Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar."— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar

2 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 2 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Under gatan yta döljer sig: •Vatten- och avloppsledningar •Fjärrvärmeledningar •Ledningar för fjärrkyla •Elledningar •Gasledningar •Ledningar för telefon och data •Ledningar för bredband och kabel-TV

3 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 3 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Problem: •Ledningarna har olika ägare •Man är oense om man skall ta ut markhyra och i så fall hur mycket •Man är oense om flyttningsregler •Samordning av intressen mellan olika ledningsägare ofta besvärlig •Privata ledningsägare vill ibland ha ledningsrätt – kommunerna tveksamma •Oenighet om flyttningsregler •Förhandlingar om ledningsavtal ofta tidsödande och besvärliga

4 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 4 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Juridiska utgångspunkter: •Kommunen har rätt att upplåta sin mark genom avtal om nyttjanderätt •……men allmän plats upplåts genom polistillstånd

5 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 5 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Kommunens rätt till ersättning: •Hyra/arrende = marknadshyra/-avgift (jordabalken) •Upplåtelse av mark under allmän plats = skälig ersättning med hänsyn till kommunens arbete och besvär (praxis) •Allmän plats = Skälig avgift enl taxa (avgiftslagen)

6 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 6 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Självkostnadsprincipen: •Kommunen får belasta avgiftsfinansierad verksamhet med kostnader för nyttjande av kommunens mark •Kommunen får inte ta ut så stor ersättning från egna bolag att självkostnadsprincipen kringgås •Självkostnadsprincipen gäller inte när kommunen upplåter sin mark till utomstående

7 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 7 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar Strategiska frågor: •Kommunernas nytta av normalavtal? •Ersättning som marknads- pris eller självkostnad? •Ledningsrätt i tätorter? •Vem skall betala när ledningar måste flyttas?

8 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 8 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar SKLs förslag: •Civilrättsligt avtal •Ingen ”markhyra” •- men betalt för kommunens självkostnader (karthantering, skador på asfalt etc.) •Regler för vem som skall betala flyttkostnader för ledningar: < 5 år kommunen betalar 100 5 – 15 år kostnader delas lika > 15 år ledningsägaren betalar flyttningen


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan 1 Upplåtelse av kommunens mark för ledningar."

Liknande presentationer


Google-annonser