Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lattlast.se. 5. Viktigt att få in skolbibliotekarier tidigt i arbetet för att ta hänsyn till de som har lässvårigheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lattlast.se. 5. Viktigt att få in skolbibliotekarier tidigt i arbetet för att ta hänsyn till de som har lässvårigheter."— Presentationens avskrift:

1 www.lattlast.se

2 5. Viktigt att få in skolbibliotekarier tidigt i arbetet för att ta hänsyn till de som har lässvårigheter

3 En-till-ens alla fördelar för de med lässvårigheter: kompensatoriska hjälpmedel lyssna stavningsprogram uttrycka sig med mer än text individanpassat material lättare att organisera arbetet

4 nyheter skönlitteratur faktaböcker samhällsinformation utbildning att skriva lättläst

5 Vem behöver lättläst? Ovan läsare Svenska som andraspråk Funktionsnedsättning

6 ”En fjärdedel av våra femtonåriga pojkar läser på en nivå som är så låg att det inverkar negativt på inhämtandet av andra kunskaper i skolan.” Karin Taube, 20 feb 2012

7 Nordiska elevers läsutveckling enligt PISA 2000-2009

8 Helhetssyn på lättläst alla ämnen i skolan information om och från skolan all personal har kunskap om lässvårigheter

9 Lättläst material att använda idag: ljudböcker, som Bok+mp3 och enbart som mp3 hela lektioner på lärarrummet 8 SIDORs resurser på webben

10 Lättlästa läromedel Läromedel för läsinlärning – se SPSM.se Läromedel anpassade för personer med lässvårigheter – här återstår mycket att göra, läromedel light är ofta förkortade, inte lättlästa

11 Lättläst på gång mer digitalt kompletterande material e-böcker

12 Nu finns alla våra nya böcker som Bok+mp3

13 www.lattlast.se/bibliotek www.lattlast.se/larare

14 August Strindberg 150 år www.lattlast.se/strindberg

15 Röda rummet Kommer hösten 2012 Återberättas av författaren Cecilia Davidsson

16 Nyheter unga läsare våren 2012

17 Fakta för unga

18 Mer fakta

19 www.lattlast.se/strindberg www.lattlast.se/larare www.lattlast.se/bibliotek

20 En till en?

21 Vi genomför en En-till-en-satsning Varje elev får låna en dator av skolan Istället:

22 Synpunkter eller frågor? Ta gärna kontakt med camilla.batal@lattlast.secamilla.batal@lattlast.se

23 IT i skolan, en-till-en En-till-en är ett IT-projekt inom skolan i Kommunen med syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas möjligheter att nå målen. Projektet innebär bland annat att både elever och pedagoger förses med en personlig bärbar dator. En-till-en finns i Skolskolan (årskurs 7-9) och Skolanskolan (årskurs 7-9, inklusive grundsärskolans årskurs 7-9). Även Gymnasiet ingår i projektet. hämtat från Kommunens hemsida 1 mars 2012

24 Projektets syfte Satsningen på en dator till varje elev ska utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i Kommunens skolplan. En hög datortillgänglighet påverkar elevernas skolresultat positivt när det gäller att fånga upp och framgångsrikt utveckla kreativitet och innovationsförmåga för livslångt lärande. När varje elev har tillgång till en egen dator kan de tillsammans med läraren använda nya effektiva arbetsformer och metoder för att utveckla sin digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.

25 Mål Projektet en-till-en i Kommunen ska: - förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse - utveckla skolans lärmiljö - öka elevernas vilja och lust att lära - förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens - öka möjligheterna för en likvärdig skola Nedan kan du se en film om framtidens lärande i Kommunen. (följs av ett youtube-klipp)

26 Christer Jacobson, fil dr, Växjö Universitet, Svenska Dyslexiföreningens tidning 2006:4

27 Helhetssyn på lättläst PISA Eurydike IALS PIAAC både vuxna, ungdomar och barn alla ämnen i skolan information om och från skolan all personal har kunskap om lässvårigheter


Ladda ner ppt "Www.lattlast.se. 5. Viktigt att få in skolbibliotekarier tidigt i arbetet för att ta hänsyn till de som har lässvårigheter."

Liknande presentationer


Google-annonser