Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inloggning till Rapportera. Skriv ditt Användar-ID i båda rutorna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inloggning till Rapportera. Skriv ditt Användar-ID i båda rutorna"— Presentationens avskrift:

1 Inloggning till Rapportera. Skriv ditt Användar-ID i båda rutorna
Inloggning till Rapportera. Skriv ditt Användar-ID i båda rutorna. Du får du en uppmaning att byta lösen. Lösen måste vara minst 6 tecken långt. Nästa gång du loggar in kan du använda ditt personnummer, 10 siffror, som Användar-ID om du vill. Använd ditt nya löseord. Dina uppgifter: Namn _______________________________________________ Användar-ID _____________________

2 Första bilden i Rapportera
Första bilden i Rapportera. Här finns det information som gäller Rapportera. Klicka på Min lön.

3 Under Min lön finns två alternativ
Under Min lön finns två alternativ. Lönespecifikation visar dina lönespecar upp till 12 månader tillbaka. Ca 10 dagar före löneutbetalningen så kan du här se din kommande lön. Här har du också möjlighet att ändra adress- och telefonuppgifter. Klicka på Spara efter ändringen.

4 Min lön, alternativet Rapportera
Min lön, alternativet Rapportera. Om du har flera anställningar så måste du först välja anställningsrad för att komma till denna bild. Här finns dina elektroniska blanketter. Ledighet (ledighetsansökan), Tjänstgöring (månadsrapport) och Resor (Traktamente och km-ersättning). Här finns också ett skrivbord som visar rapporter du har liggande som du inte har skickat till chef eller rapporter som din chef har skickat tillbaka till dig. För att söka en Ledighet: Markera Ledighet överst mitt på sidan och välj Ny rapport längst ner. (Knappen tänds när du har gjort ett val av rapport.) Gör motsvarande när du vill fylla i Tjänstgöring eller Resor.

5 Ledighetsansökan Här väljer du först from-datum
Ledighetsansökan Här väljer du först from-datum. Du kan välja datum genom att klicka på almanackan eller skriva direkt i rutan. Sedan väljer du tom-datum. Orsak till frånvaro. I rullningslisten finns det många alternativ. Se nedan. Välj orsak genom att klicka på rullningslisten. Omfattning. Har du varit frånvarande del av dag anger du omfattningen. Exempel: Sjuk halv dag, 50%, skrivs Här ser du vad som finns registrerat i lön. Blankt före är klart i lön. + före ligger i Rapportera. * före kommer med på framtida lönespec.

6 Förklaring BM Mödravårdscentralen. Max 2 ggr per graviditet. SE Semesteruttag för semesteranställda. BN Föräldraledighet kortare period upp till 14 dagar. SJ Sjukavdrag. Gäller ej för de med högriskskydd från Försäkrningskassan. BP Pappans 10 dagar i samband med barns födelse. SO Obetald semester. Om betalda semesterdagar innevarande år understiger 25 dgr. BT Tillfällig föräldrapenning, VAB. TD Tjänstledighet enskild angelägenhet. Timavdrag. ET Timsemester för semesteranställda med mer än 25 betalda dagar innevarande år eller mer än 25 sparade dagar. TL Nära anhörigs svårare sjukdom eller dödsfall. Max 10 dagar per kalenderår. KL Kompledighet. TN Närståendevård. Beslut finns från Försäkringskassan. En kopia på beslutet skickas in till lön. LB Läkarbesök hel dag. Inget löneavdrag. TU Tjänstledighet enskild angelägenhet. 100% avdrag. LC Läkarbesök timavdrag (del av dag). Inget löneavdrag. UA Studier i arbete. Inget löneavdrag. PA Kompensation för att 6/6 infaller på lördag eller söndag. Gäller ej för bl.a. ferieanställda. UU Studier utan lön.

