Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA"— Presentationens avskrift:

1 INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA
Ulrika Långh, leg psykolog, leg psykoterapeut Program- och utvecklingsansvarig vid Autismcenter för små barn

2 AUTISMCENTER FÖR SMÅ BARN
380 nya remisser Totalt 831 barn 2011 43 tjänster: Logopeder Psykologer Specialpedagoger Arbetsterapeuter Sjukgymnast Kuratorer Metodstödjare Administrativ PERSONAL 2012 100 nya barn 806 barn Åldern 0-7 år

3

4 Förstasamtal Introduktionsutbildning –Första steget Kartläggning och planering Insatser Utvärdering Uppföljning och ny planering

5 TILLÄMPAD BETEENDEANALYS
Förstå en persons utveckling i sin kontext Metoder och tekniker Behandlingspaket Experimentell forskningstradition – single subject design/multiple baseline

6

7

8 INSATSER RIKTADE INSATSER Avgränsat område Tydlig målsättning
Begränsat i tid MÅNGSIDIGA PROGRAM Flera områden Allmän målsättning om utveckling Kontinuerlig kontakt

9 RIKTADE INSATSER Grundläggande samspel Samarbete och följsamhet
Alternativ kommunikation Tal och språk Lek och samspel Sociala färdigheter Toa, sömn, mat, påklädning mm Beteendeproblem Grov och finmotorik

10

11 MÅNGSIDIGA PROGRAM (EIBI)
Överenskommelse kring antal träningstimmar per vecka Tränar många färdighetsområden samtidigt under längre tid Ofta både förskolan och föräldrar Kontinuerliga behandlingsmöten

12 SKOLPLACERING VID UPPFÖLJNING
Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children O. Ivar Lovaas University of California, Los Angeles Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987, vol 55, No.1, 3-9 SKOLPLACERING VID UPPFÖLJNING NORMAL AFASI SÄRSKOLA EXPERIMENTGRUPP 9 (47%) 8 (42%) 2 (10%) KONTROLLGRUPP 1 (2%) 18 (45%) 21 (53%)

13 SENARE STUDIER Sallows & Graupner 2005 Cohen et. al. 2006
48% ”fast learners” Cohen et. al. 2006 Replikerar IQ men tar längre tid för självständighet (normal skolgång från årskurs 3)

14 WORKSHOP MAJ 2007 Sallows, Graupner & Sherman
35 barn totalt Moderate learners (18 barn) Åldersekvivalensen ökade 30 månader på 4 år Alla utom två började tala 2 av 3 lärde sig att läsa I stort sett självständiga vad gäller ADL Fast learners (17 barn) Samtliga en IQ över 85 Samtliga normal skolgång

15

16 IMPLEMENTERING AV EIBI
Insatsen sker i vardagen - av förskolepersonal och föräldrar Svårt att veta vilka barn det passar för Svårt att få till timmar och kvalité Forskningsprojekt för att höja kvalitén på träning

17


Ladda ner ppt "INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA"

Liknande presentationer


Google-annonser