Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barnteamet på Syncentralen Halland Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson, Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barnteamet på Syncentralen Halland Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson, Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia."— Presentationens avskrift:

1 Barnteamet på Syncentralen Halland Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson, Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia Esplana Reviderad Okt 2013

2 M å lgrupp Barn och ungdomar med synneds ä ttning 0-20 å r. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är en person synskadad som ”har så nedsatt synförmåga att det är svårt att läsa vanlig skrift eller med synens hjälp orientera sig - eller har motsvarande svårighet i den dagliga livsföringen”

3 Syncentraler Det finns 33 Syncentraler i Sverige I Halland finns vi i Halmstad och Kungsbacka Kungsbacka Halmstad

4 Hörsel- team Resurscentrum för Kommunikation Dako Syn- central Tolkcentral Hälsa och funktionsstöd Kommunikation Hjälpmedels- centrum Habilitering Region Halland Audionom- mottagning

5 P å Syncentralen (SC) finns; * Optiker * Kurator * Synpedagog, barnteam * Synpedagog, vuxenteam * Synpedagog med inriktning blindhet * L ä karsekreterare * Hj ä lpmedelstekniker * Assistent * IT-samordnare * Avdelningschef * Ö gonl ä kare

6 Barnteamets ansvarsomr å de Barn och ungdomar med synneds ä ttning: * med eller utan andra funktionshinder * 0 – 20 å r * Remiss fr å n ö gonl ä kare kr ä vs

7 Det h ä r ä r Ida och Rasmus Tv å ” vanliga ” syncentralsbarn

8 Vad vet vi om Ida? Medf ö dd synneds ä ttning Glas ö gon f ö r brytningsfel

9 Vad vet vi om Rasmus? Medfödd synnedsättning Flera funktionshinder Har kontakt med Habiliteringen

10 Vanliga synskador bland barn * Cerebral synskada * Opticusatrofi * Retinala degenerationer * Medfödda missbildningar * Nystagmus

11 Vid första besöket på syncentralen träffar Ida och Rasmus optiker, synpedagog och eventuellt kurator

12 Vad erbjuder SC Ida? Syncentralen ansvarar f ö r Idas synrehabilitering. *Kartläggning *Råd och stöd *Synhjälpmedel *Habiliteringsplan *Information om synnedsättningen till Ida och alla runtomkring *Uppföljning och ny bedömning, enligt barnets behov och syncentralens rutiner

13 Vad erbjuder SC Rasmus? Rasmus har kontakt med Habiliteringen * Kartläggning * Råd och stöd kring synnedsättningen * Synhjälpmedel * SC medverkar vid upprättande av habiliteringsplan * Information om synnedsättningen till Rasmus och alla runtomkring * Uppföljning och ny bedömning, enligt barnets behov och syncentralens rutiner

14 Synbed ö mning och kartl ä ggning olika barn - olika behov dvs alltid individuella l ö sningar

15 Vi kan inte g ö ra underverk, men ……… kanske förbättra något

16 * Ögonklinken * Habiliteringen * Hörselvården * Dako * Förskola/Skola * Specialpedagogiska skolmyndigheten * Intresseorganisationer P å f ö r ä ldrars uppdrag samarbetar vi med:

17 Vi ser inte bara med ö gonen..

18 18 ……… utan ä ven med hj ä rnan

19 Vad ä r syn? * Synsk ä rpa * Synf ä lt * Kontrastseende * F ä rgseende * Adaptation * Ackommodation * Ö gonmotorik * Samsyn * Synperception/syntolkning

20 Vad ä r visuella basf ä rdigheter? * Lokalisation * Fixation * Tracing * Tracking * Scanna

21 Bästa förmåga / Mesta förmåga Hur l ä nge orkar man? 4 punkter 6 pktr - psalmbok 8 pktr - tidningstext 10 pktr - skrivmaskinstext 12 pktr - ”normal” läsning 18 pktr - storstilsbok 24 pktr – mindre Rubrik 72 punkter

22 Hjälpmedel - aktuella för barn med synnedsättning: * Avlastande hj ä lpmedel * Kompenserande hj ä lpmedel *- individuellt utprovade efter behov

23 Vår Målsättning Att skapa: * Synlust * Synminne * Synstrategier * Syneffektivitet * Syntillit

24 … s å skapar vi sj ä lvst ä ndighet, aktivitet och delaktighet.

25 Tankar? Fr å gor?


Ladda ner ppt "Barnteamet på Syncentralen Halland Claes-Henrik Fast, Sofia Onsbacke, Louise Hemmingsen, Katrin Larsson, Gunilla Lindsköld, Gunilla Persson och Cecilia."

Liknande presentationer


Google-annonser