7 Tilläggsrutor Vid kompledighet så kommer det upp 31 små rutor
Tilläggsrutor Vid kompledighet så kommer det upp 31 små rutor. Ovanför varje ruta så finns ett datum angivet för varje dag som du har sökt kompledighet. Är det bara en dag så är det bara en ruta som har ett datum ovanför sig. Är det tre dagar – då har tre rutor dateringar o.s.v. Ange i varje ruta hur många timmar du vill vara ledig för respektive dag. Om du arbetar mindre än 5 dagar per vecka i genomsnitt så kommer du att få upp alternativa rutor att fylla i när du gör en ledighetsansökan. Vid sjukanmälan får du upp följande alternativ för de första 14 kalenderdagarna: A=Arbetsdag, L=Ledig dag . Välj det som gäller för angivet datum. Har du bara varit borta en dag så kommer ingen ruta upp. Vid semesteransökan eller annan ledighet under en del av en månad så finns det tre tomma rutor. Ovanför varje ruta står det en månad angiven. Är det bara ledighet i t.ex. mars så är det bara en ruta som du ska fylla i. Skriv in antalet arbetsdagar som ledigheten gäller.

8 Tjänstgöring Rapporten består av 2 sidor
Tjänstgöring Rapporten består av 2 sidor. En samlingssida, sidan 1, och en detaljsida, sidan 2. Här, på sidan 1, väljer du först Rapporteringsperiod. År och månad styr du här. (Datum väljer du på sidan 2.) Automatiskt så står det innevarande månad. När du har rapporterat uppgifterna dag för dag på sidan 2 och går tillbaka till sidan 1 så finns det en summering av vad du har rapporterat in. Har du övertid som ska tas ut i tid? Markera då antalet timmar du önskar i tid i rutan ”Önskas spara” nere till höger. Har du t.ex. registrerat både övertid och OB på sidan 2 så finns resultatet under respektive flik. I exemplet nedan finns det även OB som på fliken Övertid markerad med X i kolumnen OB. Klicka på fliken OB för att se detaljen gällande den ersättningen. Ange antal timmar som önskas i tid.

9 Tjänstgöring Här på sidan 2 rapporterar du händelserna dag för dag under den period som du har angivit på sidan 1. Skriv in datum, ordinarie arbetstid from-tom, avvikande arbetstid from-tom. De flesta kan sedan använda funktionen ”Beräkna”. Klicka på den och din övertid räknas ut. Anställda på deltid kan tyvärr inte använda denna funktion. Inte heller om man har mertid/fyllnadslön och är heltidsanställd. Skriv istället direkt i rutorna. För OB, Jour och Beredskap måste du själv skriva in antalet timmar. TRYCK PÅ ”SPARA RAD” NÄR DU ÄR KLAR. Tryck på ”NY RAD” innan du börjar skriva in nästa händelse. Annars skriver du över det du tidigare har skrivit in. När du är klar klicka på ”TILLBAKA”.

10 Resor Rapporten består av 2 sidor
Resor Rapporten består av 2 sidor. En samlingssida, sidan 1, och en detaljsida, sidan 2. Här, på sidan 1, väljer du först Rapporteringsperiod. År och månad styr du här. (Datum väljer du på sidan 2.) Automatiskt så står det innevarande månad. När du har rapporterat uppgifterna dag för dag på sidan 2 och går tillbaka till sidan 1 så finns det en summering av vad du har rapporterat in. En flik för Resor och Traktamente och en flik för Km med egen bil. Klicka på önskad flik för att se uppgifterna. I detta exempel är det Km med egen bild som har registrerats.

11 Resor Här på sidan 2 rapporterar du händelserna dag för dag under den period som du har angivit på sidan 1. Skriv in datum, ordinarie arbetstid from-tom och färdväg/ändamål med resan. I den högra delen registreras Km egen bild. OBS! Medpassagerare finns inte längre och ska inte fyllas i. Den vänstra delen används till Traktamente och Endagsförättning. Traktamente utgår när man är borta över natten och har rest minst 50 km från förättningsorten. Endagsförättning utgår när man har rest minst 50 km och är borta minst 6 timmar från arbetsplatsen. Kontakt gärna oss när du ska göra din första registrering så hjälper vi dig. Tryck på SPARA RAD när du är klar med dagen. Tryck på NY RAD för att lägga till nästa dag. När du är klar tryck på TILLBAKA.

12 Notering Det finns möjlighet att göra noteringar till din attesterande chef/rektor i alla rapporter. Klicka på Knappen Notering. En notering per rapport. Klicka på Notering för att skriva in ett meddelande till din chef.

13 Lycka till! Om du har frågor kan du nå mig på följande:
Älvdalens kommun Norra Dalarnas Löneservice Box ÄLVDALEN Växel:


Ladda ner ppt "Inloggning till Rapportera. Skriv ditt Användar-ID i båda rutorna"

Liknande presentationer


Google-annonser