Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning inom förskola/skola 29 - 30 sep 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning inom förskola/skola 29 - 30 sep 2011."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning inom förskola/skola sep 2011

2

3 - ge råd och stöd till ansvariga för skolor,
Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Respekt för individen - delaktighet – tillgänglighet Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. En likvärdig utbildning för alla - tillsammans gör vi det möjligt Det gör vi genom att : - ge råd och stöd till ansvariga för skolor, - erbjuda undervisning i specialskolor, - utveckla och producera läromedel, samt - fördela statsbidrag.

4 Vi är en Samarbetspartner
Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Vi har kunskap om individers lärande pedagogers arbete daglig verksamhet och organisation.

5 Våra regionala specialskolor
För elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan, Härnösand Manillaskolan, Stockholm Birgittaskolan, Örebro Vänersskolan, Vänersborg Östervångsskolan, Lund

6 Nationella specialskolor
Åsbackaskolan Gnesta Döv/hörsel plus ytterligare funktionsnedsättning Ekeskolan Örebro Syn Ytterligar funktionsnedsättning Hällsboskolan Sigtuna/Umeå Tal och språk

7 Specialpedagogisk utredning
Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder via Nationella resurscenter specialpedagogisk utredning för barn och ungdomar med Synskada med eller ytterligare funktionsnedsättning (RC i Stockholm och Örebro) Grav språkstörning ( RC i Sigtuna) Dövhet eller hörselskada kombinerat med utvecklingsstörning och eller autism (RC i Gnesta) Medfödd/tidig dövblindhet (RC i Gnesta)

8

9 Råd kring arbete med hörselskadade
Pedagogiska tips Råd kring arbete med hörselskadade barn och elever

10 Ljudmiljö Ljusmiljö

11 Avläsning

12 STÖDORD

13 Teckenstöd bra tecken stöd

14 Placering

15 Tydligt tal

16 Upprepning

17 Extra stöd språk / uttal

18 Anpassad gruppstorlek

19 Grupprum / andra lokaler

20 Förförståelse

21 Struktur/visualisera

22 Gemenskap med andra hörselskadade

23 Pauser

24

25 Hörselnedsättning - ett osynligt funktionshinder
Pedagogens vägledande roll…… Att vara språkrör Ta reda på, samtala med barnet Barn med hörselnedsättning = en grupp men med olika behov

26


Ladda ner ppt "Välkomna Inkludering av barn och ungdomar med hörselnedsättning inom förskola/skola 29 - 30 sep 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser