen eller stycket. Fråga en kompis eller vuxen. Slå upp ordet. När vi inte förstår ett ord eller ett uttryck måste vi göra någonting åt det. Genom att använda Detektiven läser vi om ordet, meningen eller stycket. Vi kanske behöver läsa framåt i texten för att förstå ordets betydelse utifrån sammanhanget. Hjälper inte det kanske vi måste ta hjälp av kompis, vuxen eller slå upp ordet. reder ut oklarheter

8 Konstnären skapar inre bilder
En strategi som goda läsare använder sig av under läsningen är att se inre bilder av texten. Vi kallar den lässtragien för Konstnären. Konstnären använder alla sinnen för att leva sig in i texten, så att vi kan se, höra och känna det texten berättar om. skapar inre bilder

9 Reportern ställer frågor Vad? Var? Vart? Vem? När? Varför? Vilken?
Reportern ställer frågor för att förstå innehållet i texten. När man ställer frågor på texten är det bra att använda sig av frågeorden. ställer frågor

10 Frågor på tre nivåer Att läsa på raderna Svaret går att hitta i texten
Att läsa mellan raderna Svaret går att lista ut genom att läsa texten, hitta ledtrådar och dra slutsatser Att läsa bortom raderna Svaret finns hos läsaren själv Genom att ställa olika typer av frågor på texten blir vi medvetna om att svaren går att hitta på olika nivåer i texten. Frågor på raderna kan besvaras med information som står klart och tydligt uttryckt i texten. Frågor mellan raderna kräver att läsaren hittar ledtrådar i texten. Att man gör inferenser och drar egna slutsatser utifrån det man får reda på och sin egen kunskap. För att svara på frågor bortom raderna krävs att vi använder våra tidigare kunskaper och erfarenheter. Det handlar om dig själv, ditt möte med texten och hur texten påverkar dig

11 sammanfattar det viktigaste
Cowboyen Vad hände först? Vad hände sedan? Hur slutade det? Nyckelord Cowboyen svingar sitt lasso och fångar in det viktigaste i texten. När man sammanfattar det lästa har man hjälp av frågorna: - Vad hände först? - Vad hände sedan? - Vad hände till sist? Till vår hjälp kommer vi att ha ett berättelseschema med inledning, mitten och slut. På faktatexter arbetar Cowboyen på ett lite annat sätt. Vi sammanfattar texten med hjälp av att vi plockar ut nyckelord. Nyckelorden hjälper oss att återberätta och komma ihåg vad vi har läst. sammanfattar det viktigaste

12 ”Stjärnläsaren” En stjärnläsare växlar omedvetet mellan olika läsförståelsestrategier. När du ska lära dig att använda strategierna tränar du på en eller två i taget. När vi använder alla fem strategier för att kontrollera vår förståelse är vi stjärnläsare. Stjärnläsaren övervakar sin läsning och är medveten om när han/hon inte förstår och använder sig då av en eller flera strategier. När vi tränar på att använda läsförståelsestrategier tränar vi på en eller två i början för att bli riktigt säkra på hur man använder varje strategi.

13 Från Novis till Stjärna…
Läraren ger eleverna mycket stöd i början av inlärningsprocessen och att detta stöd avtar efter hand som eleverna klarar alltmer på egen hand. Läraren berättar varför det är bra att använda denna läsfixare. Läraren visar hur denna läsfixare jobbar. Vi prövar tillsammans på gemensam text. Vi prövar i grupp eller par. Vi reflekterar tillsammans över hur arbetet gick och vad vi kan bli bättre på till nästa gång. När vi börjar träna läsförståelse så kommer jag som lärare visa dig hur man gör och hjälpa dig. Vi kommer att träna många gånger tillsammans innan du får pröva i grupp eller med en kompis. Se arbetsgång pp.

14 Det är kul att läsa när man förstår!
Du kommer så småningom få pröva att bli en läsfixare och tillsammans med dina kompisar läsa och förstå en text. Då blir läsningen roligare och mer meningsfull!


Ladda ner ppt "Att träna Läsförståelse"

Liknande presentationer


Google-annonser