Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkstörning Ljud fonologi Ord och begrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkstörning Ljud fonologi Ord och begrepp."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5 Språkstörning

6

7

8

9 Ljud fonologi

10 Ord och begrepp

11 Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik

12 Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik Pragmatik

13 Ljud fonologi Ord och begrepp Grammatik Pragmatik

14

15

16

17 ?

18 ?

19 ?

20 ?

21 ? Långsam avkodning

22 ? = bil

23  Läs och skrivförmåga  Avkodning  Läshastighet  Läsförståelse  Skrivförmåga  Visuell perception  Auditiv perception  Språklig förmåga  Fonologisk medvetenhet  Ordförråd  Grammatik  Språkljud  Pragmatik

24

25 Läsa Skriva Räkna

26 Läsa Skriva Räkna

27 Läsa Skriva Räkna Fotosyntes ekonomi samhälle historia Franska revolutionen energiförsörjning Sy och snickra Fysikens lagar Och mycket annat….

28

29 Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar

30 Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar Läs- och skrivnedsättning:

31 Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar Läs- och skrivnedsättning: Talsyntes i åk 8

32 Rörelsenedsättning: Ramp Anpassad toalett Dörröppnare Inga trösklar Läs- och skrivnedsättning: Talsyntes i åk 8 (”men inte när det är prov”)

33  Rätt diagnos i rätt tid

34  Tidiga special- pedagogiska insatser

35  Rätt diagnos i rätt tid  Tidiga special- pedagogiska insatser  Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel

36  Rätt diagnos i rätt tid  Tidiga special- pedagogiska insatser  Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel  Kunskap om dyslexi

37  Rätt diagnos i rätt tid  Tidiga special- pedagogiska insatser  Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel  Kunskap om dyslexi  Kunskap om hjälpmedel

38  fokuserar på kunskap?  låter olika individer vara olika?  tränar samtidigt som vi kompenserar

39  Skoldatatek med fokus på elever  Ambassadörer  Basutbildning för yngre elever.

40 Lina

41 Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan.

42 Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan. 3-6 åringar

43 Förskoleprojektet: Tillgänglighet i förskolan. 3-6 åringar Skriva Läsa

44  Konkretisera materialet

45  Bildschema

46  Konkretisera materialet  Bildschema  bildstöd

47  Alla elever lär sig sitt mesta på sitt bästa sätt.  Elever och lärare vet vad dyslexi är.  skolan är tillgänglig för alla.  Dyslexi är inget handikapp utan en funktionsnedsättning.

48  Alla elever lär sig sitt mesta på sitt bästa sätt.  Elever och lärare vet vad dyslexi är.  skolan är tillgänglig för alla.  Dyslexi är inget handikapp utan en funktionsnedsättning.  Eller som en 8 åring sa när han fick veta att bara de som har kvar läs- och skrivsvårigheter som kan bli ambassadörer……

49  …..man kan ju alltid hoppas!!


Ladda ner ppt "Språkstörning Ljud fonologi Ord och begrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser