Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kommunikation Studieteknik: Presentationsteknik Interkulturell kommunikation Högskolan på Åland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kommunikation Studieteknik: Presentationsteknik Interkulturell kommunikation Högskolan på Åland."— Presentationens avskrift:

1 1 Kommunikation Studieteknik: Presentationsteknik Interkulturell kommunikation Högskolan på Åland

2 2

3 3 Innehåll  Kommunikationens element  Två kommunikationsskisser  Koder & informationsvetenskap  Kommunikationens egenskaper & problem  Varseblivning & informationsintag  Icke-verbal kommunikation

4 4 Kommunikationens beståndsdelar  6. Kodning  7. Avkodning  8. Respons  9. Feedback  10. Brus  Shannon & Weaver (1949): ”A Math. Theory of Comm.”  1. Sändare  2. Mottagare  3. Meddelande  4. Kanal  5. Situation

5 5 Kommunikation som process sändare kodning mottagare avkodning kanal meddelande situation Brus feedback respons

6 6

7 7 Kommunikation som förhandling Betydelser Refe- rent Sändare Mottagare Meddelande

8 8 Kod  Gemensamma symboler och betydelser = gemensam kultur  Att fylla i ”tomrummen” rätt  Regler för kombination av betydelser  Att bryta reglerna – att kommunicera fel – att göra bort sig?  Vems regler förresten?

9 9 Meddelande: Mottagaren styr  Avsikt  Förväntningar  Kategorier  Information (visuell, akustisk, etc.)  Tecken

10 10 Informationsöverföring & utbyte 1  Liknelse: Kortlek  Redundans: hög förutsägbarhet  Konventioner: konventionellt  Stor och heterogen publik, populärkultur

11 11 Informationsöverföring & utbyte 2  Entropi: låg förutsägbarhet  Liten och smal publik, kulturell elit  Anspelningar, ironi, humor, stilnivåer  (Även nära vänner)

12 12 Tre problemnivåer  A: Teknik – går signalen fram?  B: Semantik – förstås betydelsen?  C: Effektivitet – nås önskat resultat?  BRUS: tekniskt, semantiskt (och psykologiskt)

13 13 Kommunikationens egenskaper  Dynamisk  Interaktiv  Irreversibel  Fysiskt sammanhang  Socialt sammanhang

14 14 Varseblivning  Den process med vilken vi  väljer ut,  tolkar (kategoriserar),  värderar och  organiserar  signaler från yttervärlden,  dvs INFORMATION om omvärlden

15 15

16 16 Informationsintag  BITs per sekund  Syn: 10.000.000  Hörsel: 1.000.000  Känsel, Smak och Lukt < 500.000

17 17 Medvetande  Mindre än 40 BITs per sekund  ”en liten ficklampa i en stor grotta”  Resten filtreras bort ..men finns kvar undermedvetet...  Vi har enorma omedvetna resurser ...för icke-verbal kommunikation

18 18

19 19 Icke-verbal kommunikation  klädsel  föremål  tystnad  utnyttjande av tiden och rummet  prosodi (språkets musik: melodi, betoning, pausering, volym)  gester  ansiktsuttryck  ögonkontakt och – rörelser  kroppsställning och – rörelser  beröring

20 20 “Communication is the art of placing a star from the speaker into the heaven of the listener.”


Ladda ner ppt "1 Kommunikation Studieteknik: Presentationsteknik Interkulturell kommunikation Högskolan på Åland."

Liknande presentationer


Google-annonser