Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning. Respekt för individen - delaktighet – tillgänglighet Vi arbetar för en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga. En likvärdig utbildning för alla - tillsammans gör vi det möjligt Det gör vi genom att : - ge råd och stöd till ansvariga för skolor, - erbjuda undervisning i specialskolor, - utveckla och producera läromedel, samt - fördela statsbidrag.

4 Vi är en Samarbetspartner Vi kompletterar kommunernas eller fristående förskolor och skolors egna specialpedagogiska resurser. Vi har kunskap om individers lärande pedagogers arbete daglig verksamhet och organisation.

5 Våra regionala specialskolor För elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan, Härnösand Manillaskolan, Stockholm Birgittaskolan, Örebro Vänersskolan, Vänersborg Östervångsskolan, Lund

6 Nationella specialskolor Åsbackaskolan Gnesta Döv/hörsel plus ytterligare funktionsnedsättning Ekeskolan Örebro Syn Ytterligar funktionsnedsättning Hällsboskolan Sigtuna/Umeå Tal och språk

7 Specialpedagogisk utredning Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder via Nationella resurscenter specialpedagogisk utredning för barn och ungdomar med Synskada med eller ytterligare funktionsnedsättning (RC i Stockholm och Örebro) Grav språkstörning ( RC i Sigtuna) Dövhet eller hörselskada kombinerat med utvecklingsstörning och eller autism (RC i Gnesta) Medfödd/tidig dövblindhet (RC i Gnesta)

8

9 Pedagogiska tips Råd kring arbete med hörselskadade barn och elever

10 Ljudmiljö Ljusmiljö

11 Avläsning

12 STÖDORD

13 Teckenstöd bra tecken stöd

14 Placering

15 Tydligt tal

16 Upprepning

17 Extra stöd språk / uttal

18 Anpassad gruppstorlek

19 Grupprum / andra lokaler

20 Förförståelse

21 Struktur/visualisera

22 Gemenskap med andra hörselskadade

23 Pauser

24 www.spsm.se

25 Hörselnedsättning - ett osynligt funktionshinder Pedagogens vägledande roll…… Att vara språkrör Ta reda på, samtala med barnet Barn med hörselnedsättning = en grupp men med olika behov

26


Ladda ner ppt "Specialpedagogiska skolmyndigheten är statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Det övergripande uppdraget är att alla ska ges möjlighet att."

Liknande presentationer


Google-annonser