Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011"— Presentationens avskrift:

1 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
120605/BBj

2 Finsam Västra Götaland 2011
16 samordningsförbund 48 kommuner Nu uppföljning genom SUS nationella systemet Rapport till Försäkringskassan, som en del av återrapportering till regeringen 120605/BBj

3 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
162 miljoner i medelstillgångar varav budgeterat 7 miljoner - strukturövergripande insatser 126 miljoner - individinriktade insatser (exkl. ESF-medel) 22 miljoner för att driva förbunden 120605/BBj

4 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
24 strukturövergripande insatser 129 individinriktade insatser varav 45 förberedande 68 rehabilitering mot arbete/utbildning 10 kartläggning av individer 3 förebyggande 120605/BBj

5 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
personer startade i någon samverkansinsats under året För deltagare som avslutade samverkan finns individuppgifter, som redovisas på de följande bilderna 120605/BBj

6 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
53 % med försörjningsstöd från kommun 24 % med ersättning från FK 20 % med ersättning från Af 120605/BBj

7 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
Göteborg Övriga kommuner Hemkommun 44 % 56 % Utbildningsnivå Grundskola 29 % 41 % Universitet/högskola 17 % 6 % Tid off försörjning Mindre än 1 år 53 % 31 % Mer än 3 år 23 % 35 % Kön Kvinnor 54 % Män 46 % 120605/BBj

8 Tid med offentlig försörjning innan start
120605/BBj

9 Tid i aktivitet 120605/BBj 2 666 deltagare

10 Deltagare kan ha flera försörjningskällor
120605/BBj 2 666 deltagare

11 Status vid avslut Arbetssökande på af kan vara dubbelräknade
2 666 deltagare 120605/BBj

12 Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011
1 017 personer gick till arbete eller utbildning vid avslut 750 av dessa fick arbete med en arbetstid på i snitt 88 % 281 började studera med en studietid på i snitt 89 % 14 av dessa kombinerade deltidsarbete med studier 120605/BBj

13 Finsamteamet Norra Bohuslän
En socioekonomisk analys Berit Björnered 7 maj 2012 120605/BBj

14 Förutsättningar för analysen
91 deltagare med offentlig försörjning som avslutade under (viss efterregistrering förekom som inte är medräknad) 54 kvinnor och 37 män 120605/BBj

15 Forts. Förutsättningar för analysen
44 % försörjning från Af 35 % ” FK 21 % ” kommun 20 ungdomar under 25 år 37 i åldern 26 – 45 år 34 äldre än 45 år 120605/BBj

16 Samhällets kostnader per år
Försörjning och handläggningstid från de olika myndigheterna De yngre har många vårdkontakter kontakter per månad inom öppenvård, främst inom psykiatrin Den äldre gruppen täta vårdkontakter per månad både öppenvård och specialistvård 120605/BBj

17 Samhällets kostnader för målgruppen per år
Per deltagare Totalt 91 deltagare Arbetsförmedling 59 855 Försäkringskassan 66 668 Kommunen 33 879 Landstinget 54 524 Rättsväsendet 846 Övriga Summa (N&W ) Real 75 251 Finansiell Andel real 35% 120605/BBj

18 Om inget händer……… 4 % diskonto personer 120605/BBj

19 Om inget händer……… 4 % diskonto personer 120605/BBj

20 Finsam-teamet jobbar 1 år
Verksamheten kostar kr 91 deltagare avslutade varav 9 deltagare ”spontanrehabiliteras” 120605/BBj

21 Vad hände…..? 32 deltagare gick till halvtidsarbete med månadslön kr Har kvar offentlig försörjning på 50 % Färre vårdkontakter än tidigare 120605/BBj

22 Ekonomiska förutsättningar i analysen
50 % av samhällets kostnader finns kvar för försörjning och vårdkonsumtion Arbetsförmedlingens kostnad för lönebidrag inte medräknad Samhällets skatteintäkter inte medräknade 4 % diskonto 120605/BBj

23 Resultat – 10 års sikt netto per aktör + produktionsvärde
Efter 3 år i arbete har 32 deltagare ”betalat tillbaka” myndigheternas kostnader. Räknas prod.värdet med är återbetalningen gjord på 1 års arbete. 4 % diskonto 120605/BBj

24 4 års perspektiv - 140 miljoner + 12 miljoner Om inget händer
32 till arbete 32 fortsätter i utanförskap 50 % kvarvarande kostnader Kostnader och förlorat prod.värde Vinst = uteblivna kostnader + prod.värde - 140 miljoner + 12 miljoner Om inget händer: 140 miljoner varav 58 miljoner är myndigheternas kostnader. 120605/BBj

25 Samordningsförbund 82 Samordningsförbund i Sverige
16 Samordningsförbund i Västra Götaland, i 48 av 49 kommuner

26 Syfte Samordna och effektivisera resurserna hos myndigheterna
Samordna bedömningar och insatser Vilket ska leda till: Förbättring av funktions- och arbetsförmåga hos deltagarna Effektivare rehabilitering Flera blir självförsörjande Minskade samhällskostnader

27 Samordningsförbunden i Västra Götaland
Just nu pågår 30 stycken individinriktade insatser för unga i Västra Götaland Från januari 2012 tills nu har det funnits 1370 deltagare under 30 år i förbundens olika insatser för unga

28 Samordningsförbunden i Västra Götalandsregionen
Förbunden har under 2012 budgeterat drygt 33 miljoner kronor för insatser för unga Drygt 700 nya unga deltagare har startat under 2012 Av de som startat under 2012 har aktivitetsersättning

29 Av de drygt 700 unga som startade insatser i år hade vid start:
385 deltagare försörjningsstöd 120 deltagare aktivitetsstöd genom AF 115 aktivitetsersättning eller sjukpenning via FK 65 deltagare var utan offentlig försörjning övriga har studiestöd/studiemedel eller A-kassa

30 Samverkan är ett led i att förbättra vårt välfärdssystem
Samverkan är ett arbetssätt men också ett synsätt med betydelse för attityder, förhållningssätt, prioriteringar och resursanvändning Samordningsförbunden ska verka för att detta synsätt sprids och får genomslag i våra organisationer, hos politiker, ledare, personal och fackliga organisationer


Ladda ner ppt "Finsam-samverkan i Västra Götaland 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser