Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.lattlast.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.lattlast.se."— Presentationens avskrift:

1

2 En till en?

3 Vi genomför en En-till-en-satsning
Egentligen räcker det med det här, ni kan dra en mängd slutsatser – vad förstår andra av det vi skriver? Varje elev får låna en dator av skolan

4 5. Viktigt att få in skolbibliotekarier tidigt i arbetet
för att ta hänsyn till de som har lässvårigheter

5 Helhetssyn på lättläst
PISA Eurydike IALS PIAAC både vuxna, ungdomar och barn alla ämnen i skolan information om och från skolan all personal har kunskap om lässvårigheter

6 ”En fjärdedel av våra femtonåriga pojkar
läser på en nivå som är så låg att det inverkar negativt på inhämtandet av andra kunskaper i skolan.” Karin Taube, 20 feb 2012 Lässvårigheter är inte en fråga för specialpedagogerna Viktigast är en god självkänsla, att klara av saker ger motivation

7 utbildning att skriva lättläst
nyheter skönlitteratur faktaböcker samhällsinformation utbildning att skriva lättläst

8 En-till-ens alla fördelar för de som har lässvårigheter:
kompensatoriska hjälpmedel lyssna stavningsprogram uttrycka sig med mer än text individanpassat material lättare att organisera arbetet

9 Lättläst att använda idag:
ljudböcker, som Bok+mp3 och enbart som mp3

10 August Strindberg

11 Lättläst att använda idag:
ljudböcker, som Bok+mp3 och enbart som mp3 hela lektionen på lärarrummet 8 SIDORs resurser på webben

12 Lättlästa läromedel Läromedel för läsinlärning – se SPSM.se
Läromedel anpassade för personer med lässvårigheter – här återstår mycket att göra, läromedel light är ofta förkortade, inte lättlästa jfr Pia Nygård Larsson, Malmö högskola

13 På spaning med Hedvig - debattbok

14 Faktaböcker

15 mer digitalt kompletterande material
Lättläst på gång mer digitalt kompletterande material e-böcker

16

17 IT i skolan, en-till-en En-till-en är ett IT-projekt inom skolan i Kommunen med syfte att utveckla undervisningen och förbättra elevernas möjligheter att nå målen. Projektet innebär bland annat att både elever och pedagoger förses med en personlig bärbar dator. En-till-en finns i Skolskolan (årskurs 7-9) och Skolanskolan (årskurs 7-9, inklusive grundsärskolans årskurs 7-9). Även Gymnasiet ingår i projektet. hämtat från Kommunens hemsida 1 mars 2012

18 Projektets syfte Satsningen på en dator till varje elev ska utveckla och förbättra elevernas möjligheter att nå målen i Kommunens skolplan. En hög datortillgänglighet påverkar elevernas skolresultat positivt när det gäller att fånga upp och framgångsrikt utveckla kreativitet och innovationsförmåga för livslångt lärande. När varje elev har tillgång till en egen dator kan de tillsammans med läraren använda nya effektiva arbetsformer och metoder för att utveckla sin digitala kompetens. Med en egen dator får alla elever likvärdiga förutsättningar och det blir också lättare att individanpassa undervisningen.

19 Mål Projektet en-till-en i Kommunen ska: - förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse - utveckla skolans lärmiljö - öka elevernas vilja och lust att lära - förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens - öka möjligheterna för en likvärdig skola Nedan kan du se en film om framtidens lärande i Kommunen. (följs av ett youtube-klipp)

20 Nordiska elevers läsutveckling enligt PISA 2000-2009

21 Christer Jacobson, fil dr, Växjö Universitet, Svenska Dyslexiföreningens tidning 2006:4

22


Ladda ner ppt "Www.lattlast.se."

Liknande presentationer


Google-annonser