Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Välkommen till GSF Rekrytering. 2 3 Rekryteringsprocessen & Offentliga Jobb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Välkommen till GSF Rekrytering. 2 3 Rekryteringsprocessen & Offentliga Jobb."— Presentationens avskrift:

1 1 Välkommen till GSF Rekrytering

2 2

3 3 Rekryteringsprocessen & Offentliga Jobb

4 4 Övergripande rekryteringsprocess och ansvarsfördelning Behov & Komp- etens analys Identifiera interna kandidater enl.lag & avtal Utarbeta kravprofil Annonsera Hantera ansökningar och urval Intervjuer & ev. tester Ta referenser och slutbedömning Erbjuda anställning Återkoppla och följ upp Utvärdera rekryterings- process Introducera GSF & Förvaltning Förvaltning (Chef & HR) GSF Rekrytering / baspaket 123 4 5 67891011

5 5 GSF Rekrytering Enhetschef Maria Edin Teamledare: Jessica Erlandsson PerssonTeam 1 Maria MelinTeam 2 Malin JönssonTeam 3

6 6 GSF Rekrytering Team 1 Folktandvården Habilitering och hjälpmedel Primärvård Landskrona Hässleholm Trelleborg Ängelholm Ystad CSK Helsingborg

7 7 GSF Rekrytering Team 2 Skånes Universitetssjukhus (SUS) Labmedicin Psykiatri

8 8 Team 3 Alla icke-vårdrelaterade tjänster till samtliga förvaltningar i Region Skåne - Administration - Ekonomi - IT - Vaktmästare - Chefer

9 9 1.Behovs & kompetensanalys Vem? Rekryterande förvaltning ( chef eller HR) Vad? Behovs- och kompetensanalysmall fylls i för att kartlägga verksamhetens behov. Vakansprövning enligt förvaltningsrutin.

10 10 2. Identifiera kandidater enligt lag och avtal Vem? Förvaltning (rekryterande chef eller HR) Vad? Genomgång av eventuell: företrädesrätt utökad sysselsättningsgrad övertalighet

11 11 Chef/HR initierar uppdrag genom att kravprofil skickas till funktionsbrevlådan på GSF Rekrytering. Rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

12 12 3. Utarbeta kravprofil Vem? GSF rekrytering tillsammans med rekryterande verksamhet Vad? Rekryterare kontaktar rekryterande chef för genomgång av kravprofil. Kravprofilen godkänns av rekryterande chef/HR Rekryterare går igenom rekryteringsmomenten och tidsplan tillsammans med rekryterande chef.

13 13 4. Annonsering Vem? GSF rekrytering Vad? Rekryterare skapar annons i rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Annonsen utgår från kravprofilen. Färdiga mallar med ingresstexter (förvaltningsspecifika) finns i rekryteringsverktyget OJ. Annonstext länkas av rekryterare till rekryterande chef för godkännande. Alla tjänster ska annonseras internt, övrig annonsering är valfri. Rekryterare stämmer av annonseringsvägar med rekryterande chef. Två veckors annonserings tid är standard. Färdig annons publiceras i rekryteringsverktyget OJ av GSF rekryterare.

14 14 4. Extern annonsering Vem? GSF Rekrytering Vad? Rekryterare tar fram förslag på medieval vid extern annons i samråd med rekryterande chef/HR Rekryterande chef ska godkänna annonsplan och kostnad Rekryterare lägger in annons i ”Media publishing” i OJ Samannonsering

15 15 5. Hantera ansökningar och urval Vem? GSF Rekrytering Vad? Första urval – baseras på kravprofil och enkätfrågor. Presentera urval för rekryterande chef. GSF Rekryterare tackar nej till sökande som ej uppfyller formella krav (görs i OJ).

16 16 Övergripande rekryteringsprocess och ansvarsfördelning Behov & Komp- etens analys Identifiera interna kandidater enl.lag & avtal Utarbeta kravprofil Annonsera Hantera ansökningar och urval Intervjuer & ev. tester Ta referenser och slutbedömning Erbjuda anställning Återkoppla och följ upp Utvärdera rekryterings- process Introducera GSF & Förvaltning Förvaltning (Chef & HR) GSF Rekrytering / baspaket 123 4 5 67891011

17 17 6. Intervjuer och tester Vem? Rekryterande förvaltning (chef eller HR) Vad? Kandidater bokas för intervju. Bekräfta via mejl Kandidat uppmanas ta med examensbevis, tjänstgöringsintyg och id-handling Använd strukturerad intervjuguide. Mall intervjufrågor bilaga 11 Informera om Region Skåne, tjänst och fortsatt process Informera om ev. belastningsregisterkontroll Vid behov görs tester. Olika beroende på syfte och tjänst (OPQ el HAS) Samtliga rekryteringsdokument på intervjuade kandidater sparas i OJ, ej testresultat Utförs av GSF rekrytering åt de förvaltningar som köper hela processer

18 18 7. Referenser och slutbedömning Vem? Rekryterande förvaltning (chef eller HR) Vad? Referenstagning görs på slutkandidat/er. Minst två referenser per kandidat, varav en ska vara f.d. chef Referensprotokoll används Bilaga 12. Relevanta referenser Dokumentera referenstagning men spara ej i OJ Slutbedömning görs utifrån intervjuer, tester och referenser I särskilda fall görs kontroll av uppehållstillstånd, giltigt körkort Legitimationskontroll och kreditupplysning. Utförs av GSF rekrytering åt de förvaltningar som köper hela processer

19 19 7.Referenser och slutbedömning Använd digital referensmall för enklare dokumentering Blanketter för kontroller och info om hantering av dessa finns på GSF hemsida Checklista i OJ för varje rekrytering (Obs! Obligatoriskt)

20 20 8.Erbjuda anställning Vem? Förvaltning (rekryterande chef eller HR) Vad? Nyanställningsundersökning och medicinsk undersökning sker (enligt förvaltningsrutin) Tillsättningsärende undertecknas av chef och anställningsavtal upprättas av HR på respektive förvaltning När kandidat tackat ja till tjänst markeras detta i rekryteringsverktyget OJ.

21 21 9. Återkoppla och följ upp Vem? Förvaltning (rekryterande chef eller HR) Vad? Samtliga kandidater som varit på intervju kontaktas av chef eller HR via telefon och får nej tack besked. När kandidaterna fått nej tack besked registreras detta i rekryteringsverktyget OJ, av rekryterande chef eller HR. Ansökningshandlingar för tillsatt kandidat sparas i personalakten, se dokument i RS rekryteringsprocess.

22 22 9. Återkoppla och följ upp Vem? GSF rekrytering Vad? När anställningsavtalet är undertecknat avslutar rekryterare uppdraget i OJ, rekryterare följer upp med rekryterande chef. Rekryterare meddelar nej tack till jobbsökanden som eventuellt ej fått besked ännu.

23 23 10. Utvärdera rekryteringsprocess Vem? Rekryterande förvaltning och GSF Kvalitetssäkring Hur väl stämde kravprofil för tjänsten? Hur många sökte tjänsten? Varför? Vad gjordes bra? Vad kan göras bättre?

24 24 GSF Ledord Kvalitet Leveranssäkerhet Resultat Ständig utveckling


Ladda ner ppt "1 Välkommen till GSF Rekrytering. 2 3 Rekryteringsprocessen & Offentliga Jobb."

Liknande presentationer


Google-annonser