Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011."— Presentationens avskrift:

1 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011

2 120605/BBj Finsam Västra Götaland 2011  16 samordningsförbund  48 kommuner  Nu uppföljning genom SUS nationella systemet  Rapport till Försäkringskassan, som en del av återrapportering till regeringen

3 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011  162 miljoner i medelstillgångar varav budgeterat  7 miljoner - strukturövergripande insatser  126 miljoner - individinriktade insatser (exkl. ESF-medel)  22 miljoner för att driva förbunden

4 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011  24 strukturövergripande insatser  129 individinriktade insatser  varav 45 förberedande  68 rehabilitering mot arbete/utbildning  10 kartläggning av individer  3 förebyggande

5 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011  10 000 personer startade i någon samverkansinsats under året  För 2 666 deltagare som avslutade samverkan finns individuppgifter, som redovisas på de följande bilderna

6 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011  53 % med försörjningsstöd från kommun  24 % med ersättning från FK  20 % med ersättning från Af

7 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011 GöteborgÖvriga kommuner Hemkommun44 %56 % Utbildnings nivå Grundskola29 %41 % Universitet/högskola17 %6 % Tid off försörjning Mindre än 1 år53 %31 % Mer än 3 år23 %35 % KönKvinnor54 % Män46 %

8 120605/BBj Tid med offentlig försörjning innan start

9 120605/BBj Tid i aktivitet 2 666 deltagare

10 120605/BBj Försörjning 2 666 deltagare Deltagare kan ha flera försörjningskällor

11 120605/BBj Status vid avslut 2 666 deltagare Arbetssökande på af kan vara dubbelräknade

12 120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011  1 017 personer gick till arbete eller utbildning vid avslut  750 av dessa fick arbete med en arbetstid på i snitt 88 %  281 började studera med en studietid på i snitt 89 %  14 av dessa kombinerade deltidsarbete med studier

13 120605/BBj Finsamteamet Norra Bohuslän En socioekonomisk analys Berit Björnered 7 maj 2012

14 120605/BBj Förutsättningar för analysen  91 deltagare med offentlig försörjning som avslutade under 2011 (viss efterregistrering förekom som inte är medräknad)  54 kvinnor och 37 män

15 120605/BBj Forts. Förutsättningar för analysen  44 % försörjning från Af  35 % ” FK  21 % ” kommun  20 ungdomar under 25 år  37 i åldern 26 – 45 år  34 äldre än 45 år

16 120605/BBj Samhällets kostnader per år  Försörjning och handläggningstid från de olika myndigheterna  De yngre har många vårdkontakter 2 kontakter per månad inom öppenvård, främst inom psykiatrin  Den äldre gruppen täta vårdkontakter 3 per månad både öppenvård och specialistvård

17 120605/BBj Samhällets kostnader för målgruppen per år Per deltagareTotalt 91 deltagare Arbetsförmedling59 855 Försäkringskassan66 668 Kommunen33 879 Landstinget54 524 Rättsväsendet846 Övriga0 Summa215 772 19 635 252 (N&W 318 000) Real75 251 Finansiell140 520 Andel real35%

18 120605/BBj Om inget händer……… 4 % diskonto 91 personer

19 120605/BBj Om inget händer……… 4 % diskonto 91 personer

20 120605/BBj Finsam-teamet jobbar 1 år  Verksamheten kostar 3 652 000 kr  91 deltagare avslutade  varav 9 deltagare ”spontanrehabiliteras”

21 120605/BBj Vad hände…..?  32 deltagare gick till halvtidsarbete med månadslön 9 000 kr  Har kvar offentlig försörjning på 50 %  Färre vårdkontakter än tidigare

22 120605/BBj Ekonomiska förutsättningar i analysen  50 % av samhällets kostnader finns kvar för försörjning och vårdkonsumtion  Arbetsförmedlingens kostnad för lönebidrag inte medräknad  Samhällets skatteintäkter inte medräknade  4 % diskonto

23 120605/BBj Resultat – 10 års sikt netto per aktör + produktionsvärde 4 % diskonto

24 120605/BBj 4 års perspektiv Om inget händer32 till arbete 32 fortsätter i utanförskap 50 % kvarvarande kostnader Kostnader och förlorat prod.värde Vinst = uteblivna kostnader + prod.värde - 140 miljoner+ 12 miljoner

25 Samordningsförbund 82 Samordningsförbund i Sverige 16 Samordningsförbund i Västra Götaland, i 48 av 49 kommuner

26 Syfte  Samordna och effektivisera resurserna hos myndigheterna  Samordna bedömningar och insatser Vilket ska leda till:  Förbättring av funktions- och arbetsförmåga hos deltagarna  Effektivare rehabilitering  Flera blir självförsörjande  Minskade samhällskostnader

27 Samordningsförbunden i Västra Götaland  Just nu pågår 30 stycken individinriktade insatser för unga i Västra Götaland  Från januari 2012 tills nu har det funnits 1370 deltagare under 30 år i förbundens olika insatser för unga

28 Samordningsförbunden i Västra Götalandsregionen  Förbunden har under 2012 budgeterat drygt 33 miljoner kronor för insatser för unga  Drygt 700 nya unga deltagare har startat under 2012  Av de som startat under 2012 har 100 aktivitetsersättning

29 Av de drygt 700 unga som startade insatser i år hade vid start:  385 deltagare försörjningsstöd  120 deltagare aktivitetsstöd genom AF  115 aktivitetsersättning eller sjukpenning via FK  65 deltagare var utan offentlig försörjning  övriga har studiestöd/studiemedel eller A-kassa

30 Samverkan är ett led i att förbättra vårt välfärdssystem  Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning  Samordningsförbunden ska verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer


Ladda ner ppt "120605/BBj Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser