Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Götalandsregionen - Funktionshindersrörelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Götalandsregionen - Funktionshindersrörelsen."— Presentationens avskrift:

1 Västra Götalandsregionen - Funktionshindersrörelsen

2 TD:s syfte är att •Förbättra tillgänglighetsinformationen •Förstärka konsumentmakten •Göra hinder synliga för ansvariga •Motivera åtgärder •Följa upp, beskriva graden av tillgänglighet och skapa förutsättningar för öppna jämförelser

3 Vinster Alla användareKan jag besöka platsen eller inte Förberedelse inför besöket Offentlig sektorMöjligt att ge service till alla (ökad mångfald) Verktyg för att förbättra tillgängligheten NäringslivÖkad försäljning Fler kunder FastighetsägareVerktyg för att vidta åtgärder PolitikerRiktlinjer och uppföljning för att fatta välgrundade beslut Offentlig upphandlingVerktyg för offentlig upphandling Nya innovationer

4 TD bygger på Svensk lagstiftning - PBL (Plan- och byggnadslagen) - BBR (Boverkets byggregler) - HIN2 (Enkelt avhjälpta hinder) - ALM2 (Allmänna platser) Västra Götalandsregionens riktlinjer - Personer med funktionsnedsättningars - egna erfarenheter - behov av information - Verksamhetens förutsättningar

5 TD är idag den enda databas i Sverige som erbjuder information till medborgare om tillgänglighet i allt från fiskeplatser, gästhamnar, bibliotek, förskolor, hotell, sjukhus, vandringsleder, nöjesparker till campingplatser, livsmedelsbutiker, kyrkogårdar, sporthallar och konserthus.

6 •NY BILD

7

8 TD-spindeln gör skillnad! • Förtydligar förbättringsområden • Visar enkelt avhjälpta hinder • Tydliggör åtgärdspunkter • Förenklar kostnadsberäkningar • Kan användas vid jämförelser • Ger underlag för politiska beslut

9 Utvecklingsprojekt 2010-2012 •Kvalitetssäkring •Ny teknik •Förbättrat användargränssnitt •Förbättrat besöksgränssnitt •Mänskliga rättighetsperspektiv

10 Förbättringar •TD 1.0 –Är dörrhantaget placerat minst 0,3 meter från hörnet?JA –Är rampens lutning som mest 8 %?JA Varje anläggning kan endast jämföras mot en regel Systemet är baserat på en uppsättning regelverk •TD 2.0 –Dörrhandtagets placering?0,38 meter från hörnet –Rampens lutning?0,45 % Möjligt att jämföra anläggningar mot olika regler Systemet omfattar flera regelverk

11 Regelverk för handikapptoalettdörr

12 Villkor för draghandtag

13 Live-visning utvecklingsmiljö TD2.0

14 mer information: www.t-d.se Åsa KågesonCamilla Salén asa.kageson@vgregion.secamilla.salen@vgregion.se


Ladda ner ppt "Västra Götalandsregionen - Funktionshindersrörelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser