Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA Ulrika Långh, leg psykolog, leg psykoterapeut Program- och utvecklingsansvarig vid Autismcenter för små barn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA Ulrika Långh, leg psykolog, leg psykoterapeut Program- och utvecklingsansvarig vid Autismcenter för små barn."— Presentationens avskrift:

1 INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA Ulrika Långh, leg psykolog, leg psykoterapeut Program- och utvecklingsansvarig vid Autismcenter för små barn

2 380 nya remisser Totalt 831 barn 2011 Åldern 0-7 år 2012 100 nya barn 806 barn 43 tjänster: Logopeder Psykologer Specialpedagoger Arbetsterapeuter Sjukgymnast Kuratorer Metodstödjare Administrativ PERSONAL AUTISMCENTER FÖR SMÅ BARN

3

4 1.Förstasamtal 2.Introduktionsutbildning –Första steget 3.Kartläggning och planering 4.Insatser 5.Utvärdering 6.Uppföljning och ny planering

5 TILLÄMPAD BETEENDEANALYS  Förstå en persons utveckling i sin kontext  Metoder och tekniker  Behandlingspaket  Experimentell forskningstradition – single subject design/multiple baseline

6

7

8 INSATSER MÅNGSIDIGA PROGRAM Flera områden Allmän målsättning om utveckling Kontinuerlig kontakt RIKTADE INSATSER Avgränsat område Tydlig målsättning Begränsat i tid

9 RIKTADE INSATSER  Grundläggande samspel  Samarbete och följsamhet  Alternativ kommunikation  Tal och språk  Lek och samspel  Sociala färdigheter  Toa, sömn, mat, påklädning mm  Beteendeproblem  Grov och finmotorik

10

11 MÅNGSIDIGA PROGRAM (EIBI)  Överenskommelse kring antal träningstimmar per vecka  Tränar många färdighetsområden samtidigt under längre tid  Ofta både förskolan och föräldrar  Kontinuerliga behandlingsmöten

12 Behavioral Treatment and Normal Educational and Intellectual Functioning in Young Autistic Children O. Ivar Lovaas University of California, Los Angeles Journal of Consulting and Clinical Psychology 1987, vol 55, No.1, 3-9 SKOLPLACERING VID UPPFÖLJNING NORMALAFASISÄRSKOLA EXPERIMENTGRUPP9 (47%)8 (42%)2 (10%) KONTROLLGRUPP1 (2%)18 (45%)21 (53%)

13 SENARE STUDIER  Sallows & Graupner 2005 –48% ”fast learners”  Cohen et. al. 2006 –Replikerar IQ men tar längre tid för självständighet (normal skolgång från årskurs 3)

14 WORKSHOP MAJ 2007 Sallows, Graupner & Sherman  35 barn totalt  Moderate learners (18 barn) –Åldersekvivalensen ökade 30 månader på 4 år –Alla utom två började tala –2 av 3 lärde sig att läsa –I stort sett självständiga vad gäller ADL  Fast learners (17 barn) –Samtliga en IQ över 85 –Samtliga normal skolgång

15

16 IMPLEMENTERING AV EIBI  Insatsen sker i vardagen - av förskolepersonal och föräldrar  Svårt att veta vilka barn det passar för  Svårt att få till timmar och kvalité  Forskningsprojekt för att höja kvalitén på träning

17


Ladda ner ppt "INSATSER TILL SMÅ BARN MED AUTISM UTIFRÅN TBA Ulrika Långh, leg psykolog, leg psykoterapeut Program- och utvecklingsansvarig vid Autismcenter för små barn."

Liknande presentationer


Google-annonser