Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 HR Fönster inom Region Skåne Samverkan OP/IVA 2012-09-27.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 HR Fönster inom Region Skåne Samverkan OP/IVA 2012-09-27."— Presentationens avskrift:

1 1 HR Fönster inom Region Skåne Samverkan OP/IVA 2012-09-27

2 2 HR Fönster •HR Fönster är ett regionalt projekt som syftar till att införa ett enhetligt arbetssätt för personaladministration genom ett gemensamt IT-stöd. –HR: Human resources –Fönster: en samlande plats för HR-relaterad information

3 3 Införande •November 2011 - Rekrytering, Offentliga jobb - alla förvaltningar •Mars 2012 - HR Fönster etapp 1 - Hässleholms sjukhusorganisation, CSK, Primärvården Skåne •November 2012 - HR Fönster etapp 2 - Alla förvaltningar utom Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Regionservice •Mars 2013 - HR Fönster etapp 3 - Skånes universitetssjukhus, Helsingborgs lasarett och Regionservice

4 4 Utbildning •Chefer och chefsstöd –2 dagar resp 1/2-dag •Medarbetare –Självstudier (E-learning) –Ca 30 min –Frigöra tid i verksamheten

5 5 Varför? •Enhetligt arbetssätt •Ett system (nu flera) •Modernare system/funktionalitet

6 6 Förändring innebär •Nytt system, men framför allt ett nytt arbetssätt –Webbaserat –Självrapportering –Måste ske i tid för utbetalning i tid –Intern åtkomst i nuläget –Extern åtkomst med tiden

7 7 Olika rapporteringar HR FönsterManuell hantering MedarbetareChef/chefsstödHR-funktionGSF Lön •Flex o flexkorrigeringar •Turbyten •Fyllnads- och övertid •Vanliga frånvaroorsaker såsom semester, kompledig samt sjuk /vab del av dag •Facklig tid utan lön •Tjänstledig utan lön •Arbetad tid under jour för läkare •Arbetad tid under jour/ beredskap övr personal •Inrikes reseräkningar o •reseutlägg •Km-ersättning •Sjukdom och vård av barn hel dag •Facklig tid med lön •Tjänstledig med lön •Förskjuten arbetstid •Smitta •Olovlig frånvaro •Studieledighet med lön •Friskvård •Semesterdgr till timmar •Utbet. saldo/semdgr •Nattillägg •alla ersättningar utanför avtal o övergångsperiod •Arvoden •Semester under sjuk o sjuk under semester •Utbildningsbidrag •Utrikes resor Detaljerad information finns i rutinbeskrivningen indata till lön

8 8 Lokala kontaktpersoner •Christina Nordqvist (HR), lokal projektledare, utbildare •Johan Eliasson (HR), utbildare •Irene Krantz (IT), utbildare •Pia Isaksson (AC), utbildare

9 9 Support I samband med driftstart av etapp 1 etablerades en Regiongemensam support hos GSF. Supporten avser ärenden från de förvaltningar som gått in i HR Fönster. Övriga förvaltningar fortsätter arbeta som vanligt Ärendehantering •Supportfrågor/ärenden anmäls via telefon (30000, val 4) Öppettider och bemanning •Måndag-Fredag 8.00-16.30, även under lunchtid. Enstaka dagar kommer andra öppettider att gälla pga interna möten •Supporten bemannas av löneadministratörer från GSF Löneservice

10 10 Support Typ av frågor/ämnen som besvaras av GSF SupportKommer från Lönefrågor, t ex fel lön, varför visst belopp etcChef, Medarbetare (efter första kontakt med chef) Felaktiga personuppgifter och anställningsuppgifterChef, HR-funktion förvaltning Införsel, skattefrågor, ej lön på konto, utbetalningsaviMedarbetare Handhavandefrågor avseende funktioner i HR-Fönster (Rapportera, Beslut, Person- och Anställningsuppgifter, Uppföljning, Registrera schema) Chef, Chefsstöd, Medarbetare, HR- Funktion förvaltning Typ av fråga/ämne som INTE besvaras av GSF SupportHänvisas till Övergripande frågor från press, frågor från fackliga reprHR-funktion på förvaltning Tolkningar av avtal och frågor om anställningsavtalHR-funktion på förvaltning Problem med inloggningIT Konstruktion av schemaVerksamheten på resp förvaltning Handhavande i TimeCareSchema-administratör TimeCare i första hand och därefter till Förvaltningsadmin TimeCare Handhavande i Adato och FörhandlingUtsedda ansvariga på resp förvaltning


Ladda ner ppt "1 HR Fönster inom Region Skåne Samverkan OP/IVA 2012-09-27."

Liknande presentationer


Google-annonser