Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finsam i Västra Götaland Data ur SUS för perioden jan – dec 2012 130131/BBj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finsam i Västra Götaland Data ur SUS för perioden jan – dec 2012 130131/BBj."— Presentationens avskrift:

1 Finsam i Västra Götaland Data ur SUS för perioden jan – dec /BBj

2 Finsam i Västra Götaland • 16 samordningsförbund och 48 kommuner • 176 miljoner i medelstillgångar  144 miljoner budgeterat för olika insatser  22 miljoner för administrativa kostnader • Preliminärt utfall  126 miljoner i insatserna (varav -10 milj ESF)  19,5 miljoner för administrativa kostnader /BBj

3 Finsam i Västra Götaland 176 miljoner i medelstillgångar /BBj Ägarinsats miljoner

4 Deltagarflöden i samverkan /BBj

5 Variation (kv-m) 65%-35% till 46%-54% Könsfördelning /BBj 3 036deltagare som slutat samverkansinsats

6 Åldersfördelning /BBj Variation (upp till 29 år) 87% - 21% deltagare som slutat samverkansinsats

7 Utbildningsbakgrund /BBj deltagare som slutat samverkansinsats Grundskola 29% - 55% Högskola 0% - 31%

8 Tid i offentlig försörjning /BBj deltagare som slutat samverkansinsats

9 Tid i samverkansaktivitet /BBj deltagare som slutat samverkansinsats

10 Vid avslut /BBj Fortsatt rehab 25% Slut pga sjukdom 9% deltagare som slutat samverkansinsats

11 Försörjningsförändring /BBj deltagare som slutat samverkansinsats Kan ha flera försörjningstyper. Ingen off försörjn kombineras inte med annan försörjningstyp.

12 130131/BBj Kan ha flera försörjningstyper. Ingen off försörjn kombineras inte med annan försörjningstyp deltagare som slutat samverkansinsats

13 Vid avslut • 25 % (747 personer) har bedömts behöva fortsatt arbetslivsinriktad rehab • 5 % (157 personer) studerar m studiestöd/studiemedel • 6 % (180 personer) har deltidsarbete och någon form av offentlig försörjning • 23 % (692 personer) försörjer sig genom arbete och har ingen offentlig försörjning /BBj

14 Tid i off försörjning I arbete vid avslut Upptill 1 år50% Upptill 3 år17% Upptill 6 år12% Mer än 6 år6% Ingen off försörjning vid start15% 100% Ålder I arbete vid avslut Yngre än 29 år56% år24% år19% 60 år och äldre1% 100% 872 personer till arbete vid avslut fördelat på ålder samt tid i offentlig försörjning

15 Socioekonomiska analys Data ur SUS uppföljningen  deltagare som avslutat Finsam - samverkan  Förbundens kostnader i relation till deltagare (108 miljoner)  872 deltagare till arbete med 83 % arbetstid Antaganden  kr samhällskostnader per deltagare och år enl schablon  1/3 av deltagarna (303) hade fått arbete ändå ”spontanrehab”  2/3 av deltagarna (569) fick arbete genom insatsen ”Finsam-framgång”  Lön kr på heltid  10 % (25 000kr) kvarvarande samhällskostnader Lönesubventioner eller skatteeffekter är inte medräknade. Diskonto 4 % /BBj

16 Socioekonomisk analys enligt Nilsson & Wadeskog


Ladda ner ppt "Finsam i Västra Götaland Data ur SUS för perioden jan – dec 2012 130131/BBj."

Liknande presentationer


Google-annonser