Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden"— Presentationens avskrift:

1 Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden
7 maj 2013

2 Förstudie Bredband på landsbygden
En kartläggning av befintlig bredband och kabel i Flens kommun Kartlägga möjliga tekniska lösningar Marknadsanalys för att bedöma möjliga kommersiella aktörers roll i bredbandsetableringen i Flens kommun Förslag på hur bredband kan utbyggas i kommunens orter och landsbygd Förslag på finansiering av utbyggnad av bredband till orter och landsbygd Förslag på möjliga samarbetsparter i andra kommuner

3 Kartläggning av befintlig bredband
Alla lägenheter i Flens Bostad AB har möjlighet för fiberanslutning genom Telia Tätorterna har i de flesta fall möjlighet för ADSL (upp till 24 Mb/sek.) Flens kommun har ett fiberstamnät utbyggt till alla tätorter Annat fiber i Flens kommun; Telia/Skanova, Kraftnät, Vattenfall, med flera

4 Organisation/aktörer
Vem äger nätet? Vem driver och underhåller nätet? Vem levererar tjänster i nätet? Kommunikations-operatör Tjänste-leverantör Fiber-föreningar

5 Flen Fibernät Sparreholm Blå linje = luftledning
Röd linje = markförlagt

6

7 Parametrar Utgångspunkten för Flens kommuns utbyggnad av fiber är att säkra att kommuninvånarna får möjlighet för att få bäst möjliga kvalitet av fiber på det mest kostnadseffektiva sättet. Det finns alltså inget eget värde i att Flens kommun äger bredbandsinfrastrukturen själva. Alla kommundelar ska ha möjlighet för att koppla upp sig på stamnät via fiber föreningar. Kostnaden för uppkoppling till stamnätet bör fördelas solidarisk bland kommundelarna Kommunen tar en aktiv roll i att möjliggöra detta, men överlämnar ansvaret för och finansieringen av utbyggnaden av lokala nät till fiberföreningar Kommunen kommer att underlätta utbyggnaden av lokala nät genom att bland annat: Underlätta ledningsrätt på kommunens mark Ge tillstånd till grävning på kommunens mark Kommunen kommer att säkra att lokala grupper får stöd i att bilda fiberföreningar

8 Byalagsmodellen Internet TV - Telefoni Fastighets nät Bynät Huvudnod
Stadsnätet Ortsnod

9 Alternativ för utbyggnad
1 2 Ägare av stamnätet Flens kommun Telia/Skanova Kommunikationsoperatör Zitius/Quadracom Telia Öppet Nät Öppet nät JA Befintlig stamnät 8 av 21 telestationsområden 15 av 21 telestationsområden Utbyggnad av stamnät Kommunen Skanova i samarbete med kommunen? Finansiering av stamnätsutbyggnad Solidarisk mellan alla kommundelar ?? Potentiellt fibertillgång Till alla telestationsområden där XX antal hushåll går med i fiberförening Bara där fiber finns i dag Villaområden Byalag (min 12 hushåll) Kommunikationsoperatörens roll Stöd till fiberföreningar

10 Fiberföreningarnas roll
Rekrytera medlemmar till föreningen (xx% av hushållen) Fiberföreningar ansvarar för utbyggnad av lokala nät Fiberföreningar ansvarar för finansiering av lokala nät på solidarisk basis

11 Kostnader för utbyggnad
Område kostnad Glesbygd 150 kr/meter Landsbygd 200 kr/meter Bebyggt område 300 kr/meter Stadsnära miljö 500 kr/meter Städer 1000 kr/meter Schablonkostnad för utbyggnad av 5 mil stamnät = 12,5 miljoner kr.

12 Risker Otydlighet/otillräcklig bra avtal med kommunikationsoperatör
Otillräcklig kapacitet och kunskap inom kommunen Brist på intresse från ortsbor Brist på investeringsmedel från kommunen

13 Tidplan Förstudie planerat klart i hösten 2012
Försenat till hösten 2013 Diskussion/förhandling med Zitius/Telia Öppet Nät pågår Beslut hösten 2013? Påbörja gärna intresseförfrågan, men precis form för fiberförening beror på vilket alternativ som väljs.


Ladda ner ppt "Förstudien om utbyggnad av Bredband på landsbygden"

Liknande presentationer


Google-annonser