Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenhabiliteringen En del av Habilitering & Hjälpmedel – vision Ett gott liv utifrån egna val.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenhabiliteringen En del av Habilitering & Hjälpmedel – vision Ett gott liv utifrån egna val."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenhabiliteringen En del av Habilitering & Hjälpmedel – vision Ett gott liv utifrån egna val

2 Vuxenhabiliteringen HR och kommunikation -Charlotte Hagö Barn- och ungdomshabilitering Margareta Nilsson Vuxenhabilitering Ingrid Kongslöv Syn,- hörsel- och dövverksamhet Helén Holmström Hjälpmedel Mikael Reingsdal SKED* BarnReHab Skåne Riksgymnasiet 10 lokala enheter 5 lokala enheter Hörsel- och dövenheten Aukt. Audionom- mottagning Tolk- centralen Barn- och ungdoms- team Vuxenteam Synenheten Barn- och ungdoms- team Vuxenteam Dövteam Dövblind- team DAHJM*/ DUMLE*/ Datatek 5 lokala enheter Förvaltningschef Karin Bengtsson Ekonomi - Thomas Risberg Strategisk planering - Karin Wuttke Forskning och utveckling - Kerstin Liljedahl IT - Lars-Göran Larsson Administrativ chef och stf FC - Lars-Ole Nielsen Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning Rörelse- hinder Utvecklingsstörning Autismspektrum tillstånd Syn- nedsättning Hörsel- nedsättning Dövblindhet Förvärvade hjärnskador Dövhet Råd och Stöd, LSS – Lars-Ole Nielsen * SKED - Skånes Kunskapscenter för Elever med Dyslexi DUMLE - Du Utvecklas Med LEk DAHJM - DAtorbaserade HJälpMedel Logistikenhet Hjälpmedel Tinnitus Skånes taltidning – Birgitta Fredén

3 Vuxenhabiliteringen Målgrupp Fyllt 18 år Medfödd funktionsnedsättning Autism Utvecklingsstörning Rörelsehinder Personer med kommunal LSS-insats födda 1975 el senare. Överenskommelse om habilitering 2010.

4 Vuxenhabiliteringen Fem enheter - åtta orter

5 Vuxenhabiliteringen Våra insatser till brukaren och nätverket Stöd Behandling Träning Hjälpmedel Salutogent synsätt Begripligt Hanterbart Meningsfullt

6 Vuxenhabiliteringen Hos oss arbetar Arbetsterapeuter Kuratorer Logopeder Psykologer Sjukgymnaster Sekreterare Enhetschef

7 Vuxenhabiliteringen Antal brukare Under 2011 fick ca 2000 brukare insatser från Vuxenhabiliteringen Ca 370 av dessa har fick insatser vid enheten i Nordvästra Skåne (Helsingborg & Ängelholm)

8 Vuxenhabiliteringen Diagnosgrupper fördelning

9 Vuxenhabiliteringen Ingen patientansvarig läkare Brukaren behöver vara listad vid en vårdcentral Särskilda behov?

10 Vuxenhabiliteringen Så får man kontakt med Vuxenhabiliteringen Remiss Egen vårdbegäran Underlag på diagnos måste finnas Alltid på brukarens uppdrag, tydligt medgivande krävs Ring gärna och fråga!

11 Vuxenhabiliteringen www.skane.se/vuxenhab


Ladda ner ppt "Vuxenhabiliteringen En del av Habilitering & Hjälpmedel – vision Ett gott liv utifrån egna val."

Liknande presentationer


Google-annonser