Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenhabiliteringen Ett gott liv utifrån egna val

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenhabiliteringen Ett gott liv utifrån egna val"— Presentationens avskrift:

1 Vuxenhabiliteringen Ett gott liv utifrån egna val
En del av Habilitering & Hjälpmedel – vision Ett gott liv utifrån egna val

2 Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning
Rörelse-hinder Autismspektrum tillstånd Syn- nedsättning Hörsel- nedsättning Förvärvade hjärnskador Utvecklingsstörning Tinnitus Dövblindhet Dövhet 10 lokala enheter Synenheten Hörsel- och dövenheten 5 lokala enheter 5 lokala enheter Barn- och ungdoms- team Vuxenteam DAHJM*/ DUMLE*/ Datatek Barn- och ungdoms- team Vuxenteam Dövteam Dövblind-team Tolk- centralen SKED* BarnReHab Skåne Riksgymnasiet Aukt. Audionom-mottagning Logistikenhet Hjälpmedel Barn- och ungdomshabilitering Margareta Nilsson Vuxenhabilitering Ingrid Kongslöv Syn,- hörsel- och dövverksamhet Helén Holmström Hjälpmedel Mikael Reingsdal Vi är en del av Region Skåne Förvaltningen HoH Såhär ser det ut Tillsammans med BUH Syn, H oD, HJM Ekonomi - Thomas Risberg Forskning och utveckling - Kerstin Liljedahl HR och kommunikation -Charlotte Hagö Strategisk planering - Karin Wuttke IT - Lars-Göran Larsson Råd och Stöd, LSS – Lars-Ole Nielsen Administrativ chef och stf FC - Lars-Ole Nielsen Skånes taltidning – Birgitta Fredén * SKED - Skånes Kunskapscenter för Elever med Dyslexi DUMLE - Du Utvecklas Med LEk DAHJM - DAtorbaserade HJälpMedel Förvaltningschef Karin Bengtsson

3 Målgrupp Fyllt 18 år Medfödd funktionsnedsättning Autism
Utvecklingsstörning Rörelsehinder Personer med kommunal LSS-insats födda 1975 el senare. Överenskommelse om habilitering 2010. Har man kontakt med Buh så skickar de en remiss om ni vill det. Har ni inte kontakt med dem kan ni själva fylla i en remiss. Den finns på vår hemsida, jag har även tagit med några ex. Under 2010 kom en ny gränssnittsöverrenskommelse som innebär att vuxenhab har fått ett större uppdrag än vad vi har haft tidigare. Nu kan även de som har beslut om DV eller bor i boende med särskilt stöd få insater av oss, om behov finns. De insaterna ska ges i samverkan med personal som finns runt personen i vardagen, tex personal i gruppboende eller på daglig verksamhet. Tanken är att vardagen ska fungera så bra som möjligt.

4 Fem enheter - åtta orter

5 Våra insatser till brukaren och nätverket
Salutogent synsätt Begripligt Hanterbart Meningsfullt Stöd Behandling Träning Hjälpmedel Hjälpmedelsansvaret är delat mellan kommun och Region. Vi ansvarar för elrullstolar och kommunikationshjälpmedel. Vad innebär det att bli vuxen Flytta hemifrån Sysselsättning- stöd i kontaktet med AF, FK Få stör och träning för att klara olika aktiviteter i dagliga livet, träna kroppen för att klara det. Stöd i hantera relationer Kunna vara delaktig i samhället

6 Hos oss arbetar Arbetsterapeuter Kuratorer Logopeder Psykologer
Sjukgymnaster Sekreterare Enhetschef

7 Antal brukare Under 2011 fick ca 2000 brukare insatser från Vuxenhabiliteringen Ca 370 av dessa har fick insatser vid enheten i Nordvästra Skåne (Helsingborg & Ängelholm)

8 Diagnosgrupper fördelning

9 Ingen patientansvarig läkare
Brukaren behöver vara listad vid en vårdcentral Särskilda behov? För er som har kontakt med BUH är den stora skillnaden att vi inte har läkare eller dietister. Detta är politiskt bestämt att man anser att när man är vuxen så ska man vända sig till primärvården, som vilken annan medborgare som helst. Doktorn på BUH kommer remittera över till en läkare. Särskilda behov hos brukaren kan vara t ex hjälp m intyg för FK mm. Särskilda behov hos läkaren v g t ex kunskap om funktionsnedsättning?

10 Så får man kontakt med Vuxenhabiliteringen
Remiss Egen vårdbegäran Underlag på diagnos måste finnas Alltid på brukarens uppdrag, tydligt medgivande krävs Ring gärna och fråga!

11


Ladda ner ppt "Vuxenhabiliteringen Ett gott liv utifrån egna val"

Liknande presentationer


Google-annonser