Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kongress för Hälso- och sjukvårdadministratörer 15-16 maj 2014 Bjöörn Fossum, professor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kongress för Hälso- och sjukvårdadministratörer 15-16 maj 2014 Bjöörn Fossum, professor"— Presentationens avskrift:

1 Kongress för Hälso- och sjukvårdadministratörer 15-16 maj 2014 Bjöörn Fossum, professor bjoorn.fossum@shh.se

2 - Kommunikation mellan patienter och vårdgivare - Bemötande - Hur hantera besvärliga patienter - Svåra möten INNEHÅLL B Fossum 2014

3 Varför läsa kapitel 3 och kapitel 16 • Makt • mer om makt: Foucault • Utlämnad, liten, sårbar • Kan vår miljö, vår kultur verka skrämmande?

4 B Fossum 2014 Definitioner • Communicatioömsesidigt utbyte • Commuminoatt dela • Communicarenågot blir gemensamt • Communion

5 Kommunikationsteorier Sändare MottagareBrus B Fossum 2014

6 Kommunikationsteorier forts. Källan Budskapet Kanalen Mottagaren Ändamålet (McGuire) B Fossum 2013

7 Mer om modeller och teorier • Läs vidare i kapitel 1: – Kommunikation och bemötande • Läs vidare kapitel 7: – Framgångsrika kommunikationsmodeller B Fossum 2014

8 Lyssna • bristfälligt lyssnande kan leda till missförstånd • att enbart höra är inte detsamma som att lyssna • tänker vi på vad vi skall säga är det lätt att inte lyssna B Fossum 2014

9 Lyssna forts. • Lyssnande kräver uppmärksamhet, koncentration, engagemang och reflektion • Vi kan lyssna på det sagda, osagda och ’insagda’ • Vi kan använda ögonen; gester, ögonkontakt

10 B Fossum 2014 Lyssna forts. • Tystnad • Beröring • Gester • Ögonkontakt • Kroppshållning • Hur vi svarar

11 Varför gör dom inte som vi säger? • Kommunikation och bemötande i vården • Är det viktigt • Svåra möten • ”Besvärliga” individer; vårdpersonal, patienter, anhöriga • ”Besvärlig” organisation • Olika fokus – Personcentrerad kommunikation » Patienter, medarbetare? – Vård-/Medicincentrerad kommunikation » Patienter, medarbetare B Fossum 2014

12 FROM: It is most important to inform the patient about treatment and hospital routi nes. B Fossum 2014 12 TO It is most important to listen to the patient

13 Bemötande • Svårt att definiera • Omöjligt att översätta • Men sannolikt mycket viktigt B Fossum 2014

14

15 Allt beteende är kommunikation Enligt Josephson har all kommunikation två sidor: 1) vad som kommuniceras; ord och meningar 2) hur något kommuniceras; form och kroppspråk

16 Förstår ”alla” vad vi menar? • Vi låtsas som det regnar • Det var negativa provsvar, så det var bra • I morgon ska du slätröntgas • skör = omtålig, bräcklig, omtålig (SE), skør = underlig, galen, tokig (DK)

17 Så vad är det viktigaste? • Modeller; self-efficacy, empowerment, motiverande samtal, LEAN, personcentrerad kommunikation, SBAR, Transaktionsanalys • Eller ACE-it!, AFIR, WAC • Eller: Vem är jag? Vad har jag för uppfattningar? Vad känner jag? B Fossum 2014 17

18 B Fossum 2014 18 Varför är det svårt att kommunicera? Har man subjektiva besvär, känner sig sjuk eller upplever sig pressad går det då att kommunicera lika bra som man gör när man är besvärsfri?

19 forts Så vad är det viktigaste? • Health beliefs: – Mina föreställningar – Förväntningar – Farhågor – Min syn på sjukdom, ohälsa, skolmedicin kontra komplementär medicin – Mina privata förklaringsmodeller B Fossum 2014 19

20 B Fossum 2013 20 Personal inom vården • Vi vill så mycket • Vi kan så mycket • Vi behöver säga så mycket • Vi har lärt så mycket Och patienten är helt okunnig

21 B Fossum 2013 21 Felaktiga beteenden • Rökning • Alkohol • Hårda fetter & Socker • Övervikt • Dålig kondition • Oskyddat sex

22 B Fossum 2013 22 Fler felaktiga beteenden • Låg SES • Svaga nätverk • Vilka fler ”fel” kan vi hitta? ---- Hur kan det våra råd uppfattas? Hjälper vi? Eller gör vi det svåra svårare?

23 B Fossum 2014 Känslomässiga aspekter • Överföring • Motöverföring • Affektiv resonans • Projektiv identifikation • Affekttolerans

24 B Fossum 2014 Hur skall man samtala för att det skall bli så bra som möjligt? • Handledning • Kunskap • Gränser, Mål • Tydlighet; både språkligt och innehåll

25 B Fossum 2014 Bra kommunikation • Ge klara, tydliga budskap • Undvik dubbla budskap • Anpassa budskapen till den som tar emot det • Ställ tydliga förväntningar • Skilj på sak och person

26 B Fossum 2014 forts. Bra kommunikation • Skilj på fakta och värderingar • Uttryck tanken från början till slut • Se saken på distans • Undvik för mycket information

27 B Fossum 2014 Två modeller • Transaktionsanalys – Människan utformar sin självuppfattning i pågående interaktion med omgivningen – JAG ÄR OK – DU ÄR OK – B arn, F örälder, v uxen • Self-Efficacy

28 Tack för er uppmärksamhet bjoorn.fossum@shh.se


Ladda ner ppt "Kongress för Hälso- och sjukvårdadministratörer 15-16 maj 2014 Bjöörn Fossum, professor"

Liknande presentationer


Google-annonser