Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sophiahemmet Rehab Center Företagspresentation Oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sophiahemmet Rehab Center Företagspresentation Oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 Sophiahemmet Rehab Center Företagspresentation Oktober 2008

2 Verksamhetsområden •Arbetsliv och Hälsa •Organisation och Hälsa •Arbetslivsinriktade utredningar •Personskador

3 Organisation •Ägare –Sophiahemmet AB50% –Försäkringsaktiebolaget Skandia50% • Styrelseledamöter –Hans G Svensson, OrdförandeFörsäkringsaktiebolaget Skandia –Ann-Charlotte RydbackFörsäkringsaktiebolaget Skandia –Peter Seger Sophiahemmet AB –Henriette Alzén Sophiahemmet AB • Verkställande direktör –Stefan AnderssonSophiahemmet Rehab Center AB • Enhetschefer –Lisa LannerstenStockholm –Catharina de VerdierGöteborg –Marie-Louise BjörnbergMalmö

4 Arbetsliv och Hälsa Stäm träff med ditt yrkesliv! •Arbetsplatsanalys •Kognitiv beteendeterapi •Yrkeslivsplanering •Rehabvägledning

5 Kognitiv beteendeterapi Stäm träff med ditt yrkesliv! •Känner du dig ofta stressad? Påverkar det dig eller någon annan negativt? •Upplever du arbetet allt mer svårhanterligt? •Har du svårt att släppa jobbet på fritiden? •Känner du dig inte utsövd? •Är det allt svårare att skilja mellan arbete och fritid?

6 Arbetsplatsanalys Stäm träff med ditt yrkesliv! •Behöver arbetssituationen anpassas för att inte leda till ohälsa? •Behöver förutsättningar för att återgå i ordinarie eller anpassat arbete efter en sjukskrivning klargöras? •Behöver förutsättningarna för att klara av ett arbete på arbetsmarknaden tydliggöras? •Finns behov av en omplaceringsutredning?

7 Yrkeslivsplanering Stäm träff med ditt yrkesliv! •Är du i en arbetssituation som inte är bra för din hälsa? •Trivs du inte längre på ditt jobb? •Hur ska du och ditt jobb passa bättre ihop? •Vet du inte riktigt vad du vill med ditt arbetsliv?

8 Rehabvägledaren Stäm träff med ditt yrkesliv! •Fungerar inte din rehabilitering som du hade hoppats på? •Är dina medicinska besvär ett problem i ditt arbete? •Går du och väntar på en medicinsk utredning eller behandling? •Upplever du en bristande samordning och otydlig ansvarsfördelning kring din sjukvård eller rehabilitering?

9 Organisation och Hälsa •Sjukfrånvaro- och rehabilitering –Revision och utveckling av ledningssystem –Chefsutbildning –Chefsstöd •Krisstöd –Revision och utveckling av ledningssystem för krishantering –Chefsutbildning –Stöd till ledningsgrupp vid krishändelser –Individuell kristerapi –Gruppsamtal efter krishändelse

10 Arbetslivsinriktade utredningar •Arbetsförmågebedömningar •Arbetsprövning •Försäkringsmedicinska utredningar •Rehabiliteringsutredningar

11

12 Personskador •Rådgivning •Utredningar •Utbildningar i försäkringsmedicin

13

14 Kontakt och information •E-post src@sophiahemmet.se •Telefon 08-534 80 450 •Telefon Personskador 08-534 80 460 •Hemsida www.sophiahemmetrehabcenter.se


Ladda ner ppt "Sophiahemmet Rehab Center Företagspresentation Oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser