Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogiska hörselvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogiska hörselvården"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogiska hörselvården

2 Här finns vi Stadsviken, Luleå: Pedagogisk hörselvård Syncentral *
Tolkcentral * Finns även i Gällivare Sunderby sjukhus: Teknisk hörselvård Hörcentral * * finns även in Kalix, Gällivare och Piteå

3 Syn och hörselenheten, en länsresurs

4 Vilka arbetar inom Hörselvården ?
Hörcentralen: Audionom Ototekniker Tekniska hörselvården: Tekniker Ingenjör Pedagogiska hörselvården: Psykolog Kurator Hörselpedagog Teckenspråkslärare Specialpedagog tal/hörsel

5 Hälso- och sjukvårdslagen
3b§ Landstinget skall erbjuda Habilitering och rehabilitering Hjälpmedel till funktionshindrade Tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade Habiliterings-/ rehabiliteringsplan skall upprättas i samverkan med den enskilde Planerade och beslutade insatser skall framgå

6 Pedagogiska hörselvården Verksamhets mål
Att föräldrar utvecklar kunskap om sitt barns hörselskada så att de känner sig trygga i sin föräldraroll Att barn och ungdomar utvecklar medvetenhet om sin hörselskada och sitt funktionshinder för att känna sig trygga i sin identitet. Att personer i barnets omgivning är välinformerade

7 Fördelningsschema

8 Samverkar med Barn och ungdomshabilitering
Andra hörselhabiliteringar i landet Karolinska sjukhuset Kommunens pedagoger i förskola/skola Specialpedagoger i elevhälsan Hörselpedagoger Spsm:s rådgivare Pedagoger Solanderskolan Kristinaskolan Härnösand

9 Vårdkedja Barn- Ny remiss
Elevhälsan BVC vårdcentral Föräldrar Remiss till Pedagogiska hörselvården - Kurator och psykolog - Specialpedagog utses Öronmottagning Hörcentralen Sunderby sjukhus

10 Kartläggningssamtal Kartlägga familjens situation och behov Socialt
Föräldrarnas reaktioner, tankar, frågor Information om det stöd Pedagogiska hörselvården kan erbjuda Samhällets stöd ex. vårdbidrag Intresseföreningar ex. HRF, Barnplantor, UH Upprätta habiliteringsplan – uppföljning ca 6 mån

11 ÖVK till pedagoger i förskola/skola
I samverkan med familjen, presentera barnets/ungdomens tillgångar och begränsningar Diagnos/audiogram Konsekvenser Fysiska miljön? Åtgärdsförslag Hur påverkas metoder/arbetssätt? - SPSM Kommunikationen? Hur påverkas klassrumssituationen? Använder barnet/ungdomen hörapparat/slinga? Hur uppfattar eleven sin situation?

12 Föräldrautbildningar
Grundutbildning – del:1&2 (målgrupp: föräldrar till barn/ungdomar med hörselnedsättning) Teckenspråksintroduktion (målgrupp: föräldrar och närstående till barn med hörselnedsättning) Småbarnsgrupp (målgrupp: föräldrar och barn 0-3 år Tal-språk-kommunikation och lekens betydelse del:1&2 (målgrupp Barn 3-5 år med föräldrar) Temautb. (målgrupp: Föräldrar till barn med hörselnedsättning) Besök till Solanderskolan Öjebyn (målgrupp: föräldrar till blivande skolbarn) Information om skolval ”inkludering” (målgrupp: föräldrar och barn) Information om skolval ”utifrån ett föräldraperspektiv (målgrupp: föräldrar barn)

13 Konsekvenser av hörselnedsättning
Har inte så lätt att delta i omgivningens småprat - går miste om information Har inte samma möjlighet att via hörseln få information om vad som händer på avstånd. Måste gå iväg för att se vad som händer Missar ljud som varnar och förbereder Har en mer krävande lyssningssituation än normalhörande Att hela tiden vara uppmärksam och koncentrerad, medför trötthet

14 Hörfel fort…… Nej, nu ska du gå hem! Hej på dig lilla vän!

15 Ord som liknar varann… Vänta – Vända Duva - Luva

16 Vilka knep använder personer med hörselnedsättning för att passera som hörande?
Nickar och ler utan att ha uppfattat Frågar inte om Döljer sin hörapparat Härmar andra Pratar helst själv Aktiv – bestämmer allt själv Låtsas ointresserad Svarar ”vet inte” eller rycker på axlarna Ställer Ja/nej frågor

17 Tack för att du lyssnade
Att inte höra, är att inte veta vad de andra hör. Att inte höra, vad de andra hör, är att inte veta. Att inte veta vad de andra hör, är inte roligt. Att inte veta vad för roligt andra hör … Det är att vara hörselskadad (författare okänd) Tack för att du lyssnade

18 Du som hör bra – tänk på det här….
Vänd ansiktet mot den hörselskadade Håll händerna bort från ansiktet Belysning i ditt ansikte är viktigt Tala i ett naturligt röst läge skrik inte Använd en levande mimik, men grimasera inte genom en övertydlig artikulation Omformulera dig om du inte kan göra dig förstådd Skriv gärna ner viktiga meddelanden Bli inte irriterad ha tålamod Undvik framkalla störande och distraherande ljud Var positiv och uppmuntrande


Ladda ner ppt "Pedagogiska hörselvården"

Liknande presentationer


Google-annonser